18 декември 2020 г.

На 18 декември 2020 Програма Достъп до Информация връчи сертификати на студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет за успешно преминаване на практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Тази година курсът се проведе онлайн в периода 6 ноември 2020 - 18 декември 2021. Лектори в курса бяха изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева и адвокатите от правния екип на ПДИ Кирил Терзийски, Стефан Ангелов и Александър Кашъмов.

 

10 студенти от бакалавърската програма „Журналистика“ и магистърската „Международни бизнес комуникации“ бяха запознати със законодателството в областта на достъпа до информация и с примери от практиката по прилагането на ЗДОИ. Студентите подготвиха заявления за достъп до обществена информация и ги подадоха по електронен път до различни институции. Темите се отнасяха до съществуващи проблеми в районите, в които живеят или въпроси, на които не бяха могли да получат отговори по друг начин. Юристите от ПДИ консултираха формулирането на заявленията и определянето на отговорните институции.

 

Заявления бяха подадени до министъра на образованието и науката, министъра на труда и социалната политика, председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", председателя на Националния осигурителен институт, кметовете на общините Столична, Горна Малина, Гоце Делчев, кметовете на район "Искър" и "Триадица".

 

Въпросите на студентите се отнасяха до текущи и планирани инфраструктурни проекти, бюджети и разходи по ремонтни дейности, данни за осигурителни стажове и болнични и на държавни служители, образователно-квалификационна степен на служители в администрацията, и др.

 

В изпълнение на практическата задача курсистите се запознаха с процедурата по търсене на информация; преглеждаха сайтове на институции; обаждаха се по телефона за входящ номер и обратна връзка за работата по заявленията им; използваха платформата за подаване на заявления за достъп до информация.

 

Курсът се провежда за пета година в партньорство с Департамент „Масови комуникации“ на НБУ и е част от проекта „Прозрачност на административните съдилища“, изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.