С Петър Славов, Мартин Димитров, Георги Ганев и Иван Иванов от гражданското сдружение - носител на „Златен ключ” за НПО, най-активно използвала ЗДОИ, разговаря Диана Банчева

Ден на правото да знам 2014
Мартин Димитров, Иван Иванов, Георги Ганев, Петър Славов от Национален съюз "Единство" (отляво надясно)

Казахте, че носителят на „Златния ключ” е юристът сред вас. Защо именно той?


Петър Славов: Това е в рамките на шегата. Приносът е общ, защото заедно подадохме заявлението до Министерство на икономиката и енергетиката. Аз допринесох за правната част. Колегата Ганев и Мартин Димитров подготвиха икономическата част. По въпросите на енергетиката помогна Иван Иванов. После сглобихме заявлението. И обжалвахме отказа. Накрая се стигна и до общия успех.

 

Георги Ганев: Опитът с институциите от другата страна на барикадата, особено на Мартин Димитров, много помогна. Той казваше да ги попитаме това, което ще им е най-трудно да не ни отговорят. Ако бяхме тръгнали масирано, щяха да намерят извинение да не отговорят. Затова попитахме  за неща, които не бяха подготвени да откажат. Не очакваха, че някой ще поиска да види просто какви документи има по проекта Южен поток.

 

Петър Славов: Поискахме да разберем какви документи има. Посочихме, че ако няма оригинали, искаме да видим копията. Ако нямат копия, да кажат какво пише в тях. Те за всичко отговориха, че не знаят. А няма как Министерство на икономиката и енергетиката - принципал на енергийния холдинг, да не знае за тези документи.

 

Мартин Димитров: И съдът ги изиска в хода на делото.


Петър Славов: Съдът дори призова главния секретар на МИЕ да дойде и да обясни какво знае и какво не знае и изобщо какво става в това министерство. Донякъде беше дори забавно в съдебната зала.

 

Трябва ли да си юрист, за да подготвиш такава стратегия за получаване на информацията?


Мартин Димитров: Не. Но трябва да ползваш услугите на добри юристи. Освен колегата Петър Славов, искам да изтъкна приноса на Александър Кашъмов. Той ни консултира по съставянето на заявлението и участва в делата като адвокат. Това, което ще промени България е прозрачността. Трябва да направим държава, в която всеки орган да бъде контролиран, за да не се подписват тайни договори и споразумения. Само така България ще бъде друга. Искам да напомня, че един от най-големите успехи, които сме постигали с „Програма достъп до информация”, е надделяващият обществен интерес, който вкарахме като изискване в ЗДОИ. С такива стъпки ще променим страната – когато нещата станат прозрачни и отговорните не могат да се крият.

 

Въпреки че съдът на първа инстанция отхвърли жалбата, беше публикуван голям обем информация, свързана с проекта Южен поток. Имахте ли възможност да анализирате тези документи и какво разкриват те?


Иван Иванов: Списъкът на тези документи наистина е голям. Нашият принос е, че действително фокусираме вниманието върху най-фрапиращите нарушения, а именно, че зад гърба на българската общественост се сключват споразумения във вреда на България. Разкрихме, че по поръчка на външна фирма, каквато е „Газпром”, двама народни представители внасят предложения за промяна в закона. А това е закон, част от българското законодателство и всъщност те обслужват чужд интерес. Това, което и преди няколко дни се разкри, че „Булгартрансгаз” се стреми отново зад гърба на обществото да представи Южен поток като анекс, като съществуващ от 1998 договор, показва, че тази битка предстои и ще се задълбочава. Крайният успех обаче ще бъде на българското общество, защото правото е на наша страна.

 

Вече сте част от общността на застъпниците за свобода на информацията. Какво е пожеланието ви за празника?


Петър Славов: ПДИ все така да насърчава търсенето на информация и борбата за правото човек да знае. То трябва да се отстоява, то не се дава даром. 

 

Георги Ганев: Именно в правото да знам е ключът в превръщането на един злонамерен Левиатан в слуга на обществото.

 

Иван Иванов: Правото на информация е сред фундаменталните принципи на гражданското общество. Ако искаме то в България наистина да бъде от европейски тип, правото на информация трябва да се защитава, отстоява и в крайна сметка да се постигне това, което виждаме в страните пример за нас.

 

Мартин Димитров: Нито една реформа не става без прозрачност и отчетност. Преди да променяме каквото и да било, трябва да изследваме какво е състоянието му – това е информация. Как да стане промяната – това също е информация. И дали се е променило – пак е информация. Това е единственият възможен път за промяна. Това е ключът.

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.