Състоянието на достъпа до информация в България 2023

На 9 юли 2024 г., на онлайн пресконференция, фондация "Програма достъп до информация" представя двадесет и четвъртия годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България.

 
Докладът за 2024 г. съдържа:

► Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
► Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
► Състоянието на активната прозрачност за 560 органа на власт в България;
► Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2023;
► Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2023 г.;
► 7 приложения.

 

Приложение 1: Институционална информация - нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви
Приложение 2: Оперативна информация – актове, стратегии, планове, дейности и тяхното отчитане
Приложение 3: Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, договори, декларации за конфликт на интереси
Приложение 4: Секции „Достъп до информация” - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано
Приложение 5: Само за ОБЩИНИТЕ

Приложение 6: Търсена информация
Приложение 7: Съдебни дела 2022 - Анотации.


Докладът "Състоянието на достъпа до информация в България 2023" е подготвен в рамките на проект "Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“ с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени в него, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

Състоянието на достъпа до информация в България 2022

На 19 юли 2023 г., на онлайн пресконференция, ПДИ представи двадесет и третия годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България.
Той съдържа:

 • Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане; 
 • Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация; 
 • Състоянието на активната прозрачност за 562 органа на власт в България; 
 • Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2022 година; 
 • Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2022 г.;
 • 7 приложения:

Приложение 1: Институционална информация - нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви
Приложение 2: Оперативна информация – актове, стратегии, планове, дейности и тяхното отчитане
Приложение 3: Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, договори, декларации за конфликт на интереси
Приложение 4: Секции „Достъп до информация” - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано
Приложение 5: Само за ОБЩИНИТЕ
Приложение 6: Търсена информация
Приложение 7: Съдебни дела 2022 - Анотации.


Докладът "Състоянието на достъпа до информация в България 2022" е подготвен в рамките на проект "Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“ с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени в него, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2021

На 15 юли 2022, петък, от 14.00 ч., на онлайн пресконференция ПДИ представи двадесет и втория годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България.
Той съдържа:
 • Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане; 
 • Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация; 
 • Състоянието на активната прозрачност за 563 органа на власт в България; 
 • Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2021 година; 
 • Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2021 г.;
 • 7 приложения:

Приложение 1: Институционална информация - нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви
Приложение 2: Оперативна информация – актове, стратегии, планове, дейности и тяхното отчитане
Приложение 3: Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, договори, декларации за конфликт на интереси
Приложение 4: Секции „Достъп до информация” - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано
Приложение 5: Само за ОБЩИНИТЕ
Приложение 6: Търсена информация
Приложение 7: Съдебни дела 2021 - Анотации.

Докладът  се издава в рамките на проект Форум „Достъп до информация“, изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2020

На 29 юни 2021, вторник, от 11.00 ч. на онлайн пресконференция ПДИ представи двадесет и първия годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България.
Той съдържа:
 • Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане; 
 • Законодателство, свързано с правото на достъп до информация; 
 • Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация; 
 • Състоянието на активната прозрачност за 563 органа на власт в България; 
 • Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през годината; 
 • Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2020 г.

Докладът съдържа седем приложения:
Приложение 1: Институционална информация - нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви
Приложение 2: Оперативна информация – актове, стратегии, планове, дейности и тяхното отчитане
Приложение 3: Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, договори, декларации за конфликт на интереси
Приложение 4: Секции „Достъп до информация” - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано
Приложение 5: Само за ОБЩИНИТЕ
Приложение 6: Търсена информация
Приложение 7: Съдебни дела 2020 - Анотации.

Докладът  се издава в рамките на проект Форум „Достъп до информация“, изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2019

На 8 юни 2020, понеделник, от 11.00 ч. на онлайн пресконференция ПДИ представи двадесетия годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България.
Той съдържа:
 • препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
 • оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
 • състоянието на активната прозрачност за 562 органа на власт в България;
 • анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през годината;
 • тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2019.


Докладът съдържа седем приложения:
Приложение 1: Институционална информация - нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви
Приложение 2: Оперативна информация – актове, стратегии, планове, дейности и тяхното отчитане
Приложение 3: Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, договори, декларации за конфликт на интереси
Приложение 4: Секции „Достъп до информация” - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано
Приложение 5: Само за ОБЩИНИТЕ
Приложение 6: Търсена информация
Приложение 7: Съдебни дела 2019 - Анотации.

