Ден на правото да знам 2019
Ден на правото да знам 2019 по света

Решението за създаването и утвърждаването на 28 септември като специален ден за застъпниците за свобода на информацията се взима на международната работна среща "Прилагане на законодателството за достъп до информация. Съдебни практики", проведена на 26-28 септември 2002 в София. В нея участват представители на неправителствени организации, работещи в областта на достъпа до информация от Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Индия, Латвия, Македония, Мексико, Молдова, Румъния, Словакия, САЩ, Унгария и Южна Африка, както и представители на международни организации, работещи в тази област.

На 28 септември 2002 е учредена и Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (FOIAnet), на която Програма Достъп до информация (ПДИ) е съосновател и член. С цел утвърждаването и популяризирането на стандартите в областта на свободата на информация членовете на мрежата решават да отбелязват 28 септември като Международен ден на правото да знам. Днес в нея членуват над 200 организации и групи от целия свят, които обменят информация и опит и участват в международни инициативи за популяризиране на правото на свобода на информация и подобряване на стандартите в областта на свободата на информация.

 

На 25 септември 2015 Общото събрание на ООН приема Програмата за устойчиво развитие 2030, включваща 17 цели за устойчиво развитие. ООН изрично посочва като приоритет гарантирането на достъпа до информация в подцел 10 на Цел 16.

 

През ноември 2015 ЮНЕСКО припознава 28 септември като Международен ден за универсален достъп до информация (International Day for Universal Access to Information - IDUAI).

 

Ден на правото да знам 2019

През 2019 Международният ден за универсален достъп до информация се чества под надслов „Никой да не бъде изоставен!“/ “Leaving No One Behind!”.


Генералният директор на ЮНЕСКО, Одри Азуле, в обръщението си по повод 28 септември подчертава, че „във времена на нарастваща дезинформация и реч на омраза, правото на достъп до информация в обществен интерес, която се държи от правителства и частни компании е по-важна от всякога“.

 

Тази година ЮНЕСКО отбелязва IDUAI с поредица „Отворени разговори“ (“Open Talks”). На глобално ниво отвореният разговор беше в Лима, Перу под домакинството на Министерството на правосъдието.  Регионални отворени разговори се проведоха в Азия и Латинска Америка.

 

Великобритания

Ден на правото да знам 2019

ARTICLE 19 пуска онлайн настолна игра – „Your Right to Know”/“Твоето право да знаеш“ - основана на международните стандарти за правото да знам. Подаването на заявление за достъп до информация може да се окаже сложна игра от 2 стъпки напред, 1 стъпка назад, навсякъде по света.  „Your Right to Know“ е игра, която помага на гражданското общество, журналисти, активисти и други да се научат да използват законите за право на информация, за да гарантират правата си, да придобият знания и да предизвикат правителства и институции по ключови въпроси. Играта учи как да се подават заявления за достъп до информация, как се обжалват откази и какви са изключенията от предоставянето на информация. В момента играта е с четири езикови версии - английски, френски, испански и португалски.

 

Швеция

На 24 септември в Изложбения и конгресен център в Гьотеборг отвореният разговор на ЮНЕСКО прие динамичен конферентен формат, вдъхновен от TEDxTalks, организиран като съпътстващо събитие на Глобалната седмица за медийна и информационна грамотност (Global MIL Week). Център на събитието бе медийната и информационна грамотност като мост между достъпа до информация и постигането на целите за устойчиво развитие. Подчерта се значението на компетенциите на MIL  за по-инициативни граждани, които използват по-добре предимствата на достъпа до информация. Моец Чакчук, асистент на генералния директор на ЮНЕСКО, направи видео обръщение към участниците. Участваха и трима международни експерти от Канада, Великобритания и Австралия, които се спряха на три различни гледни точки – креативна индустрия и журналистика, медийни изследвания, библиотеки и информационни науки.

 

Грузия

На 27 септември Институтът за развитие на свободата на информация (IDFI) организира обществена дискусия за  промени в Закона за защита на личните данни. Целта на дискусията е да се обменят позиции и мнения във връзка с измененията на закона, които могат да рефлектират върху достъпа до обществена информация в Грузия. В събитието участваха представители на държавната администрация, депутати, представители на граждански организации и медии, юристи.

 

Нигерия

По повод 28 септември Програмата за медийни права (Media Rights Agenda - MRA) заедно с още пет неправителствени организации направи оценка и класация на 200 публични институции в Нигерия въз основа на изпълнението на нигерийския закон за свобода на информация. Оценителите провериха дали институциите са спазили следните законови разпоредби: активно публикуване на определени категории информация; внасяне на годишен доклад за изпълнение на задълженията по закона; обучение на персонала; назначаване на специален служител, отговарящ за достъпа до информация.

Класацията на институциите бе представена на 26 септември в CBN International Training Institute, Абуджа.  

 

Тунис

На 26 септември по повод Международния ден на правото да знам се организираха открити разговори (Open Talks). Техен фокус бяха препоръките и заключенията, отнасящи се до по-доброто изпълнение на SDG 16.10.2. Двудневните дискусии се организират в партньорство с INAI, JMIC (Journalism & Media International Center) и OsloMet (Oslo Metropolitan University).

 

Британска Колумбия, Канада

Журналистът Стенли Тромп, който работи главно по теми, свързани с правото на информация, по случай 28 септември пусна BC Freedom of Information (FOI) News Story Index -  база данни, която  обобщава 1900 новини, написани въз основа на Закона за свобода на информация в Британска Колумбия от неговото приемане през 1993 до днес.  В базата данни може да се търси по 24 категории.

 

Новините по повод Международния ден на правото да знам са подготвени благодарение на информацията, споделена от членовете на FOIAnet (Международна мрежа на застъпниците за свобода на информацията).

 

Подбра

Ралица Кацарска, ПДИ

 

 

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.