13 декември 2012 г.

 

На 10 декември 2012 г. в Рим се състоя третата европейска среща по инициативата „Партньорство за открито управление”, организирана от Департамента за публична администрация към Министерския съвет на Италия.

 

На срещата, озаглавена „Прозрачност, сътрудничество и участие: публична администрация открита за диалог” представители на администрацията и гражданското общество обсъдиха възможностите за по-нататъшно сътрудничество между европейските държави в процеса на откритото управление.

 

От страна на гражданския сектор в България в срещата участваха Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация (ПДИ) и Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ. Сред участниците са правителствени представители и застъпници за открито управление от Армения, Великобритания, Италия, Испания, Норвегия, Сърбия, Хърватия и Холандия.

 

По време на еднодневната среща бях обсъдени четири основни теми:

 

Повече за развитията в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление” може да прочетете в специалната секция на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Иницитива_Партньорство_за_открито_управление/204796/.