170 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Велико Търново и Габрово, Кърджали и Хасково се включиха в проявите на ПДИ

Велико Търново: предложение за унифициране на сайтовете на общините по примера на интернет страниците на съдилищата

 

Журналисти и представители на десетки институции обсъждаха проблемите с достъпа до информация на семинар и работна среща във Велико Търново. Те се проведоха на 13 май и бяха организирани от Програма Достъп до информация. Интерес при журналистите предизвикаха резултатите от Рейтинга на активната прозрачност на институциите за 2015, които представи изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева. С Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, репортерите дискутираха ограниченията за служебната тайна в публичните институции и проблемите с ползването на Закона за защита на класифицираната информация. Интерес предизвикаха и декларациите за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси в публичните институции.

 

Практическите съвети при подготовката на заявленията за достъп по ЗДОИ, дадени от юриста от правния екип на ПДИ Дарина Палова, и конкретните примери от журналистически разследвания провокираха интереса на великотърновските журналисти и преподаватели по журналистика от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

 

Представителите на институциите, задължени лица по ЗДОИ, както и неправителствените организации проявиха интерес към промените на закона, свързани с увеличаването на категориите за публичност от 4 на 17. Поставени бяха въпроси за протоколите, които подписват заявителят и предоставящият информация. В момента това е проблем, чието решение е залегнало в законопроекта за изменение на ЗДОИ, посочи Александър Кашъмов. На срещата беше акцентирано, че в ЗИД на ЗДОИ не се изисква използване на електронен подпис при електронното подаване на заявлението за достъп до информация. Беше направено предложение за унифициране на сайтовете на общините по примера на интернет страниците на съдилищата.

 

Габрово: Защо институциите стесняват информацията, която ни предоставят?

 

Публичните регистри не са достатъчни за свободно търсене на информация, тъй като някои институции спестяват данни от уеб страниците си. Доколко сме свободни да разпространяваме информация за съдебните дела, макар решенията да са публични? Кой махна инициалите от полицейските бюлетини в Габрово? Защо постоянно ни отказват информация, позовавайки се на лични данни? - Това бяха част от въпросите, които журналистите от Габрово и Севлиево задаваха на екипа на Програма Достъп до информация в рамките на информационния ден „Достъп до информация“, чийто домакин бе Габрово на 14 май. Да научат повече за възможностите чрез информация да контролират властта, на срещата дойдоха и природозащитници от неправителствени организации, както и граждани. „Научих, че чрез Закона за достъп до обществена информация мога да контролирам действията на управляващите по отношение на бездомните животни.  ЗДОИ ми позволява да защитя правата на четириногите“, каза след края на срещата представител на организация „В защита на животните“. „Тръгвам си с идеи за въпроси, на които кметът не отговаря в отреденото му със Закона за местното самоуправление време“, сподели общински съветник от Габрово. А журналистите бяха единни в подкрепата си на очакваните промени в ЗДОИ, които ще дадат възможност за изпращане на заявления с имейли, тъй като все още има институции, отказващи информация, ако е поискана по електронна поща.   

 

Информационнен ден „Достъп до информация“ имаше и за представителите на институциите и териториалните поделения на държавните органи в Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна. Оказа се, че докато медиите търсят начини, за да достигнат до повече информация, не са изключение случаите, в които граждани злоупотребяват с правото си на информираност и тормозят определени служители. Последното споделиха представителите на общините от Габровска област.  От съдебните пресцентрове недоволстваха, че със заявления за достъп до информация по-често им  искат обобщаване на данни и изготвяне на анализи, вместо конкретна обществена информация. „Не предполагах, че някой у нас анализира сайтовете на институциите и предоставената в тях информация“, сподели директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ от Севлиево по повод Рейтинга на активната прозрачност, който ПДИ представи в Габрово.

 

В крайна сметка участниците се обединиха около идеята, че от ЗДОИ печелят както търсещите информация, така и останалите, които я предоставят. Защото една от целите на ЗДОИ е да повиши доверието в институциите.

