Христо Иванов, Петко Ковачев, Антоанета Цонева, Кирил Терзийски, Калина Павлова
Христо Иванов, Петко Ковачев, Антоанета Цонева, Кирил Терзийски, Калина Павлова

Конференцията събра и представители на неправителствени организации, които разказаха за практиката си по ЗДОИ. Темата бе „Достъп до информация за кампании и обществено участие“, а опита си споделиха Петко Ковачев от Института за зелена политика, Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда, Христо Иванов  - Български институт за правни инициативи и Калина Павлова, лидер на гражданска група от Варна. Всяка от тези организации работи със ЗДОИ в своята специфична сфера на дейност, затова и основните теми на презентациите бяха свързани с:

 • търсене на информация за проекта АЕЦ „Белене“ /Институт за зелена политика/;
 • търсене на информация за протичането на избирателния процес /Институт за развитие на публичната среда/;
 • инициатива за прозрачни съдебни назначения /БИПИ/;
 • използване  на ЗДОИ във връзка с различни граждански инициативи, чрез които да се постигне прозрачност в работата на една традиционно „затворена“ община /гражданска група Варна/.

 

4 истории

 

„АЕЦ Белене – информацията недостъпна“ [1]

 

От 2002 до 2010 Институтът за зелена политика участва в кампанията на коалиция „БелеНЕ“ срещу строителството на АЕЦ „Белене“. По този повод от името на института са подадени няколко заявления до Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, с които е поискана детайлна информация за проекта. Само по едно заявление от министерството предоставят частичен достъп, останалите са препратени на Българския енергиен холдинг /БЕХ/ и на Националната електрическа кампания /НЕК/ и информацията е отказана. Институтът завежда дела срещу отказите като по всички тях съдът отхвърля жалбите с мотива, че както НЕК, така и БЕХ не са задължени субекти по ЗДОИ. Към настоящия момент проектът Белене е обявен от правителството за икономически несъстоятелен и на този етап отново е „замразен“. 

 

„Защо протоколите от заседанията на Централната избирателна комисия се превърнаха в досиетата Х“

 

През есента на 2011 в рамките на публична кампания неправителствената организация „Институт за развитие на публичната среда“ отправя предложение до ЦИК да публикува на своя сайт протоколите от заседанията си, така че процесът по вземане на решения в комисията да е открит за обществеността. Повод за искането са предстоящите избори за местна власт и президент. Според представителите на организацията само чрез публичността на този процес избирателите могат да научат аргументите на членовете на ЦИК в полза на едно или друго решение. Подадено е заявление за достъп до информация, с което са поискани протоколите от важни заседания на комисията. Комисията отказва да предостави копия от документите с аргумента, че информацията отразява мнения, свързани с оперативната работа на органа и няма самостоятелно значение. Отказът е обжалван пред съда. През пролетта на 2012 в резултат на обществения натиск, ЦИК започва да публикува протоколите от своите заседания в интернет, въпреки че все още липсва изрично законово задължение за това.

 

„Прозрачни съдебни назначения: достъпът до информация за кандидати за назначения на съдийски длъжности като инструмент за гражданско наблюдение и укрепване на съдийската независимост“.

 

Инициативата за прозрачни съдебни назначения е проект на Българския институт за правни инициативи, насочен към промяна на начина, по който се вземат кариерни решения в съдебната система. Ниското обществено доверие в съдебната власт и международната критика са само част от причините, поради които от БИПИ решават да инициират подобна промяна. За целта, за кандидатите за назначения на ключови позиции в съдебната власт се изготвят стандартизирани профили, обобщаващи цялата достъпна информация за тях, на основата на която да бъде взето едно обективно и мотивирано решение. Така например профилите съдържат данни за подаваните от кандидата  декларации – имуществени и за конфликт на интереси, информация от кадровото му досие, в тях се публикуват дори данни за придобито имущество от роднини на кандидата. Тези профили се публикуват в специализиран портал, посветен на назначенията и кариерната политика в съдебната власт. На основата на заключенията от гражданския си мониторинг БИПИ участва в кампания на група НПО за промяна на правилата за избор на членовете на Висшия съдебен съвет и Закона за съдебната власт.

 

„Големите възможности, които ЗДОИ дава на обикновените граждани“

 

Калина Павлова от Варна сподели как тя и група граждани от града използват ЗДОИ като инструмент за набавяне на информация от местните институции. Част от инициираните от тях кампании са свързани с искания за информация за промяната в Общия устройствен план на Варна,  както и информация за продажбата на Алея Първа в града. Положителен резултат от тяхната работа е въведената в Община Варна практика да се приемат заявления за достъп по електронен път. Примерът им е заразителен и за други граждани и журналисти, които все по-често търсят информация от местната власт и инициират съдебни дела в случай на отказ.

 

 

Обобщение

 

Постижения: 

 • правото на информация е успешен инструмент за постигане на реално участие в процеса на вземане на важни национални решения, както и за осигуряване на прозрачност на взетите решения;
 • посредством достъпа до информация може да се постигне промяна на политики и решения, които не отговарят на обществените нужди и интереси;
 • всичко това води до промяна на практиките на институциите като цяло в посока отварянето им към гражданите.

 

Предизвикателства:

 

 • Нагласите на администрацията / властта/  да “пази“ информацията и да се крие зад формалности все още са пречка пред свободния достъп до информация и възпрепятстват гражданското участие в обсъждане на политики;        
 • В някои области на експертиза организациите срещат трудности поради това, че националната нормативна уредба се разминава с международните стандарти /напр. стандартите за независимо наблюдение на изборния процес/
 • Редица държавни и общински търговски дружества остават извън кръга на задължените да предоставят информация, поради което получаването на информация от тях е затруднено;
 • В редица случаи балансът на интереси следва да се прави от администрацията, за да стартира обществения дебат по даден въпрос.

 Oбобщи Дарина Палова, ПДИ

 [1] Заглавията на историите са оригиналните заглавия на презентациите на участниците

 

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.