Радиопредаване "Правото да знам" 2006

От 26.02.06 г. до 06.08.2006 г. ПДИ и радио “Нова Европа” съвместно подготвяха предаването Правото да знам. Предаването се излъчваше всяка неделя от 17 ч. по радио “Нова Европа” с водещ Васил Чобанов. Предаването включваше новини, свързани с достъпа до информация в България и по света и разговори по актуални теми, свързани с достъпа до информация, защитата на личните данни и тайните.

 

Предлагаме архив на предаванията "Правото да знам", излъчвани по радио "Нова Европа" с кратка анотация на съдържанието.

 

1. 26.02.2006 (MP3 27,6Mb)- пилотно предаване, представяне и очаквания.
- д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
- Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ - достъп до документи от архивите на МВР и бившата ДС.
-делото на журналистката от в-к "Новинар" Зоя Димитрова "Иракгейт"
-делото за достъп до копие от договора, сключен между Министерство на финансите (МФ) и британската консултантска фирма “Краун Ейджънтс”

 

2. 05.03.2006(MP3 27,6Mb), радио „Нова Европа“, предаване „Правото да знам“
- Интервю със Сам Джейкъбсън, преподавател по конституционно право в университета "Уиламет" в Орегон, САЩ.
- делото на Силвия Йотова (в-к "Новинар") за достъп до копе от  договора за концесия на автомагистрала „Тракия“
- Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ – отказ на информация на основание служебна тайна
- Фани Давидова, юрист от правния екип на ПДИ– непрозрачност в процеса на финансиране на нестопански организации от държавния бюджет

 

3. 12.03.2006(MP3 27,6Mb), радио „Нова Европа“, предаване „Правото да знам“
- Фани Давидова, юрист от правния екип на ПДИ– защита на личните данни, Закон за публичност на имуществото  на висшите държавни служители
- Красен Станчев, ИПИ– отказ от Министерство на културата да даде справка за приходите и разходите – служебна тайна
- Антоанета Цонева – председател на УС на Института за развитие на публичната среда – искане да се обяви състава на 10те постоянни комисии, които функционират в състава на ВСС; стенограмите от откритите заседания да бъдат достъпни

 

4. 19.03.2006, радио „Нова Европа“, предаване „Правото да знам“
- д-р Гергана Жулева, изп. директор на ПДИ –  среща с администрацията в Черна гора; резултати от мониторинг-а на Интернет страниците на институциите;
- Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ– среща с администрацията в Черна гора
- “Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация. Сборник. Трета част”
- Лоша практика на МС по предоставяне на информация по повод наводненията
- Коментар на Сандра Коливър, главен юрист в “Правна Инициатива” на Отворено Общество, на въпроса: Носят ли журналистите отговорност при публикуване на класифицирана информация?

 

5. 26.03.2006(MP3 24,2Mb), радио „Нова Европа“, предаване „Правото да знам“
- Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ–
коментар върху Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
- Интервю с Томан Милич, Черна гора
- Впечатления от
книгата "Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация. Сборник. Трета част”
- Инцидент с Меглена Кунева и посещението й във ВСС
- Разпространение на Държавен вестни

 

6.02.04.2006(MP3 23,3Mb), радио „Нова Европа“, предаване „Правото да знам“
- д-р Гергана Жулева, изп. директор на ПДИ-Проучването на НЦИОМ за познаване правото на достъп до информация
- Фани Давидова и Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ– новият Закон за концесиите, регистър за концесиите; договорът за концесия на автомагистрала „Тракия“; Закон за обществените поръчки договорът за лобиране.

 

7. 09.04.2006, радио „Нова Европа“, предаване „Правото да знам“
- д-р Гергана Жулева, изп. директор на ПДИ – развитие по работата по европейска Конвенция за достъп до информация
- Николай Мареков, специалист информационни технологии, ПДИ, и Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, по повод внесеното предложение за промени в ЗДОИ за съхраняване на информацията в отворен код.

 

8. 16.04.2006, радио „Нова Европа“, предаването „Правото да знам“
- Фани Давидова, юрист в правния екип на ПДИ, по повод липса на прозрачност в разпределянето на бюджетни средства за организации с нестопанска цел

 

9. 23.04.2006(MP3 22,6Mb), радио „Нова Европа“, предаване „Правото да знам“
- Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ – коментар на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, приет на второ четене.
- Кирил Терзийски, адвокат в правния екип на ПДИ - коментар на решението по делото на журналиста Христо Христов срещу Националната разузнавателна служба

 

10. 30.04.2006(MP3 22,6Mb), радио „Нова Европа“, предаване „Правото да знам“
- Коментар на Александър Кашъмов и Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ по повод строежа на АЕЦ “Белене” и приемането на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжност

 

11.07.05.2006(MP3 27,6Mb), радио “Нова Европа”, предаване “Правото да знам”
- Коментар на Александър Кашъмов и Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ по повод разсекретяването на 250 000 документа от архива на бившата държавна сигурност
- д-р Гергана Жулева, изп. директор на ПДИ в Шестия Форум на свободата, организиран от фондация “Атлас”  и 29тата среща на Ресурсната банка, организирана от фондация “Наследство” в  САЩ.
- Оповестяване на представянето на доклада на ПДИ "Състоянието на достъпа до информация в България 2005" на 12 май

