ПДИ отбеляза 15-годишната си дейност с международна конференция в София

На 15-16 юни в хотел „София Сити” ПДИ отбеляза 15-годишната си дейност с международната конференция „Застъпничество за достъп до информация – постижения и предизвикателства”.  Участваха 14 експерти от 11 страни  - Тоби Мендел – директор на Центъра за право и демокрация (Канада) и председател на УС на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, Хелън Дарбишър – директор на Access Info Europe (Испания), Тони Бъниън – директор на Statewatch (Великобритания), представители на водещи неправителствени организации в областта на достъпа до информация от Армения, Грузия, Кипър, Македония, Полша, Русия, Румъния и Чехия. Присъстваха и представители на партньорски организации.

Поздравителни думи към участниците отправиха Росица Тоткова – главен секретар на Омбудсмана на Р.България; Цвета Маркова – председател на Държавната комисия по сигурността на информацията; Венета Шопова – председател на Комисията за защита на личние данни; Екатерина Бончева – член на Комисията по досиетата; Румяна Бъчварова – координатор на инициативата „Партньорство за открито управление”, началник на кабинета на министър – председателя.

 

Откривайки форума, изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева уточни, че през 2012 година се навършват 15 години от началото на дейността на организацията. „През 1997  малкият тогава екип на ПДИ, получи подкрепа от холандската организация Новиб, за да стартира застъпническа кампания за законодателно уреждане на правото на достъп до информация -  припомни Жулева. - От този първоначален екип тук са трима души. Сега екипът е много по-голям. За тези години ПДИ се превърна в институция на гражданското общество в България”.

За тези петнадесет години бяха постигнати много важни победи за застъпниците за свобода на информацията. ПДИ – иницира и участва във всички законодателни кампании свързани с достъпа до информация; в обученията за стандартите в областта на достъпа од информация са участвали около 6000 държавни служители, НПО, граждани и журналисти,  подготвени са над 4000 публикации по проблемите на достъпа до информация.

 „И все пак, когато правим равносметка на постигнатото, по важно от статистиката е да си отговорим на два въпроса: Стана ли държавата по–прозрачна за гражданите за тези 15 години? И познават ли, упражняват ли гражданите правото си на достъп до информация?”  отбеляза Гергана Жулева.

Отговорът и на двата въпроса е определено – да.

Национално представително проучване от 2000, когато се приема ЗДОИ, показва  3% познатост на правото на достъп до информация, а по проучвания от 2010 – познатостта на правото е вече  39%,  45% знаят за ЗДОИ, а 41% познават ПДИ.

Гергана Жулева заяви, че основният фактор за постигане на по-голяма  прозрачност на институциите са търсещите информация. В България за тези години се формира  широка неформална коалиция от граждани, журналисти и неправителствени организации, която се застъпва за свободата на информация.Тя изрази надежда, че „ПДИ, подпомагайки всички, които търсят информация от държавните органи, е също така важен фактор”.

С този форум ПДИ отбеляза и 10 годишнината от основаването на Мрежата на застъпниците за свобода на информацията (FOIAnet). Тази мрежа възникна в България през 2002 на конференция за съдебните дела по Закона за достъп до обществена информация по инициатива на 16 организации. Сега членове на мрежата са 90 организации.

 

Конференцията протече в рамките на осем сесии. Бяха дискутирани развитията в законодателството за достъп до информация в ЕС и установяването на стандарти на международно ниво. Неправителствените организации обмениха опит в мониторинга на активното публикуване на информация от държавните институции като инструмент за повече откритост и прозрачност. Бяха представени резултатите от правната помощ и съдебните дела за достъп до информация. Неправителствени организации и водещи журналисти разкриха тактики в използването на достъпа до информация в обществени кампании и конкретни разследвания. Участниците обсъдиха популяризирането на правото на достъп до информация и на кампанията за Деня на правото да знам. Коментира се и ролята на неправителствените организации в международната инициатива Партньорство за открито управление (Open Government Partnership), както и възможности за бъдещи инициативи.

 

 

 

Поздравителен адрес от омбудсмана на РБългария Константин Пенчев 

„Когато преди 15 години членовете на Програма Достъп до Информация с много ентусиазъм започнаха да работят за приемането на Закона за достъп до обществена информация в България и за прилагането му от държавните и общинските власти, а и от други задължени органи, вероятно не са предполагали с колко голям отпор ще се сблъскат от страна на чиновниците в администрацията. Тези чиновници, които с десетилетия са живели с убеждението, че нищо не дължат на гражданите и могат да се отнасят с тях надменно и пренебрежително, защото властта е в техни ръце.

