17 декември 2022 г.

На 16 декември 2022 г. приключи практическият курс, който фондация „Програма достъп до информация“ води за студенти от департамент "Медии и комуникации" в Нов български университет.

 

Тази година 26 студенти, с трима повече от миналата, получиха сертификати за успешно преминаване на курса „Достъп до информация и обществени комуникации“, започнал на 4 ноември 2022 г. Шест от лекциите се проведоха онлайн, а заключителната среща се състоя на живо в зала в Нов български университет. На срещата присътваха представители на ПДИ и преподавателите от НБУ - проф. д-р Росен Стоянов и доц. д-р Евелина Христова. Лектори в курса бяха изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева и адвокатите от правния екип на ПДИ Стефан Ангелов, Кирил Терзийски и Александър Кашъмов.

 

Студентите от бакалавърските програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ бяха запознати със законодателството в областта на достъпа до информация и с примери от практиката по прилагането на ЗДОИ. Те подготвиха свои заявления за достъп до обществена информация и ги подадоха по електронен път до различни институции. Темите се отнасяха до съществуващи проблеми в районите, в които живеят, или въпроси, от които се интересуват актуално. Юристите от ПДИ адв. Ангелов и адв. Терзийски консултираха формулирането на заявленията и определянето на отговорните институции.

 

По време на заключителната среща разговаряхме със студентите за мотивацията им да изберат точно този курс и как той е бил полезен за тях в личен план и за бъдещото им развитие в професионално отношение. Младежите, от своя страна, разказаха как са подали заявления и как практически са използвали получените знания в комуникацията си с институциите. 

 

Курсът се провежда за седма година в партньорство с департамент „Масови комуникации“ на НБУ и е част от проекта "Консултативен център за достъп до информация и прозрачност", изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.