04 юни 2024 г.
Росен Босев с наградата

С Решение от 4 юни 20024 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) прие, че България е нарушила свободата на изразяване и правото на справедлив процес на журналиста Росен Босев.  

 

Росен Босев е автор на множество разследвания на в. „Капитал“, неколкократен носител на награди за Международния ден на правото да знам и впоследствие – член на журито за присъждане на тези награди, професионалист с международно признание.

 

Делото в Страсбург е заведено поради осъждането на Босев през 2019 г. от Софийския градски съд (СГС) за клевета срещу бившия председател на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев. СГС потвърждава наложената от Софийския районен съд глоба за твърдяното престъпление.

 

Коментарът на журналиста в телевизионно предаване, от който Мавродиев се оплаква, е свързан с наложени от КФН на „Икономедия“ глоби в общ размер 160 000 лева. Налагането на санкции за публикации са прецедент, тъй като институцията обичайно не налага глоби на медии. В случая става въпрос за отразяване на кризата в банковия сектор около фалита на КТБ, което според КФН представлява опити за манипулиране на финансовите пазари.

 

Любопитен факт от предисторията е, че няколко месеца преди това в. „Капитал“ публикува представяне на новия директор на КФН, припомняйки призоваването му като свидетел по дело за изпиране на пари и наркотици.

 

Босев е осъден за коментар, свързващ Мавродиев с наложените от КФН глоби. Докладчикът по делото и председател на съдебния състав в СГС съдия Петя Крънчева отказва да си направи искания от журналиста поради критични публикации спрямо нея отвод.
ЕСПЧ установява, че България е нарушила правото на жалбоподателя на справедлив съдебен процес по чл. 6, § 1 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), както и свободата му на изразяване по чл. 10 от Конвенцията.

По отношение на свободата на изразяване ЕСПЧ намира, че намесата на държавата не е била необходима в едно демократично общество. Съдът сочи, че ограничението, наложено на правото му на свободно изразяване, защитено от чл. 10 от Конвенцията, не е било придружено от ефективни и адекватни гаранции срещу произвол.

В Страсбург Росен Босев е представляван от адв. Александър Кашъмов, директор на ПДИ, и адв. Стоян Мадин.  

 

„Решението на съда в Страсбург е от съществено значение за защитата на свободата на словото в България“, коментира адв. Александър Кашъмов, директор на ПДИ. „То маркира два съществени проблема пред българското общество – гарантирането на свободата на словото и правото на информация, от една страна, и справедливостта на съдебния процес от друга. Рядко ЕСПЧ намира допълнително нарушение на правото на справедлив процес в случаите, когато журналисти или медия не са получили адекватна защита на правото си на свобода на словото. В случая очевидно липсата на справедлив процес е отбелязана като особено съществен проблем. Нежеланието на съдия да се оттегли от разглеждането на дело, в което под въпрос са правата на критик на същия този съдия, подкопава представата за безпристрастен съд. Така се заличава разликата между безпристрастен арбитър и пристрастна страна-противник в процеса. Когато субективната преценка на съдия, чиято безпристрастност е оспорена, не може да бъде предмет на контрол от друга инстанция, тогава въобще липсва справедлив съдебен процес.“

 

Решението на ЕСПЧ е единодушно взето.