Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Административно дело № 1524/2003г. на ВАС V-то отделение
"Христо Христов срещу Министъра на вътрешните работи"

През ноември 2002 г. Христо Христов - журналист от в. "Дневник" е поискал със заявление за достъп до обществена информация от министъра на вътрешните работи достъп до информация, съхранявана в архива на МВР. Г-н Христов е поискал да проучи и изследва литерните дела на радио "Би Би Си", "Дойче Веле" и "Свободна Европа" в периода 1970-1978 г., през който убития в Лондон български писател Георги Марков е работил и сътрудничил на трите западни радиостанции. Министърът е отказал достъп с аргумента, че такава информация няма в архива. Според жалбоподателя вътрешният министър Георги Петканов не е спазил подписаната от него Инструкция на реда за достъп до информация, съдържаща се в документите от архивните фондове на МВР рег. номер I-113/24.06.2002 г., даваща право на достъп на всеки за извършване на изследователска и публицистична дейност, като не е предоставил възможност на журналиста да направи своето проучване. През 2000 г. Христо Христов публикува разследване, основаващо се на проучване на служебния архив на Шесто управление на ДС, в което той откри голям брой неизвестни дотогава документи за писателя Георги Марков. Преди този отказ министър Петканов е отказал временен достъп на същия журналист по друго искане от август 2002 г. с мотива, че МВР още не е привело в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация вътрешната си нормативна база, отнасяща се до архива на бившата ДС.

С помощта на Програма Достъп до Информация Христо Христов обжалва отказа на министъра Петканов пред ВАС, в резултат на което бе образувано настоящото дело.

Протокол от съдебно заседание, проведено на 08.04.2003г. от 14,00 ч. във ВАС можете да прочетете тук (Acrobat PDF 55Кb).

С Решение № 7476 от 16.07.2003г. Тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на Христо Христов и остави в сила отказа на министъра като законосъобразен. Пълният текст на съдебното решение четете тук (Acrobat PDF 59Кb).

Това решение на ВАС бе обжалвано с касационна жалба, отново с помощта на ПДИ, от Христо Христов пред Петчленен състав на ВАС и в резултат бе образувано:

Административно дело № 8355/2003г. на ВАС Петчленен състав "Христо Христов срещу Министъра на вътрешните работи"

Mожете да прочетете пълният текст на подадената от Христо Христов касационна жалба срещу решението на тричленния състав на ВАС тук (Acrobat PDF 57Кb).

 НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.12.2003 • © 1999 Copyright by Interia & AIP