Документи на Съвета на Европа

През 2008 г. бе приет първият в света правнозадължителен договор, гарантиращ достъпа до информация - Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа (CETS № 205). Актуална информация за броя на държавите, ратифицирали Конвенцията, може да видите на страницата на Съвета на Европа.
Историята на застъпническата кампания на ПДИ за ратифицирането на Конвенцията от българското правителство може да проследите в специалната ни секция:  http://www.aip-bg.org/publicdebate/Европейска_конвенция_за_достъп_до_официални_документи/205096/.

Европейска конвенция за достъп до официални документи приета от Комитета на министрите на 27.11.2008 г. на 104-то заседание на упълномощените представители на министрите, отворена за присъединяване на 18.06.2009 г. в Тромсо.

На български език
На английски език

 
Обяснителен доклад към Европейската конвенция за достъп до официални документи

На български език 
На английски език

 

 

Решения на Европейския съд по правата на човека, утвърждаващи правото на достъп до информация

 

Решение на Европейския съд по правата на човекапо делото Унгарски съюз за граждански свободи (Tarsasag a Szabadsagjogokert) срещу Унгария

Достъпен: Acrobat Reader PDF(256Kb)Download PDF

Актове с препоръчителен характер на Комитета на министрите към държавите-членки, които гарантират прозрачността на публичната администрация и наличието на информация по въпроси от обществен интерес:


Препоръка (2002)2 на Комитета на министрите към държавите-членки относно достъпа до официални документи Приета от Комитета на министрите на 21.02.2002 г. на 784-то заседание на упълномощените представители на министрите


Обяснителна записка към Препоръка (2002)2 на Комитета на министрите към държавите-членки относно достъпа до официални документи

 

Препоръка R(2000)13 за Европейската политика относно достъп до архиви приета от Комитета на министрите на 13 юли 2000 (на английски език)


Препоръка R(81)19 на Комитета на министрите на Съвета на Европа приета на 25 ноември 1981 г - за постигането на най-висока степен на достъп до информация.

 

Препоръка R(94)13 на Комитета на министрите на Съвета на Европа мерки за насърчаване на прозрачноста на медиите.