Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

ООН обяви 28 септември за Международен ден на всеобщия достъп до информация. На 15 октомври 2019 Общото събрание на ООН прие Резолюция L.1, с която обяви 28 септември за Международен ден на всеобщия достъп до информация. Прессъобщение относно Резолюцията на Общото събрание на ООН (на английски език): https://www.un.org/press/en/2019/ga12201.doc.htm

Програма за прозрачност в ЕС. На 23 октомври блогът „Европейско право“ (European Law Blog) публикува коментар на Herwig Hofmann, професор по право в университета в Люксембург и Paivi Leino-Sandberg, професор по право в университета в Хелзинки на програмата за прозрачност на Европейския съюз. Прозрачност и откритост на процедурите за взимане на решения са основополагащи ценности на ЕС и са съществено важни за върховенството на закона. Но дали съществуващите стандарти на ЕС за прозрачност са подходящи, за да се гарантира, че тези ценности се превръщат в законно упражняване на публични правомощия на европейско ниво? С оглед на предизвикателствата днес, достатъчен ли е подходът на ЕС за прозрачност, като се има предвид, че това е нетипична конституционна структура, която упражнява суверенни правомощия на различни нива на управление и постоянно се нуждае от обяснение? За да отговорят на тези въпроси, авторите идентифицират две измерения на прозрачността: достъп до документи и  разбираемост на процедурите за вземане на решения. Без тях  няма как да се търси отчетност от лицата, упражняващи власт. Липсата на прозрачност е предпоставка за дезинформация и разпространяване на конспиративни теории, като свежда обществеността до получатели на слухове и фалшифицирана информация. Договореностите за прозрачност предлагат надеждни източници на информация и допринасят за отчетността чрез публичен дебат, демократично участие и ефективен съдебен контрол.Текстът на статията на английски четете ТУК.
Източник: European Law Blog

Ma Dada: нова онлайн услуга за подаване на заявления за достъп до информация във Франция. Open Knowledge – Франция с подкрепата на Access Info Europe и Ouvre-boîte пускат във Франция онлайн платформа за подаване на заявления за достъп до информация. Целта на MA Dada е да улесни френските граждани при подаването на заявления като предоставя списък с над 50 000 публични организации, форма за изпращане на заявления и обобщение на заявленията, изпратени чрез платформата. Отговорите на институциите се публикуват директно в платформата.Тя използва програмата с отворен код Alavateli. 
Източник: Access Info Europe
 
Европейският съюз предвижда през 2021 г. да има по-добра защита за служителите, разкриващи нередности. Европейският съюз ще гарантира висока защита на разкриващите нередности в широк кръг сектори за обществени поръчки, финансови услуги, пране на пари, ядрена сигурност, обществено здраве, защита на потребителите, защита на личните данни. На 7 октомври Европейският съвет прие Директива за защита на лицата, докладващи за нарушения на правото на Съюза. Директивата определя нови правила за защита на разкриващите нарушения (whistle-blowers), които се очаква да спестят „от 5,8 до 9,6 милиарда евро всяка година за ЕС като цяло“. Новите правила ще изискват създаването на безопасни канали за докладване както в рамките на организация - частна или публична, така и на държавните органи. Освен това ще осигурят високо ниво на защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения срещу отмъщение и изискват от националните власти адекватно да информират гражданите и да обучат държавните служители как да се справят с разкриването на нередности. През следващите 2 години държавите членки трябва да транспонират Директивата в националните си законодателства. 
Източник: European Council

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.