Ние сме малка община, но сме амбицирани да се усъвършенстваме в административното и информационното обслужване, казва кметът на Мездра

Ива Антонова, координатор на ПДИ във Враца
Иван Аспарухов
Иван Аспарухов

Как приемате осмото място на Община Мездра в рейтинга на активната прозрачност, изготвен от ПДИ?


Това признание е изключително ценно, защото е на базата на външно проучване. Резултатът на Мездра показва, че за напредъка на една институция не е важна позицията, която заема в държавното управление, нито мащаба й, а посоката, в която се развива. Ние сме малка община, но сме амбицирани да се усъвършенстваме в административното и информационното обслужване. Това означава общинската администрация да предлага бързи, достъпни и съвременни услуги на гражданите. Тази цел е основен приоритет, избрали сме я пред инфраструктурата и икономиката. Нека отбележим, че отварянето на администрацията към гражданите е процес, започнал  в предходните три мандата. И ето, че усилията ни се увенчават с успех.


Кои ваши стъпки оценявате като съществени за напредъка?


Още в края на 90-те години бяхме сред първите общински администрации, които въведоха информационни центрове. Още тогава решихме, че освен предоставяне на услуги, там трябва да се представят всички наши отдели. Общината въведе и покри ИСО-стандартите за качество на администрацията. С напредване на технологиите започнахме сами да разработваме официалната ни интернет страница. Това наложи промяна на организацията на работа и обособяването на звена, осигуряващи информационното, хардуерното и софтуерното обслужване. Дадохме ход и на активното публикуване на информационни масиви, свързани с нормативната уредба, структурата, финансите, оперативната дейност, плановете за развитие и, разбира се, достъпа до информация. Сред тях мога да отлича материалите от заседанията на Общинския съвет и комисиите към него, регистрите на общинската собственост, проектите, концесиите, търговските дружества, спортните имоти, картотекираната растителност, търговските дружества и др.


Какво ви предстои?


Електронно архивиране на цялата общинска документация и цифровизиране на всички регистри, които поддържаме. Работим за прекратяване на обслужването на хартиен носител по селата от общината. Започваме с цифровизацията на регистрите там. Сканирането на документите трябва да приключи до края на годината. Полагаме усилия да защитим и личните данни при процеса на дигитализация на масивите. Идеята е, да осигурим електронен достъп до услугите от всяка една точка на общината.


Как се управлява прозрачна община?


Трудно е да се изгради добре работеща администрация. Най-важно е доверието. Да опитваш да си прозрачен заради самата прозрачност е просто самоцел. Откритостта трябва да поражда доверие. Прави ли ви впечатление при колко публични обсъждания отсъстват гражданите? Трябва да работим за повишаване на гражданската култура за публичните порядки, за това как работят институциите, кой за какво е отговорен. Като граждани трябва да  познаваме правата си, за да живеем по-пълноценно. Кметът е първоизточник на реакция, всеки го търси и го държи отговорен за всичко. Прозрачността е дългосрочна инвестиция с голям дивидент.

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.