Категорична е Магдалена Славова - координатор на гражданското обединение “Вода за Омуртаг”

Екатерина Христова, координатор на ПДИ в Търговище

26 май 2023 г. граждани блокираха главния път София – Варна в района на гр. Омуртаг с искане за редовно водоснабдяване. Магдалена Славова поставя проблема пред журналистически екипи.

Г-жо Славова, проблемът с водоснабдяването на град Омуртаг датира от десетилетия. Неотдавна гражданското обединение „Вода за Омуртаг“ реализира поредица инициативи, с които потърси отговорност от хората на ръководни позиции – държавни и общински, които би трябвало да решат казуса. Разкажете накратко как се формира обединението и какво успяхте да направите до момента.


Гражданско обединение “Вода за Омуртаг” се сформира спонтанно от нуждата ни за глътки вода, буквално. Една елементарна нужда, до която обаче населението на гр. Омуртаг, пародоксално на стандартите на Европейския съюз и съврeменния развит свят, както и парадоксално на изобилието на питейна вода в България, имахме доскоро достъп само 2 пъти седмично - сряда и неделя за по около 2 часа.

 

Град Омуртаг доскоро беше 70-годишното изоставено дете на държавата България, на Общината Омуртаг, на Областта Търговище.

 

Но винаги има точка на предела, от която дори и най-търпеливият гражданин се отмества и надига вой.

 

Неформалната инициатива “Вода за Омуртаг” представлява обединяваща изява на стотици действия, актове и всестранен принос на вероятно поне 400 човека вече. Гражданската кампания обхваща широкоспетърен обсег от начини, по които да въздействаме на отговорните власти, да привлечем медийно отразяване и всякаква друга помощ. Това включва - активно представяне на казуса през социалните мрежи, акцентиране на истински кризисните моменти чрез протести и гражданско неподчинение, ежедневна кореспонденция с институции, експерти, инженери. Събиране на петиции, анкети. Културно въздействие чрез изложби и артистични прояви.

 

Обединението наистина прави силата.

Човек нищо не може сам да свърши.

 

Няколкото човека, заедно с инженер Пепи Попова, които сме разпознаваеми като представители на кампанията, сме просто публичните лица на инициативата - комуникаторите, но зад нея стои труда на вече вероятно поне 400 човека. Ние може да сме заглавната страница на списанието, но неговите страници са изпълнени с делата и помощта на стотици хора. Това е много важно да се знае - тези граждански кампании се носят на плещите на участието на впечатляващ брой хора. Мравуняк от подадени ръце.

 

Още през 2020 г., когато през ноември месец получихме само 3 пъти вода за по около 1 час, беше една от повратните точки на края на общественото търпение.

 

Оказа се, че точно информацията е един от абсолютните ключове към разнищването на тази почти вековна криза. 


Информираният човек е можещ човек. Такъв е и нашият случай - фактологичната информация, дълбокото запознаване с подробностите, дали чрез достъп по ЗДОИ, дали чрез достъп до най-запознатите лица, достъп до правилните хора, ни даде успешната перспектива да се ориентираме в правилната посока, в надеждната посока.


Послужи ли Ви реда за получаване на обществена информация, регламентирана в ЗДОИ?


Използването на незаменимия инструмент - ЗДОИ, чрез който всеки един човек може да получи достъп до действията на силните на деня - управляващите (било то правителството; областните администрации; общинските такива; учрежденията; държавните предприятия; фирмите, харчещи обществени средства) е един от най-мощните, който ние в гражданската кампания “Вода за Омуртаг” смело употребяваме, като едно от най-ловките ни оръжия срещу институционалното мълчание, противобор срещу задържането на важна информация.


Чрез механизмите на ЗДОИ ние достъпваме до най-важните документи, протоколи, проекти, скици, чертежи, решения и пр., без които документи е невъзможно да държим следа и поглед над действията, но и над бездействията на отговорните институции и лица.


Също така, планомерните и последователни запитвания по ЗДОИ, когато се извършват стратегически и по този начин се цели да се създаде една картотека, една карта, едно досие от документална информация по даден казус, измъчват съответните институции. Това от своя страна принуждава тези отговорни структури да са по-изрядни, по-редовни в документирането на действията им и най-хубавото, в крайна сметка дава отпечатък и върху решенията им по дадена тематика, проблем.

