Диана Банчева, ПДИ

На 18 март 2016 в София Програма Достъп до информация проведе годишната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната.

 

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи резултатите от застъпническата дейност на организацията през миналата година. Бяха очертани целите, задачите и предизвикателствата пред ПДИ и координаторската мрежа за 2016. 

 

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов се спря накратко на измененията в ЗДОИ, обърна внимание на промените в ЗОП, по чиито законопроект ПДИ даде становище, както и по проекта на закон за предотвратяване на корупцията.  

 

Дарина Палова от правния екип на ПДИ представи статистиката на случаите, постъпили за правна помощ през 2015 и характерните за тях тенденции. Адвокат Кирил Терзийски запозна участниците с най-значимите казуси от съдебната практика по дела за достъп до обществена информация през втората половина на 2015.

 

Диана Банчева представи статистика от посещаемостта на трите Интернет страници на ПДИ, Блога „Точка на достъп” и Фейсбук страницата на ПДИ и новото в тяхното съдържание.

 

Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ запозна участниците с изводите и препоръките от доклада на независимия изследовател за България към Независимият механизъм за оценка на Партньорство за открито управление (ПОУ) за изпълнението на ангажиментите, заложени във втори план за действие на България за периода 2014 – 2015. Въз основа на проведени интервюта по места, координаторите на ПДИ очертаха готовността на институциите на регионално ниво да изпълнят новите задължения за активно публикуване на информация онлайн, въведени с измененията в ЗДОИ от края на 2015. Обобщените резултати от интервютата на журналистите очертаха няколко тенденции.

 

Запознати ли са отговорните служители с измененията

 

Все още има администрации, в които няма определен служител, пряко отговарящ по предоставянето на информация, въпреки задължението в ЗДОИ от 2007.

Редица малки и не толкова малки общини в страната не крият, че не са запознати с измененията в ЗДОИ и новите задължения, които те създават за институциите. Но изразяват желание (някои администрации дори имат предвиден бюджет) за обучение. В други общини пък незапознатостта се прикрива чрез протакане на отговорите или напълно заобикаляне на журналистическите въпроси.

 

Подайте заявление!

 

За да отговорят дали знаят и дали са подготвени за изпълнение на новите задължения Областните администрации на Хасково, Плевен, Габрово както и ОД „Земеделие“ – Плевен  поискаха да се подаде заявление по ЗДОИ. 

 

Не всичко ни е ясно

 

Много служители разчитат на самообучение, поради ограничените бюджети. Въпреки това, те изразяват необходимостта от разяснителна кампания за новостите в ЗДОИ и произтичащите от тях задължения. Основното им притеснение е как точно да се прилагат новите задължения. Подчертава се необходимостта от дискусия и практическа работа във връзка с измененията, свързани с активното публикуване на информация и електронния достъп, и с повторната употреба на информация и отворените данни. Служителите не крият, че биха желали именно ПДИ да проведе подобни обучения. От някои регионални структури на централни органи на власт споделиха, че планират обучения в Института за публична администрация. А други, че биха участвали в обучение, ако е безплатно.

 

Подготовка за изпълнение на новите задължения

 

В редица администрации тепърва ще се работи по план за действие и организация по прилагането на новите задължения, които ЗДОИ въвежда. Там, където служителите са наясно какви са задълженията им, са актуализирани вътрешните правила по ЗДОИ, има сформирани работни групи, подготвя се или вече има нова секция „Достъп до информация” в интернет страницата, съобразно измененията в ЗДОИ, има график за поетапно публикуване в интернет в отворен формат на информационни масиви и ресурси, и се планира актуализиране на списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет. Подготвят се бази данни за публикуване в Портала за отворени данни. Това се случва в РИО – Варна, РЗИ – Шумен, Областни администрации Варна, Велико Търново, Благоевград и Пловдив, Общините Добрич, Разград, Пловдив, Сливен, Габрово, Ловеч, Тутракан, Силистра и др.

 

Очакват се инструкции от централно ниво

 

Голяма част от регионалните структури на централните органи на власт очакват указания от своите принципали (ОДМВР, ОДЗ, РИОСВ и др.). Всички очакват наредба и инструкции от Министерски съвет какво и как да бъде публикувано на сайтовете на институциите, какви бази данни да се подават за публикуване в Портала за отворените данни.

 

Координатор на 2015

 

Наградата „Координатор на годината”, която ПДИ връчва за девети път, получи Здравка Маслянкова, областен координатор във Велико Търново. (Интервю със Здравка Маслянкова четете в този брой).

 

Срещата се проведе в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот“, подкрепен с грант от Фондация „Америка за България“.

 


© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.