Докладът  се издава в рамките на проект Форум „Достъп до информация“, изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2018

На 4 юни 2019 от 11.00 ч. в Пресклуба на Българската телеграфна агенция ПДИ представи деветнадесетия годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България.
Той съдържа:
 • препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
 • оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
 • състоянието на активната прозрачност за 564 органа на власт в България;
 • анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през годината;
 • тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2018.

Докладът съдържа шест приложения:
Приложение 1: Институционална информация - нормативна  уредба, функции, услуги, информационни масиви
Приложение 2: Оперативна информация – актове, стратегии, планове, дейности и тяхното отчитане
Приложение 3: Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, договори, декларации за конфликт на интереси
Приложение 4: Секции „Достъп до информация” - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано
Приложение 5: Само за ОБЩИНИТЕ
Приложение 6: Съдебни дела 2018 - Анотации.

Докладът се издава в рамките на проект Консултативен център за прозрачност”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2017

На 22 май 2018 г. в Пресклуба на Българската телеграфна агенция ПДИ представи осемнадесетия годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България.
Той съдържа:
 • препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
 • оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
 • състоянието на активната прозрачност за 567 органа на власт в България;
 • анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през годината;
 • тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2017.
Докладът съдържа седем приложения:
Приложение 1: Институционална информация - нормативна  уредба, функции, услуги, информационни масиви
Приложение 2: Оперативна информация – актове, стратегии, планове, дейности и тяхното отчитане
Приложение 3: Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, договори, декларации за конфликт на интереси
Приложение 4: Секции „Достъп до информация” - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано
Приложение 5: Само за ОБЩИНИТЕ
Приложение 6: Справка от базата данни с постъпилите случаи за консултация и съвет през 2017 г.
Приложение 7: Съдебни дела 2017 - Анотации

Докладът се издава в рамките на проект Консултативен център за прозрачност”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2016

На 17 май 2017 г. в Пресклуба на Българската телеграфна агенция ПДИ представи седемнадесетият си доклад за състоянието на достъпа до информация в България.
Той съдържа:
 • препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
 • оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
 • състоянието на активната прозрачност за 566 органа на власт в България;
 • анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през годината;
 • тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2016.

Докладът за 2016 съдържа седем приложения:
Приложение 1: Институционална информация - нормативна  уредба, функции, услуги, информационни масиви
Приложение 2: Оперативна информация – актове, стратегии, планове, дейности и тяхното отчитане
Приложение 3: Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, договори, декларации за конфликт на интереси
Приложение 4: Секции „Достъп до информация” - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано
Приложение 5: Само за ОБЩИНИТЕ
Приложение 6: Справка от базата данни с постъпилите случаи за консултация и съвет през 2016 г.
Приложение 7: Съдебни дела 2016 - Анотации


Докладът се издава в рамките на проект Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2015

На 05 април 2016 г. в Пресклуба на Българската телеграфна агенция ПДИ представи шестнадесетият си доклад за състоянието на достъпа до информация в България.

Той съдържа:
Докладът се издава в рамките на проект Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2014

Петнадесетият годишен доклад на ПДИ съдържа:
Докладът "Състоянието на достъпа до информация в България 2014" в html формат може да прочетете тук: http://aip-bg.org/annreport_2015/annreport2014.html.

Докладът се издава в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2013

Четиринадесетият доклад на ПДИ съдържа:
 • препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане, с фокус върху необходимите промени в Закона за достъп до обществена информация;
 • анализ на законодателството от гледна точка на международните стандарти в областта на достъпа до информация;
 • резултати от проучването на ПДИ за онлайн публикуване на задължителни категории информация от административните структури на изпълнителната власт;
 • анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2013 г.;
 • най-важното от съдебната практика по ЗДОИ през 2013 г.

Докладът се издава в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2012

На 28 март 2013 г. в Пресклуба на Българската телеграфна агенция ПДИ представи тринадесетия си доклад за състоянието на достъпа до информация в България. Той съдържа:
 • препоръки за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация;
 • анализ на законодателните инициативи и изменения, свързани с достъпа до информация през 2012 г.;
 • резултати от проучването на ПДИ за онлайн публикуване на задължителни категории информация от административните структури на изпълнителната власт;
 • анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2012 г.;
 • най-важното от съдебната практика по ЗДОИ през 2012 г.