Това е много интересна лавина от последствия на ефекта - ЗДОИ, на която ние от “Вода за Омуртаг” сме преки свидетели.

 

Дайте пример за такъв ефект.


Пример за това, как едно ЗДОИ отправено към един от най-важните ни таргети в кампанията ни за вода, а именно до “ВиК” ООД гр. Търговище, отвори един портал на комуникация с това дружество, който се доразгърна в съвместни действия, които бяха плодотворни до степен, в която ние работехме като едни екип, с една стратегия. В резултат - Омуртаг най-сетне, за първи път, след десетилетия на блянове - има допълнително водоснабдяване от яз. Ястребино.

Как стана това.

 


На 22.12.2023 г. МРРБ, “БВиКХ”, “ВиК” Търговище и Община Омуртаг финализират дейностите по осигуряването на допълнително водоснабдяване за гр. Омуртаг по системата “Ястребино”.

С местното представителство на ВиК вече имахме добра кооперативност, но не и с управлението в Търговище. С колежката ми инж. Пепи Попова подготвихме заявление по ЗДОИ до ВиК-Търговище, още през ноември 2022 г. по въпроси, които силно ги притесниха. Това заявление предизвика явен стрес във въпросното дружество и резултатът беше моментална тяхна реакция. Те се свързаха с нас още на следващия ден и пожелаха да осъществим работна среща с представител на управлението, на която той да отговори на всякакви наши въпроси, свързани с водоснабдяването на Омуртаг. С тази мъчителна за тях, убедена съм, среща, понеже въпросите ни бяха безкрайни и неприятни, се зададе перспективата за сътрудничеството, заради което поне временно заровихме томахавките, в името на това да търсим заедно вода за Омуртаг. И резултатът е налице. Можем да кажем, че едно заявление по ЗДОИ бе бълхата, която “ухапа” “ВиК” и заради което тръгнаха продуктивните съгласувани действия с тях.

 

Колко и какви заявления по ЗДОИ сте подавали?


Опитността ни със ЗДОИ е обширна.

 

От есента на 2022 г. до края на февруари 2024 г. сме заявили вероятно поне 50 „ЗДОИ-та“ до различни институции. Най-много сме отправяли към Областна управа Търговище, която продължава да бъде най-избягващият отговорности и най-избягващият действия орган в цялата водна сага на Омуртаг. Втората “жертва” на “водните” ЗДОИ-та са Община Омуртаг, а отскоро “ВиК” Търговище вероятно ще поведе първо място по най-запитваната от нас институция, поради многото аспекти, по които операторът е обвързан с водоснабдяването на Омуртаг, особено сега, след като и Водоснабдителна система “Ястребино” е част от водата на Омуртаг.

 

За съжаление, констатираме, че всяка институция, от която започнем активно да искаме документация чрез ЗДОИ, рязко агресира срещу нас, което ни навежда на мисълта, че е вероятно, заради административни нередности, които се прикриват документално, до момента, в който някой не поиска тези документи да видят бял свят. Говоря и за несъществуващи документи, които институциите се опитват да внушават, обаче, че съществуват и в момента на постъпване на ЗДОИ, което ги изисква, блясва проблема с тези несъществуващи, а по закон трябващи да съществуват документи. Създават се набързо такива, пишат се набързо договори, характеристики, обучения, инструктажи, със стари дати и със стари входящи номера (оставени свободни в административните системи на институциите, точно за такива случаи). В тази връзка, за мен е много интересно, а и наложително да разуча механизмите, по които можем да разследваме, чрез граждански инструменти, писането на документи със стари дати. По този въпрос, търся правова помощ и нагледност, какви са гражданските способи за изобличаване на такива нередности - създаване на документи със стари дати.

 

За какво потърсихте правна помощ от Програма Достъп до Информация?


В началото на 2023 г., получихме за първи път помощ от Програма Достъп до Информация, в лицето на адв. Стефан Ангелов, по две ЗДОИ-та. По тези запитвания бяхме получили мълчалив отказ от Община Омуртаг по въпроси, чиито истински отговори щяха да изобличат бездействието на Общината, по отношение на стопанисването на два обекта от особено значение за напредъка - две помпени станции, които са част от водоснабдителната система “Ястребино” - обрани, занемарени, лошо стопанисвани и месеци наред невъзстановени, въпреки нареждането на тогавашния служебен министър Шишков до кмета на Община Омуртаг.

