Подбра Диана Банчева, ПДИ
Диана Банчева
Диана Банчева

Остава тайна как Съветът на ЕС ще изпълни решението на Съда в Люксембург за повече прозрачност. След като Съдът на Европейския съюз задължи Европейския парламент и Съвета „да гарантират публикуване на документите, свързани със законодателните процедури” със свое Решение от 17 октомври 2013,[1] Съветът отказа да отговори на портала Wobbing.eu как ще бъде изпълнено решението. С Решението от 17 октомври 2013 по дело C-280/11 P, заведено от Access Info Europe, Съдът в Люксембург отхвърли аргументите на Съвета на ЕС, че не трябва да се разкрива кои са държавите-членки дали предложение в преговорите за бъдещо законодателство на Европейския съюз. Въпреки победата, още тогава застъпниците за свобода на информацията видяха по-голямо предизвикателство в неговото изпълнение. По заявлението на Wobbing.eu Съветът постановява частичен достъп, като използва същия аргумент, отхвърлен със съдебното решение: „Достъпът ще възпрепятства хода на преговорите и ще компрометира вземането на решение”. Wobbing.eu е подал потвърдително заявление за достъп до целия документ. Този тип заявления се разглеждат на най-високо равнище – Съвета на министрите. В същото време Wobbing.eu констатира, че е стартирало публикуване на документи, свързани със законодателни инициативи от декември 2013, когато от пресслужбата на Съвета са съобщили, че всички заявления за достъп ще получават положителни отговори.
Източник: Wobbing.eu


Отложиха промяна за повече прозрачност в процеса на гласуване в законодателните комисии на ЕП. Двете най-големи политически групи в Европейския парламент (център-дясната Европейска народна партия и център-левия Прогресивен алианс на социалистите и демократите) отложиха гласуването на 6 февруари 2013 на процедурни промени, които щяха да създадат изискване гласуванията в законодателните комисии да се записват електронно и да се публикуват за обществен контрол. В момента крайните гласувания се извършват или с вдигане на ръка, или, по-рядко, електронно. Как гласуват членовете на ЕП в комисиите се публикува само, ако това е поискано изрично и с одобрението на 25% от членовете на комисията. Новите правила ще направят електронното гласуване задължително. Според говорителя на ЕНП, ЕП трябва да има възможност за гъвкавост в преговорите, докато електронното гласуване ще ограничи тази възможност. Застъпниците за прозрачност отбелязват, че истинските решения по законодателството се вземат тъкмо на равнище комисии. Те отбелязват и нарастващата тенденция законопроекти да прескачат пленарни заседания и да отиват направо на междуинституционални обсъждания, което затруднява гражданите да разберат как са гласували техните избраници. От Прогресивния алианс пък директно заявяват, че новите правила ще създадат политически последствия и трябва повече време за консултации. Оттам потвърждават, че законодателните решения, взети в комисиите на ЕП, са наистина важните.

Източник: EU Observer

 

Кампания срещу тайните договори. На 27 февруари 2014 стартира световна кампания срещу тайните правителствени договори Stop Secret Contracts. Кампанията се координира от Фондация за отворено знание и е подкрепена от организации от целия свят, които призовават световните лидери да спрат секретността в обществените договори. Кампанията е израз на нарастващата необходимост от откритост и прозрачност в договорите в световен план. Стойността на правителствените договори в световен план се изчислява на 9,5 трилиона долара, но дори в държави със силно законодателство за прозрачност на управлението, процесът на договаряне и изпълнение често е непрозрачен и неотчетен. По изчисления, загубите от корупция в сключването на правителствени договори и лошото им изпълнение на ниво ЕС и в Африка са съизмерими – 150 милиарда долара годишно. Кампанията има за цел да осигури ангажименти и действия от правителствените лидери към повече откритост и прозрачност на техните договори.
„Откритостта на ключова информация за сключването на договори е съществена за нас да държим правителството отговорно и да сме сигурни, че обществените пари се използват за общественото благо”, казва Руфус Полък от Фондация за отворено знание.
Необходимо е прецизирането на стандарти за поне минимума информация, която правителствата трябва активно да предоставят за процеса на обществени поръчки. „Важно е гражданите да имат достъп и да участват в оценката за харченето на обществени средства”, подчертава Хелън Дарбишър от Access Info Europe, една от подписалите кампанията организации. Гражданите, които искат да подкрепят целите на кампанията, могат да подпишат петиция на StopSecretContracts.org. Организациите, които искат да подкрепят кампанията, могат да се свържат с Фондация за отворено знание на: contact@stopsecretcontracts.org.

