Формалното спазване на закона онагледява стремежа на местната власт в Разградско да мимикрира, за да не отговаря по същество

Стела Ковачева, координатор на ПДИ в Разград
Стела Ковачева
Стела Ковачева

Обзорът на състоянието на достъпа до обществена информация в област Разград през 2018 година, съставен в началото на 2019, показва ясна тенденция на частична публичност в отчетите на административните структури в региона, задължени по ЗДОИ. Прегледът на интернет страниците на институциите показва, че през изследвания период към тях са постъпили 52 заявления с искане за информация от обществен интерес. По това време (февруари 2019) само на сайта на кметството в Разград може да се открие съдържанието на 14-те постъпили заявления с въпроси, придружени от обяснения кой е питал, получил ли е отговор, в какъв срок и в какъв обем (частичен или пълен).

10 месеца по-късно, през ноември 2019 година, сходен мониторинг показва частичен напредък, който обаче е локализиран в рамките на община Кубрат. На интернет страницата на кметството там в момента може да се види годишният отчет по ЗДОИ с описание на постъпилите заявления, тяхното съдържание, заявителите и сроковете, в които е предоставена исканата информация. Изписано е и името на служителя, който отговаря за работата на задължената институция по ЗДОИ, дадени са координати за контакт с него. Останалите 5 общини в региона, които през февруари не бяха публикували отчети по ЗДОИ за 2018 година или бяха качили само сведения за броя на подадените заявления и дадените или отказани отговори, продължават да поддържат оскъдна информацията за свършеното от тях по закона.

Ако някой иска да научи какво е била питана общинската управа в Исперих, кои са били заявителите или други подробности по предоставената или не обществена информация, трябва да звъни на изписания на сайта на кметството телефон за връзка. На който обаче на 25, 26 и 27 ноември от 13,30 до 17,30 не отговори никой. В община Лозница работи вътрешна система от подробни правила за  работа по ЗДОИ. В тях изрично е подчертано, че публичното огласяване на сведения по този въпрос е разрешено само след изричното одобрение на секретаря на кметството. Който за момента е разрешил да се съобщи само, че през 2018 година в администрацията са постъпили 5 заявления по ЗДОИ, на едно от които отговорът е забавен, защото питащият не си е платил разходите. И 

императивно е указано, че  размерът на таксите е окачен на табло в коридорите на местната управа 

Не е ясно дали детайлите за финансовите претенции на общинската власт са акцент или не в диалога с гражданите, но те са ясно артикулирани в секцията „Достъп до информация“ на интернет страницата на кметството. Другите подробности около  свършеното по ЗДОИ обаче са оскъдни. Ако някой иска да научи нещо извън чисто формалните отчети по ЗДОИ за 2018 година на общинските управи в Завет, Цар Калоян или Самуил трябва да иде на място и да се надява, че във времето на престоя си в тези селища ще успее да се срещне с отговорния по проблема чиновник. Защото на сайтовете има само  оскъдна информация за броя на постъпилите заявления и числото на дадените отговори. И никаква яснота за съдържанието на процеса или за подробности по свършеното от задължения орган.

Бързият преглед на отчетите по ЗДОИ на местната власт в област  Разград за 2018 година показва, че 

съотношението  на прозрачните  администрации спрямо останалите е 2:5 

в полза на тези, които ползват формалното спазване на закона като мимикрия, за да не отговарят по същество. Стъпвайки върху буквата на нормата, те не просто игнорират духа на закона. Вижда се старателното съставяне на бюрократични конструкции от вътрешни правила, чиято скрита цел е да се откаже любопитният поглед да рови за детайли. Това може да стане с препращане да се звъни на телефон, който рядко се вдига, или с предупреждение, че питането е с пари или просто като не се огласява нищо, освен 2-3 нищонезначещи цифри. Невидимите бариери, спуснати от властта по места, целят да затруднят дори контрола от страна на проактивни субекти, готови да се поровят в проблема.
 
Техният ентусиазъм бива скършен с прерязаната връв на съвременните форми на комуникация

Няма телефони, няма мейли, няма лица за контакт, които да откриеш от разстояние. Ако искаш да знаеш, отиди на място. Не се  казва в прав текст, че дестинацията е далечна, но е сигурно, че този факт помага. Когато подобни практики на формализирана прозрачност, лишена от съдържание и действителен стремеж към откритост, са на въоръжение в структурите на публичната власт, какво значение има, че съществува ЗДОИ. Той просто играе ролята на врата в полето, която властимащите преднамерено заобикалят, за да не си създават работа и произтичащите от  диалога с гражданите проблеми.

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.