 

 

Кърджали: държавата и общинските власти дължат по-голяма прозрачност на гражданите

 

Информационният ден Достъп до информация се проведе на 3 юни в Кърджали. И в работната среща със заявители – представители на НПО, журналисти и граждани, и в семинара с представители на задължените по ЗДОИ институции от областта участниците бяха наистина ангажирани от важността на темата. Те бяха привлечени и от възможността да получат компетентна консултация по вълнуващи ги проблемите от екипа на Програма Достъп до информация.

 

Областният управител на Кърджали Илия Илиев приветства инициативата и участниците в нея и заяви, че и държавата, и местната власт все още са в дълг към гражданите по отношение на публичността и достъпа до информация, а това са основни белези на демократичното общество и на доброто управление.

 

Всички участници бяха впечатлени от Рейтинга на активната прозрачност и данните за мястото на институциите от област Кърджали в него, които бяха представени от Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ. Областна администрация Кърджали е отличник в регионален мащаб по рейтинг на прозрачност и е в челната шестица сред 28-те областни администрации, сочи годишното проучване на ПДИ. „Голямото разочарование", според Гергана Жулева, е община Кърджали, която, от носител на почетния Златен ключ през 2005, се е сринала до незавидното 206-то място от 264 общини у нас. Изяснено бе какво цели мащабното проучване, което става все по-популярно в страната - да се провери чрез обективни измерими критерии как институциите спазват Закона за достъп до информация и изпълняват ли задължението си да публикуват нормативните си актове, стратегии, планове, регистри и отчети, декларации за конфликт на интереси, обявления за обществени поръчки, услуги, секция „профил на купувача" и т.н.

 

В семира участва и омбудсманът на община Кърджали Расим Муса, който бе силно заинтересуван от изнесените факти за прозрачността в общинската администрация и отстъплението в публикуването на сайта й на задължителна според Закона информация.

 

Семинарът се проведе в два модула – за неправителствени организации, медии и заявители и за институции. Гергана Жулева, ръководителят на правния екип Александър Кашъмов и адвокат Дарина Палова разясниха Закона за достъп до обществена информация – неговия обхват, правна рамка, принцип, задължени субекти, срокове, процедури и ограничения, обсъдиха конкретни казуси и посочиха примери от съдебната практика, касаещи публичността. Правилото е, че отказът от информация трябва да се мотивира подробно, а мълчанието е недопустимо.

 

Интерес предизвика казусът с публичните регистри и достъпът до лични данни на публичните личности в тях. Кашъмов разясни, че личните данни на политиците закономерно са изложени на по-голяма публичност отколкото тези на обикновените граждани.

 

Новият проектозакон за достъп до информация предстои да влезе на първо четене в парламента и очакванията са да бъде приет преди лятната ваканция, обяви Гергана Жулева. В него ще бъдат вменени допълнителни задължения на администрациите по отношение на прозрачността, като например да публикуват всички сключени договори и плащанията по тях, както и списък на декласифицираните документи. Ще бъдат въведени и парични санкции за непубликуване на информация.

 

Хасково: Любимец е най-прозрачната община в областта

 

Семинарът „Достъп до информация - практики и проблеми” откриха на 4 юни зам.-областният управител Станислав Дечев и изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева. Над 50 представители на държавни структури и представители на 8 общини от региона участваха във форума, последван от работна среща със заявители и журналисти от Хасково и региона. Община Любимец е с най-добри показатели от 11-те общини в Хасковска област в Рейтинга на активната прозрачност. Тя има 55.4 точки от максималните 88.4 т., а последното 11-о място заема община Ивайловград с 25.7 т. От кметството в Ивайловград не са отговорили на електронно запитване от ПДИ над 90 дни. За сравнение от Любимец са отговорили на четвъртия ден. Втора в класацията е община Хасково, която също не отговаря на заявлението за достъп повече от 90 дни, но по другите скали на прозрачността е събрала 53.9 т.

 

От кметството в Димитровград заявиха, че не са получавали заявление по ЗДОИ по електронен път тази година. „Това е единствената причина да няма отговор от наша страна”, добави пиарът на общината Кремена Борисова.   

 Публикацията подготвиха

Здравка Маслянкова, Емилия Димитрова, Иванка Ламбева, Божидар Събев и Николай Нинов

 

Информационните дни се провеждат в рамките на проекта

Граждански център за подкрепа на прозрачността в обществения живот”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

© 2015 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.