Източник: Access Info Europe

 

Камарата на представителите в САЩ прие законопроект за повишаване ефективността на Закона за свобода на информацията. Законопроектът (H.R. 1211) бе приет с 410 гласа на 25 февруари 2014, без нито един глас против. Внесен от Комисията за надзор и правителствени реформи на Камарата на представителите, той бе приет от Правната комисия на Сената през март 2013.[2] Все още няма изготвен законопроект в Сената, но Правната комисия планира да проведе изслушване по Закона за свобода на информацията (ЗСИ) на 11 март т.г. Коалиция от организации, застъпници за по-голяма откритост и прозрачност в управлението, подкрепиха законопроекта в писмо, с което изразяват готовност да работят с Правната комисия по изготвянето на законопроект. Те се надяват, че Сенатът ще изготви законопроект, който ще доведе не само до процедурни промени, а до по-сериозни промени, свързани със стесняване на ограниченията на свободата на информация. Застъпническите организации предлагат ограничаването на достъпа до информация по силата на други закони да подлежи задължително на тест за надделяващ обществен интерес, а на достъпа до вътрешно-институционалната кореспонденция, включително свързаната с процеса на взимане на решение, да подлежи на тест за вреда.
Текст на писмото: http://www.openthegovernment.org/node/4332

Източник: FreedomInfo.org

 

Откритата работна група на ООН по устойчиво развитие включи „подобрен достъп до информация” във фокус областите си. Документът бе публикуван на 21 февруари 2014. Конкретната област касае ефективните институции и сред приоритетите посочва: „ефективни, отчетни и прозрачни институции; предоставяне на обществени услуги за всички; подобряване на прозрачността в управлението на публичните финанси; борба с корупцията във всичките й форми; подобрен достъп до обществена информация; вземане на решение с участието на всички; засилване на местното самоуправление; засилване на гражданското общество; свобода на медиите, сдружаването и речта; засилване на върховенството на закона на всички нива.” Предстои Откритата работна група да заседава всеки месец до юли и да представи своите препоръки през септември 2014. В началото на февруари над 200 групи на гражданското общество, сред които и Програма Достъп до Информация, подкрепиха призива към ООН да постави в центъра на новата мрежа за глобално развитие правителствената отчетност и независимите медии.

Източник: Freedominfo.org

 

Китайската академия на социалните науки оцени правителствените уебстраници. В доклад от 24 февруари 2014 Китайската академия на социалните науки публикува резултатите от проучване на интернет страниците на институциите. За пета поредна година Академията оценява правителствената прозрачност от 0 до 100 въз основа на наличността на нормативни документи и отчети на институциите на техните интернет страници. В рамките на проучването се подават и заявления за достъп до информация, но на тях често се отказва на основание държавна тайна. Китайското правителство трябва да даде по-ясни насоки на провинциите каква информация подлежи на предоставяне, споделя един от изследователите. Според ръководителя на проекта, проучването има положителен ефект върху работата на институциите, тъй като много от тях четат доклада на Академията.

Източник: Freedominfo.org[1] За повече информация: Съдът на Европейския съюз отсъди: по-голяма прозрачност на Съвета на ЕС, Информационен бюлетин на ПДИ, брой 10(118), октомври 2013.

[2] Анализът на Гергана Жулева по Доклада на Комисията за надзор и правителствени реформи на Конгреса с предложения за изменения на Закона за свобода на информацията, публикуван на 16 юли 2013, четете в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 7(115), 2013: Как ще ги стигнем Американците?

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.