 

Жалбите до Административния съд в гр. Търговище, подействаха ободрително на Община Омуртаг, която бързо прекрати мълчанието си и ни изпрати отговори на запитванията, избягвайки съда по този начин.

 

След това, през лятото на 2023 г., отново получихме два мълчаливи отказа от Община Омуртаг по заявления, в които искахме копия на договори с фирми и доклади от 72-часови предприемателни проби. Тогава адв. Кирил Терзийски се намеси в изготвянето на жалбите до съда – и отново това беше достатъчно, за да принуди Общината да предпочете да отговори по ЗДОИ, вместо да се явява в съда.

 

В момента, отново ни спасява адв. Ангелов, с когото обжалваме отказ на омбудсмана, относно документ, който тя отказва да предостави, с презумпцията, че засяга, непряко, трето частно лице, но пък самата г-жа Диана Ковачева коментира и използва, същия документ, като аргумент в отговор до нас по друга кореспонденция.

 

Постоянно получаваме консултиране от адв. Стефан Ангелов по ЗДОИ-та, които отправяме напоследък към “ВиК” ООД гр. Търговище, по които последните се опитват да си спестят работата, подозираме и да избегнат и разпространението и публикуването на проблематична документация, използвайки слаба мотивация и странни обосновки по разни членове от закона.

 

Безвъзмездната правна помощ, която получаваме от Програма Достъп до Информация, ни е критично нужна.


Не можем без нея. Ние сме неформално гражданско обединение и нямаме никакво финансиране. Даже обратното, обществената дейност, която вършим е за сметка на наистина големи лични вложения, загуби, пропуски, саможертви. Не го казвам, като оплакване, а като абсолютен факт.

 

Адвокатските разходи са категорично непосилни за нашите възможности.

 

И в тази връзка, смятам, че Законът за достъп до обществена информация, освен че трябва да еволюира в направление да бъдат съкратени сроковете за отговор (защото често документите, които изискваме са свързани с кратки срокове - 7 дена, за възражения, обжалване и пр. по тях), е нужно да бъде заложена и държавна безплатна правна помощ на гражданите, при откази или други неоснователни “вратички за бягство” на запитаните по ЗДОИ.


Какво е актуалното положение с водния режим в Омуртаг сега?


Вече 70-и ден водоснабдяването на Омуртаг се подпомага допълнително с вода от яз. Ястребино. Тази най-дълбока пропаст - недостигът на количеството вода за града е прескочена, на практика. Друга пропаст е насреща обаче - този процес на допълнително водоснабдяване от яз. Ястребино трябва да бъде финализиран документално, което е задача на държавата, начело с МРРБ, МС, МФ и Министър-председателя. Те са наясно със ситуацията и с очакванията ни. Даваме им още малко време, проявявайки разбиране, заради ротациите, но не и безкрайно дълго време.

 

И още една пропаст се задава на хоризонта - предстои едно велико усвояване на десетки милиони лева, предвидени от държавата до Община Омуртаг за реновирането на вътрешната водопроводна мрежа, през която изтича около 90% (по данни от ВиК) от всичката вода, която постъпва в града.

 

Тоест, колкото и вода да идва от водоизточници, тя се губи, както през пробит джоб грошове и за да може да се зарадваме на едно трайно стабилно водоснабдяване, това е последната, надяваме се, пропаст, над която да бъде построен здрав мост.

Заради тази последна пропаст, ние все още не можем да си позволим да имаме 24 часа вода, а имаме само през деня, защото водните загуби са огромни и представляват недопустимо разхищение на този жизнен природен ресурс.

 

Именно ЗДОИ - ще бъде пътят да достъпваме тежката документация по това усвояване и реализиране на тези огромни средства.


Без адвокатска помощ да се води такава сериозна и широка гражданска инициатива е много трудно. Особено, когато нагазим дълбоките води, където се засягат сериозни финансови усвоявания и там където се извършват мащабни строежи, без професионална правна подкрепа сме като тяло със слаби мускули.

 

/>==============================================  

 

 

 

 

Публикацията е подготвена в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“, изпълняван от Програма достъп до информация, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България". Изявленията и мненията, изразени в нея, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

© 2024 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.