 
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2011

На 17 май 2012 г. в Пресклуба на Българската телеграфна агенция ПДИ представи дванадесетия си доклад за състоянието на достъпа до информация в България. Той съдържа:
 • препоръки за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация;
 • анализ на законодателството, свързано с достъпа до информация, с фокус върху вътрешните правила за достъп до информация на институциите;
 • резултати от проучването на ПДИ за онлайн публикуване на задължителни категории информация от административните структури на изпълнителната власт;
 • анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2011 г.;
 • най-важното от съдебната практика по ЗДОИ през 2011 г.
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2010

На 04 май 2011 г. от 11.00 ч., в Пресклуба на Българската телеграфна агенция, ПДИ представи единадесетия си доклад за състоянието на достъпа до информация в България. Той съдържа:
 • препоръки за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация;
 • анализ на законодателните инициативи и изменения, свързани с достъпа до информация през 2010 г.
 • резултати от проучването на ПДИ за онлайн публикуване на задължителни категории информация от административните структури на изпълнителната власт;
 • анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2010 г.;
 • най-важното от съдебната практика по ЗДОИ през 2010 г.

Фокус на доклада е активната прозрачност, необходимостта от контрол на изпълнението на задълженията и за санкции за неизпълнение.
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2009

На 29 април 2010 г., в Пресклуба на Българската телеграфна агенция, ПДИ представи десетия си доклад за състоянието на достъпа до информация в България. Той съдържа:
 • препоръки за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация, със специално внимание към изпълнението на задълженията за онлайн публикуване;
 • сравнителен анализ на Закона за достъп до обществена информация и Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа;
 • резултати от проучването на ПДИ за онлайн публикуване на задължителни категории информация от административните структури на изпълнителната власт;
 • анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2009 г.;
 • най-важното от съдебната практика по ЗДОИ през 2009 г.;
 • резултати от национално представително проучване на обществените нагласи за правото на гражданите на достъп до информация.
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2008

На 8 май 2009 г., в Пресклуба на Българската телеграфна агенция, ПДИ представи деветия си доклад за състоянието на достъпа до информация в България. Той съдържа:
 • препоръки за подобряване на практиките в областта на достъпа до информация;
 • анализ на законодателните изменения, свързани с достъпа до информация през 2008 г., със специално внимание към измененията в ЗДОИ;
 • резултати от проучването на ПДИ дали и по какъв начин институциите в България отговарят на заявления, подадени по електронен път;
 • анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2008 г.;
 • най-интересното от съдебната практика по ЗДОИ през 2008 г.
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2007

На 9 май 2008 г., от 11 часа в Пресклуба на БТА, Програма Достъп до Информация представи годишния си доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2007.Осмият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България съдържа:
 • Препоръки за подобряване на законодателството в областта на достъпа до информация, което предполага промени в Закона за достъп до обществена информация.
 • Анализ на законодателните изменения, свързани с достъпа до информация през 2007 г.
 • Резултати от проучването на ПДИ на Интернет страниците на 411 институции на изпълнителната власт.
 • Анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2007 г.
 • Най-интересното от съдебната практика по ЗДОИ през 2007 г.

Специален фокус на доклада е електронният достъп до информация
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2006

Годишният доклад отправя препоръки към законодателите и изпълнителната власт на основата на анализ на проблемите наблюдавани и анализирани  през годината. В него може да намерите оценка на измененията в законодателството и практиките по прилагането на ЗДОИ през 2006 г. Систематизират се случаите, в които екипа е предоставил правана помощ и се анализира съдебната практика.  

