Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
Фокус
Всеки опит за контрол върху пазара чрез репресия или силови ограничения не е довел до нищо хубаво
2.
3.
4.
Приключения със заявления
Пазарджишкият административен съд отмени мълчалив отказ на кмета, ВАС потвърди решението. Резултатът е нулев
5.
От координаторската мрежа
За администрацията мълчаливият отказ беше по-малкото зло, признава Иван Великов, шеф на дирекция „Правно–нормативно обслужване”
6.
Добри практики
Страницата на общината предлага информация за ОбС, но тя е недостатъчна, твърди председателят Милан Миланов
7.
Отличия
Последните 5-6 години подавам 15-20 заявления годишно, казва носителката на наградата „Координатор на 2011”
8.
Дебати
Във връзка с дебатите по изменението на Регламент 1049/2001 ПДИ създаде специална секция http://aip-bg.org/debate/re1049.html, в която ще следим отблизо случващото се. Статията на Стафан Далльоф, публикувана в www.wobbing.eu е част от дебата
9.