08 юли 2013 г.

FOI Global UpdateДнес, 8 юли, Мрежата на застъпниците за свобода на информацията (FOIAnet) публикува глобален анализ на развитието на движението за право на информация, представен по региони. Публикацията следва честването на 10-та годишнина на Международния ден на правото да знам, 28 септември 2012.   

 

Актуализираният анализ е изготвен в съавторство от правозащитници от 7 региона (Африка, Америка, Австралия и Океания, Източна и Югоизточна Азия, Европа, Близък Изток и Северна Африка, Южна Азия) и представя типичните за всеки регион предизвикателства, развития и опит на застъпниците за правото на информацията в различните части на света.

 

„За пръв път Мрежата на застъпниците за свобода на информацията излиза с такава голяма публикация”, според Тоби Мендел, председател на управителния съвет на Мрежата.  „Това е чудесен начин за разширяване на констатациите от юбилейния Меморандум 10-10-10: Постижения, предизвикателства и цели по повод Десетата годишнина на Мрежата за свобода на информация (FOIAnet)”.[1]

 

Целта на доклада е да разпространи сред членовете на мрежата и други групи информация за развитията, постигнати от гражданското общество в различните региона в света в областта на правото на информация. Друга цел е чрез споделянето на успешни стратегии за преодоляване на предизвикателствата в областта да засили ефекта от работата на застъпниците за свобода на информацията, както и да стимулира международния диалог в различните региони и да привлече внимание върху глобалния характер на движението за право на информация.

 

Според Лидия Медланд, редактор на изданието „Докладът показва, че застъпниците има да извървят дълъг път, за да видят постигната своята цел – всеобщо право на информация. В същото време анализът ясно представя силата на глобалното движение и на способността на застъпниците ефективно да се изправят срещу препятствията пред промяната”.  

 

Докладът е достъпен на страницата на Мрежата на застъпниците за свобода на информацията: http://www.foiadvocates.net/dmdocuments/News_Documents/global_right_to_information_update.pdf  

 

Както и на страницата на ПДИ: http://store.aip-bg.org/documents/global_right_to_information_update.pdf.

 

 

За допълнителна информация:

 

Toby Mendel, Executive Director, Centre for Law and Democracy

Email: toby@law-democracy.org, Tel: +1 902 412 0872, www.law-democracy.org
 

Lydia Medland, Research and Campaigns Coordinator, Access Info Europe

Email: Lydia@access-info.org, Tel +34 91 365 65 58, www.access-info.org

 

www.foiadvocates.net

 [1] Превод на Меморандум 10-10-10, изготвен от ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Меморандум_10_10_10/103488/1000603296/.