Тодор Гроздев, координатор на ПДИ в Пазарджик
Тодор Гроздев
Тодор Гроздев

Проточила се сага е на път да приключи мирно, тихо и минорно, а кой е победителят, и кой – победеният, е трудно да се каже. В началото на септември т.г.* писахме как общинската администрация в Пазарджик отряза заявител по ЗДОИ с мотива, че няма конкретика, а той е поискал толкова конкретни документи, че повече няма накъде. Потърпевшият Илиян Янков от Тенис академия „Илиян Янков“ тогава се жалва пред Административeн съд – Пазарджик със съдействието на Програма Достъп до информация, защото счете, че са накърнени правата му като заинтересована страна – той самият иска да бъде дългосрочен наемател на два тенис корта. С уведомление на кмета на общината Тодор Попов от 11 февруари 2020 заявлението му от 28 януари бе оставено без разглеждане, защото „не е конкретизирана информацията, която е изискана, тъй като посочването на документи, а не на самата информация, която се търси, се приравнява на пълна липса на описание“. Общината се опря на чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ.

Препращане на писма „от пусто в празно“

Преди това със заявление от 31 декември 2019 Янков бе поискал да му бъдат предоставени три документа – заповед № 2693/31.10.2017 на кмета на Пазарджик за назначаване на Комисия за провеждане на процедура по предоставяне на концесия; подадено в Община Пазарджик становище с вх. № 33-00-83/30.10.2017 на Тенис клуб „Фаворит“ и съгласувателно становище от Министерството на младежта и спорта с вх. № 41-00-36/30.10.2017. Преди това пък с писмо от 14 януари 2020 кметът уведоми Янков, че е необходимо да се посочи каква информация се търси, а не нейния материален носител и го насочи към Националния концесионен регистър, а на 20 януари Янков уточни, че в заявлението си конкретно е посочил исканите документи и съдържащата се в тях информация, като при търсене във въпросния регистър не я е открил. После подаде заявлението на 28 януари, а още по-после имаше и куриерски неволи… Така или иначе на първа инстанция магистратите отмениха отказа на местната власт с определение от 28 август. Общината автоматично обжалва, но това явно е било

инстинктивна реакция

защото, докато делото пътуваше към ВАС, междувременно оттам предоставиха исканите документи. Това стана само седмица след като на 2 октомври Янков писмено уведомява кмета, че след като Административният съд в Пазарджик е отменил отказа му да предостави информацията, до момента не е получил исканите копия на три документа на предоставения от него адрес за кореспонденция. И моли те да му бъдат предоставени на хартиен носител, като припомня, че за неизпълнението на съдебно решение в чл. 304 на АПК се предвижда санкция.

На 8 октомври кметът Тодор Попов с писмо разрешава достъп до исканата информация по начин, посочен в заявлението – на място, след като предварително се обади на главния експерт, за да уточнят ден и час, и след като заплати разходите за изготвяне на копия на исканите документи. Така на 12 октомври Янков получава заповедта на кмета на Пазарджик за назначаване на Комисия за провеждане на процедура по предоставяне на концесия, становището на Тенис клуб „Фаворит“ до кмета и Общинския съвет, в което се претендира за корекция на инвестиционната сума заради намаляване на концесионната площ. Предоставено е и съгласувателното становище на спортното министерство за даване на зелена светлина за концесията. Нещо повече, от общинската администрация предоставят на Илиян Янков и становище на Министерството на младежта и спорта от 25.10.2017, в което се препоръчва да се осигури свободен достъп за ползване на концесионните съоръжения от учениците, тъй като входът към тях е училищен. Янков обаче не мирясва. На 13 октомври чрез неговата тенис академия в ново заявление по ЗДОИ той иска от Община Пазарджик копие от предложението на ТК „Фаворит“ в качеството му на икономически оператор относно откриване на концесия във връзка с изграждането и поддържането на 7 корта и две игрища за мини футбол.

Общината си е взела поука 

и не хаби парите на данъкоплатеца и времето на просителя на информация. В законовия срок му е предоставено уведомлението за инвестиционно намерение на ТК „Фаворит“ от 26 април 2016, входирано на 10 август същата година, в което се казва, че ТК „Фаворит“ с цел да подобри условията за работа на спортуващите ще инвестира в подобрения в спортната база, където тренира – като изгради два тенис корта с грийнсет покритие, две футболни игрища за мини футбол с изкуствена трева и балон за покриване на два шамотови корта, осветление на 6 корта и изграждане на мъжка и женска съблекални с тоалетни, треньорска стая и заведение. За целта иска концесия, за да има сигурност в осъществяването на идеята си…

Документите са предоставени, но удовлетворението нагарча

Не само упоритостта на администрацията, а и несломимият КОВИД обаче сега карат Янков да насочи усилията си към поприще извън спорта. Даже се чуди дали да не емигрира. Някъде, където няма бюрокрация. „Общината ми даде всичко, което исках, не за друго, в крайна сметка нямаха избор. Но повече не смятам да се занимавам с всичко това. От чисто любопитство само чакам да видим какво ще реши ВАС по последния казус – дело №360 на Административен съд – Пазарджик, по което вече ми предоставиха документите“, казва без грам наченки на спортна злоба някогашният шампион по тенис. Изглежда уморен като боксьор в десетия рунд. Щом един спортист може да бъде демотивиран, представете си как се отразява на обикновените чакащи достъп до информация граждани инатът на администрациите по места и разтакаването по съдебни инстанции. А коронавирусът в добавка е само „бонус“.

_____________________________
*„Администрация иска конкретика от конкретни документи в заявление по ЗДОИ“, информационен бюлетин на ПДИ, бр.8/2020

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.