Знаете ли какво се случва днес, когато някой ръководител на институция получи заявление за достъп до обществена информация? Част от тях се притесняват сериозно, не им се иска да отговарят, но все пак, понякога скърцайки със зъби, разглеждат питането и изпращат отговор в срок. Другата част от ръководителите са тези, които се надявам да стават все повече – приемат за напълно логично и справедливо законовото задължение да работят публично и не чакат да получат заявление за достъп, а активно публикуват обществената информация, свързана с дейността им.

Този прогрес в мисленето на българския чиновник стана до голяма степен благодарение на домакините на тази конференция. Техният по-голям успех обаче е друг. С действията си като застъпници на достъпа до информация, те дадоха увереност на българските граждани да търсят и да се борят активно за защитата на правото си да получават обществена информация. Всъщност, в областта на достъпа до информация, те подкрепиха много успешно изграждането на истинското гражданско общество в демократична България.”

 

Цвета Маркова, председател на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ):

„Есента на миналата година ДКСИ съвместно с Програма Достъп до Информация поде инициатива за преглед на прилагането на уредбата на ЗЗКИ, свързана със защитата на информацията, класифицирана като служебна тайна от централната администрация, общинските и областните администрации. Извършихме анализ на състоянието на информация, класифицирана като „Служебна тайна”. Анализът от получените списъци показа, че или се бърка законовото понятие „класифицирана информация” с други видове информация, като например лични данни, търговска, банкова, застрахователна тайна, или се посочва информация като служебна без законово основание - например „доходите на общинските съветници и техните семейства. Съвместно с ПДИ преценихме, че следва да бъде обърнато внимание на обучението в тази област. Проведените обучения през март в УЦ на ДКСИ в Банкя с лектори Гергана Жулева и Александър Кашъмов показаха още веднъж, че в съвременните условия дейността на ПДИ и ДКСИ са неразривно свързани. Семинарите със служителите по сигурността на информацията от централната администрация и областните администрации вече показаха своите резултати.

От съвместните ни усилия зависи упражняването на правото на достъп до информация в неговите легитимни измерения – гаранцията за защита на правото на информация е в баланса на неговото упражняване до степен да не накърнява националната сигурност”. 

 

Румяна Бъчварова – координатор на инициативата „Партньорство за открито управление”, Началник на кабинета на министър – председателя заяви, че Програма Достъп до Информация от 15 години развива дейност, която е изключително важна и полезна за българското общество и е дала възможност на българските граждани да узнаят за основно свое право – правото на достъп до информация. „Гражданите умело го използват и се превръщат в истински коректив на изпълнителната власт” каза Р. Бъчварова. Тя благодари на екипа на ПДИ, благодарение на който българското правителство се е включило още в началото в инициативата „Партньорство за открито управление”.

 

Венета Шопова – председател на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

„Имам удоволствието от името на Комисията за защита на личните данни и от свое име да Ви поздравя по случай 15 години активна работа в областта на достъпа до информация и за упражняването на правото на информация в България.

Темата за достъпа до информация, за стоящите затруднения пред застъпниците за право на информация е важна не само за гражданското общество, но и за способността на държавните органи да работят в демократичните условия на публичност, откритост и прозрачност”. 

 

Екатерина Бончева, член на Комисията по досиетата:

„Ние проходихме благодарение на правната помощ и моралната подкрепа на ПДИ. Нашият закон е свързан с 3 закона – ЗДОИ, Закон за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни. Как да съчетаем тези два образно казано ограничителни закона с максималното отваряне на документите? Правната помощ ни помогна да създадем архива такъв, какъвто ни повелява законът. Чрез Закона за досиетата и ЗДОИ ние даваме информация, която 20 години бе умишлено скрита – информацията за същността на комунистическите тоталитарни режими. Благодарение на ПДИ ние следваме не само буквата на закона, но и духа на закона. Ще завърша с една мисъл от Библията: «Тайното винаги става явно и никой не може да избяга от това», която по някакъв начин допълнително показва партньорството между нас”.

 

Поздравителен адрес от проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата

„Темата на конференцията ни е много близка, тъй като един от основните принципи на Сметната палата е публичност и прозрачност. Ние сме открити като институция, но и съдействаме за прозрачността в управлението на публичния сектор. Подкрепям вашата кауза за по-добрата информираност и вярвам, че тя ще допринесе за силно гражданско общество, нетърпимост към негативните практики и явления в него и за просперитет”.

 

Поздравление от Даниела Петрова – председател на Комисията по културата, гражданското общество и медиите към Народното събрание:

„От създаването си до днес ПДИ е стожер на правото на информация, като основно човешко право и условие за всички свободи. Със специализирана помощ и подкрепа, която оказва на гражданите, медиите и неправителствените организации ПДИ ги насърчава в търсенето и получаването на информация за обществени живот в България”. 

 

 

Обобщи Ралица Кацарска, ПДИ

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.