Представени са резултати от наблюдението на практиките по осигуряване на достъп до информация и най-вече схемата на активно публикуване на информация от страна на институциите на изпълнителната власт, предимно онлайн.
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2005

Както всяка година от приемането на Закона за достъп до обществена информация през 2000г. насам, Програма Достъп до Информация прави анализ и оценка на състоянието на достъпа до информация. Докладът за 2005 г. съдържа становища и препоръки относно промените в законодателството и административните практики, свързани с достъпа до информация, както и описание на случаи на ограничаване правото на информация и случаи на откази, по които са заведени съдебни дела. В доклада:
 • Разгледани са няколкото опита да се влоши законодателната уредба чрез промяна в свързаното с достъпа до информация законодателство, които бяха направени през изминалата 2005 година.
 • Отправени са препоръки за подобряване на законодателството в областта на достъпа до информация, което предполага промени в Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация, както и в други закони и в процедурите по тяхното прилагане.
 • Представени са резултати от наблюдението на практиките по осигуряване на достъп до информация и най-вече схемата на активно публикуване на информация от страна на институциите на изпълнителната власт, във връзка с постоянно декларираните стратегии и програми за електронно правителство.
 • Анализирани са случаите, постъпващи в ПДИ за правен анализ и коментар от граждани, партньорски неправителствени организации (НПО), журналисти и представители на бизнеса.
 • Представени са съдебните дела, водени през годината, с кратко описание на 16 от водените с подкрепата на ПДИ дела.
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2004

Докладът за 2004 г. съдържа становища и препоръки относно промените в законодателството и административните практики, свързани с достъпа до информация, както и описание на случаи на ограничаване правото на информация и случаи на откази, по които са заведени съдебни дела.
 • Отправени са препоръки за подобряване на законодателството в областта на достъпа до информация, което предполага промени в Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация, както и в други закони и в процедурите по тяхното прилагане.
 • Представени са резултати от проучването, проведено през 2004 г. от Правна инициатива на Отворено общество ни нейните партньори, за да разкрие как правителствените служби и агенции в 14 държави отговарят на специфични заявления за достъп до информация
 • Анализирани са случаите, постъпващи в ПДИ за правен анализ и коментар от граждани, партньорски неправителствени организации (НПО), журналисти и представители на бизнеса.
 •  Представени са съдебните дела, водени през годината.
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2003

Докладът за 2003 г. съдържа становища и препоръки относно промените в законодателството и административните практики, свързани с достъпа до информация, както и описание на случаи на ограничаване правото на информация и случаи на откази, по които са заведени съдебни дела.
 • Отправени са препоръки за подобряване на законодателството в областта на достъпа до информация, което предполага промени в Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация, както и в други закони и в процедурите по тяхното прилагане;
 • Представени са резултати от проучването, проведено през 2003 г. от Правна инициатива на Отворено общество ни нейните партньори, за да разкрие как правителствените служби и агенции в 5 държави отговарят на специфични заявления за достъп до информация;
 • Анализирани са случаите, постъпващи в ПДИ за правен анализ и коментар от граждани, партньорски неправителствени организации (НПО), журналисти и представители на бизнеса.
 • Представени са съдебните дела, водени през годината.
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2002

Докладът за 2002 г. съдържа становища и препоръки относно промените в законодателството и административните практики, свързани с достъпа до информация, както и описание на случаи на ограничаване правото на информация и случаи на откази, по които са заведени съдебни дела.
 • Отправени са препоръки за подобряване на законодателството в областта на достъпа до информация
 • Представени са резултати проучването "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ", проведено през 2002 г..
 • Анализирани са случаите, постъпващи в ПДИ за правен анализ и коментар от граждани, партньорски неправителствени организации (НПО), журналисти и представители на бизнеса.
 • Представени са съдебните дела, водени през годината.
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2001

Докладът за 2001 г. съдържа становища и препоръки относно промените в законодателството и административните практики, свързани с достъпа до информация, както и описание на случаи на ограничаване правото на информация и случаи на откази, по които са заведени съдебни дела.
 • Отправени са препоръки за подобряване на законодателството в областта на достъпа до информация
 • Представени са резултати проучването "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ" проведено през 2001 г.
 • Анализирани са случаите, постъпващи в ПДИ за правен анализ и коментар от граждани, партньорски неправителствени организации (НПО), журналисти и представители на бизнеса.
 • Представени са съдебните дела, водени през годината.
PDF

Състоянието на достъпа до информация в България 2000

Първи годишен доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България, очертаващ развитията в областта на правото на информация и неговото упражняване, свързани с най-важното събитие в тази област през 2000 г. - приемането на Закона за достъп до обществена информация. Докладът обхваща и периода преди приемането на закона, когато граждани, журналисти и НПО упражняваха своето право на информация въз основа на текста на чл. 41 от Конституцията на Република България и на норми от действащото законодателство.
PDF