Обвинението трябва да реши дали да започне досъдебно призводство срещу виновните за нарушенията по три закона или да разреши на съда да спази ЗДОИ

Стела Ковачева, координатор на ПДИ в Разград

 

Дело по ЗДОИ в административния съд в Разград изправи един срещу друг гражданската организация „Център за съзидателно правосъдие – Разград“  и четирима бивши обастни управители, настоящият  губернатор, шестима  управители на фирми и двама експерти.

 

Предмет на спора е доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) от август 2022 година, който е  открил  13 нарушения на 3 закона при изразходването на 2 милиона лева, отпуснати от държавата  за ремонт на джамията „Макбул Ибрахим паша“ в Разград.

 

Гражданската организация „Център за съзидателно правосъдие – Разград“, в лицето на нейния изпълнителен директор Георги Милков,  подава заявление по ЗДОИ с искане за доклада на финансовата инспекция. Областният управител на Разград  Драгомир Златев, назначен от служебното правителство, отказва с мотив, че се засягат интереси на трети лица, които  са декларирали, че не  дават разрешение тази информация да стане публична. Несъгласните  са трима  бивши областни управители – Гюнай Хюсмен, който  сега е  народен представител в 49-тото Народно събрание, Евгени Драганов и Иван Борисов. Освен тях, против огласяването на доклада са и петима   управители на строителни фирми и двама експерти. Двама, от конституираните общо 12 заинтересовани  страни, декларираха пред съда, че  разрешават  публичност на доклада. Единият от тях е бившият областен управител на Разград Деян Димитров, назначен от правителството на Кирил Петков, и управителят на софийската фирма „Стройконсулт – Г.Н.99“, ангажирана със строителния надзор.

 

„Центърът за съзидателно правосъдие – Разград“ води делото с подкрепата на фондация „Програма достъп до информация“, а адвокат на жалбоподателя е изпълнителният директор на ПДИ Александър Кашъмов.

Авторът на жалбата Георги Милков атакува отказа на областния управител на Разград, да предостави на  организацията му доклада на АДФИ, като се позовава на  надделяващия обществен интерес,  който изисква  да се освети  харченето на 2 милиона лева държави пари. В съдебната зала 10 от всичките 12 заинтересовани по делото страни смятаха обратното.

 

Докато изслушваше страните съдия Светла Робева информира, че спорният доклад е предаден от АДФИ на Прокуратурата в Разград и на 29.12.2022 година по него е образувана предварителна проверка. На този етап наблюдаващият прокурор не разрешава достъп до материалите по преписката, а резолюция на окръжната  прокуратура потвърждава това.

 

Съдията обяви, че  преди да се произнесе по същество, следва да се изясни има ли друг процесуален ред, по който може да се получи исканата от гражданските активисти информация. И добави, че ако огласяването на доклада зависи от разрешението на прокуратурата, следва обвинението да отговори на съда има ли образувано досъдебно производство по тази преписка. Отговорът трябва да дойде до 10 май, за когато е насрочено следващото съдебно заседание.

Сега горещият картоф е в ръцете на Прокуратурата. Според адвокат Кашъмов обвинението трябва да реши дали разрешава да се изпълнят разпоредбите на ЗДОИ, които изискват докладът на АДФИ да е публично  достъпен, или да го засекрети като следствена тайна. Което обаче означава, че започна наказателно преследване срещу  длъжностни  лица, виновни за  нарушаването на 13 параграфа от Закона за  устройство на териториите, Закона за обществените поръчки и Закона за културното наследство.

 

==============================================  

 

 

 

 

Публикацията е по проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“, изпълняван от      Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от the German Marshall Fund of the Unted States (GMF). Мненията, изразени тук, не представят непременно възгледите на German Marshal Fund или техните партньори.

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.