 

12. 14.05.2006, радио Нова Европа, предаване “Правото да знам”

 

13. 21.05.2006(MP3 48,4Mb), радио "Нова Европа", предаване "Правото да знам"
- Коментар на Александър Кашъмов и Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ по повод отварянето на архива на МВР (бавно темпо на декласификация, необходимост от закон, регламентиращ достъпа, и създаването на постоянна комисия)
- Коментар на Серафим Стойков – осигуряване на свободен достъп до архива на бившата ДС
- Коментар Атанас Атанасов, депутат в 40то НС от ПГ на ДСБ върху необходимостта от регламент за това кой разрешава достъп до архива на МВР
- Коментар на Александър Кашъмов и Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ по повод мониторинговия доклад на ЕС, излязъл на 16 Май 2006 г.
- д-р Гергана Жулева, изп. директор на ПДИ представя доклада на Европейския омбудсман

 

14. 28.05. 2006(MP3 27,6Mb), радио Нова Европа, предаване “Правото да знам”
- Фани Давидова, юрист от правния екип на ПДИ коментира достъпа до лични данни, съдържащи се в архивите на бившата Държавна сигурност
- д-р Гергана Жулева, изп. директор на ПДИ, представя три книги, свързани с достъпа до информация

 

15. 04.06.2006(MP3 27,6Mb), радио “Нова Европа, предаване, “Правото да знам”

 

16. 11.06. 2006(MP3 27,6Mb)(MP3 27,6Mb), радио “Нова Европа, предаване, “Правото да знам”
- Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, и Николай Мареков, специалист информационни технологии, ПДИ – коментар на случая Microsoft и заявлението на журналиста Росен Босев за достъп до договорите сключени с “Майкрософт” за наемането на софтуерни лицензи за нуждите на държавната администрация

 

17. 18.06.2006(MP3 27,6Mb), радио “Нова Европа, предаване, “Правото да знам”
- Фани Давидова, юрист в правния екип на ПДИ – преглед на правната помощ, предоставяна от ПДИ; представяне на случаи

 

18. 25.06.2006(MP3 23,3Mb), радио “Нова Европа”, предаване “Правото да знам”
- д-р Гергана Жулева, изп. директор на ПДИ представя резултатите, свързани с достъпа до информация от годишния доклад за състоянието на администрацията в България, 2005 г.
- Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ коментира отказа на АЯР да предоставят приложения към доклада за инцидента в АЕЦ “Козлодуй” на 1 март 2006 г.

 

19. 02.07.2006, радио “Нова Европа”, предаване “Правото да знам”
- д-р Гергана Жулева, изп. директор на ПДИ и Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ представят темите, обсъдени на годишната среща на сътрудниците на Statewatch, Лондон, 22-25 юни
- Кирил Терзийски и Александър Кашъмов от правния екип на ПДИ правят сравнение на законодателството, свързано с достъпа до документи от архива на бившата ДС
- Интервю с Йордан Бакалов – вносител на проект на Закон за достъп до документите на бившата ДС от ОДС

 

20. 09.07.2006(MP3 47Mb), радио “Нова Европа”, предаване “Правото да знам”
- Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ - продължение на темата за достъп до документите от архива на бившата ДС
- Александър Кашъмов и Фани Давидова от правния екип на ПДИ правят преглед на откази на информация от общини: Сапарева баня, СO райони: Банкя, Лозенец и Люлин
- Интервю с председателя на гражданско сдружение "Банкя"

 

21. 16.07.2006(MP3 13Mb), радио “Нова Европа”, предаване “Правото да знам”
- Фани Давидов, юрист от правния екип на ПДИ - достъп до информация до решенията на Управителния съвет на НЗОК

 

22. 23.07.2006(MP3 47,6Mb), радио “Нова Европа”, предаване “Правото да знам”
- Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ кометира отварянето на архивите на бившите служби за сигурност
- представяния на участници в конференцията "Паметта за миналото в името на бъдещето - отваряне на архивите на тоталитарните секретни служби в България" (20 юли 2006)

 

23. 30.07.2006(MP3 46Mb), радио “Нова Европа”, предаване “Правото да знам”
- Държавен вестник - безплатен достъп в Интернет- Кирил Терзийски, ПДИ; Велико Димитров, ИПИ и Ивайло Ганчев, Българска асоциация гражданско общество и правни инициативи.

 

24. 06.08.2006(MP3 46Mb), радио “Нова Европа”, предаване “Правото да знам”
- Денят на правото да знам - Николай Мареков, ПДИ
- Интервю с Христо Христов, носител на награда "Златен ключ"
- Интервю с Юрий Иванов, ГС "Обществен барометър", гр. Сливен, носител на награда "Златен ключ"
- Интервю с Петър Пенчев, НД "Екогласност", носител на награда "Златен ключ"