Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

Европейският надзорен орган за защита на личните данни има нов ръководител. Това е полякът Войчех  Виевиоровски, който досега бе заместник на Джовани Бутарели. На 26 ноември участниците в Комитета на постоянните представители на държавите членки в ЕС (Coreper) и Комитета по граждански свободи, Правосъдие и вътрешни работи на ЕП (LIBE) гласуваха неговия избор за следващия 5-годишен мандат. 
Източник: EUobserver


FragDenStaat: лек подход със сериозна мисия. FragDenStaat (Попитай държавата) е немският сайт за подаване на заявления, активен от 2011 година. Предоставяйки винаги платформа на широката общественост за подаване на заявления за достъп до информация, организацията наскоро реши да се фокусира повече върху кампанийната страна на своята дейност. Използвайки предварително попълнени заявления и насърчавайки своите поддръжници да ги изпращат, FragDenStaat показва „възможностите на FOI (свободата на информация), използвайки я заедно като група или движение с обща цел, не само като отделни личности“. Този подход FragDenStaat използва, за да разкрие рейтингите за хигиената в ресторантите (които за разлика от Великобритания, в Германия не се публикуват). Подадени са над 20 000 заявления и техните отговори са публикувани. Друга скорошна кампания разкрива фактите зад хербицида глифозат (известен още като Roundup). Тя започва, когато FragDenStaat иска проучване от Германския федерален институт, в което се посочва, че хербицидът „вероятно“ не е свързан с рака. Германският федерален институт не позволява тази информация да се публикува, но въпреки това тя е публикувана. Този т.нар. пакостлив подход е определящо качество за FragDenStaat. Законът за свобода на информацията в Германия „не прави разлика /не дискриминира/ между /видовете/ заявителите“, така че всеки може да поиска същия документ и да получи копие от него. При това положение е по-ефикасно да се публикува онлайн и да се спестят парите на данъкоплатците, тъй като властите не трябва да отговарят на множество искания за една и съща информация. Откакто се фокусира повече върху кампании, FragDenStaat участва в над 45 съдебни дела. За FragDenStaat основният инструмент за промяна на практиката по отношение свободата на информация са стратегическите съдебни дела. 
Източник: mySociety


Швеция в светлината на прожекторите, заради „тайната на пестицидите“. Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE) реши да разгледа по-отблизо как Швеция спазва правилата на ООН за информация по въпросите на околната среда. Решението идва след като Шведската агенция по химикалите и две шведски съдилища отхвърлят искания за достъп до документи. Според властите достъпът до информация може да навреди на участието на Швеция в международното сътрудничество. Отказът е в разрез с Орхуската конвенция на ООН, подписана от Швеция, 44 други държави и Европейския съюз. Документите, съхранявани в Швеция, са от значение за предстоящо решение дали да се одобри пестицида хлорпирифос или не. Пестицидът причинява увреждане на мозъка на новородени, ако бременните са консумирали храни, третирани с него. През август 2019 експертите от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) препоръчват нулева толерантност към спорния пестицид в бъдеще. Настоящото одобрение на ЕС изтича през януари 2020 година. За да се подготвят за предстоящото решение Испания и Полша подготвят предложение за държавите-членки, които да го одобрят или отхвърлят.Този централен документ, съхраняван от Швеция, беше публикуван от EFSA през октомври, като обори всеобщото схващане, че Швеция е пример за прозрачност. Шведското правителство следва да отговори на обвиненията, че е твърде секретна и отказва да се съобрази с правилата на ООН.
Източник: EUobserver   


Глобален инструмент за оценка на правото на информация. На 12 ноември 2019 по време на мирния форум в Париж беше представена и пусната онлайн Изчерпателна методология за оценка изпълнението на правото на информация (Right to Information Implementation Assessment: Comprehensive Methodology). Методологията е разработена пилотно в Пакистан от екипа на Център за право и демокрация през 2017-2019 година. Чрез методологията ще се оценява как различните участници изпълняват задълженията си, определени в законите за право на информация.  
Източник: Centre for Law and Democracy


Разбиване на пътните блокировки за достъп до информация в Международния съюз по далекосъобщения. Международният съюз по далекосъобщения (ITU) е специализирана агенция към ООН, която разработва политики и стандарти за транснационална телекомуникационна структура. ITU страда от липса на прозрачност и откритост, което пречи на заинтересованите страни от гражданското общество да следят как се взимат решенията в ITU, заради строгите ограничения за достъп до голям набор от документи. Затова ARTICLE 19 представя и анализира възможностите за ефективен контрол върху работата на Международния Телекомуникационен Съюз, които включват:
1. Да се ревизират изключенията от достъпа до информация и да се ограничат до тези, приети от международното законодателство
2. Да се предоставя писмена обосновка при отказ на исканата информация 
3. Ппубличният достъп да обхване и вътрешните документи на ITU  
Източник: ARTICLE 19

Партньорство за открито управление: какво да очакваме през 2020 година. През ноември Робин Ходс, съпредседател на Управителния комитет на инициативата „Партньорство за открито управление” (ПОУ) публикува в интернет платформата Medium своята визия за развитието на ПОУ през следващата година. Приоритетите, които трябва да се задълбочават и разширяват са както следва: 
1.Правосъдие, ориентирано към хората
2.Дигитално управление, което да насърчава доверие и интегритет
3.Прозрачност и интегритет в управлението
4.Изграждане на по-силно гражданско пространство
5.Разширяване на откритото управление на местно ниво  
Източник: Medium 

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.