Адриана Иванова, ПДИ


На 20 май 2020 парламентът на Украйна ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи (CETS No.205). На редовно заседание 305 народни представители от Върховната Рада на Украйна гласуваха за ратифицирането й. Това се случва две години, след като международният документ бе подписан от Украйна. Отсега нататък предстои ратификацията да бъде подписана от украинския президент и впоследствие обнародвана. После следва физическа размяна на официалните документи между Страсбург и Киев. 

Kонвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи бе приета на 27 ноември 2008 от Комитета на министрите и бе отворена за подписване на срещата на министрите на правосъдието в Тромсо, Норвегия, на 18 юни 2009, откъдето се нарича накратко Конвенцията от Тромсо (текстът на документа на английски можете да намерите тук, както и да прочетете неофициалния превод на български, изготвен през 2010 г. от Програма Достъп до Информация).

За международната общност и експертите по достъпа на информация новината за ратификацията от страна на Украйна е от особена важност – така държавите ратифицирали първия международен договор, гарантиращ правото на достъп до информация, стават 10. Това бе условието той да влезе в сила и да бъдат формирани органите за наблюдение. 

Конвенцията ще влезе в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на период от три месеца след датата, на която 10 държави-членки на СЕ са изразили съгласието си да бъдат обвързани с конвенцията. До този момент тя е подписана от 17 държави, 9 от които са завършили процеса на ратификация: Швеция, Босна и Херцеговина, Естония, Финландия, Норвегия, Молдова, Хърватия, Черна гора и Литва. 

До ден днешен България все още не е подписала Конвенцията, въпреки дългогодишните усилия на ПДИ в тази посока и въпреки изразената преди десет години готовност от страна на Парламента и на Министерството на външните работи да бъдат предприети стъпки в тази посока.

* * *

В следващия брой на информационния бюлетин на ПДИ очаквайте интервю с адвокат Игор Разкладай – главен експерт по медийно право в Киевския Център за демокрация и върховенство на закона (CEDEM). CEDEM, една от водещите украински неправителствени организации, работи за развитието на гражданското общество, за изграждането на правова държава и за независимостта на медиите.
 


Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.