Цв. Тодоров, З. Маринов, Н. Нинов, Р. Босев, Хр. Христов, Ив. Михалев
Цв. Тодоров, З. Маринов, Н. Нинов, Р. Босев, Хр. Христов, Ив. Михалев

Застъпническата кампания за достъп до информация през годините бе със съдействието на разследващи журналисти в България, които не само използват активно ЗДОИ, подават заявления, водят дела, но имат и свои стратегии за търсене, получаване и оползотворяване на обществената информация за целите на разследванията си. Именно тези стратегии са решаващи за постиженията в областта на достъпа до информация и журналистическите разследвания и на тях бе обърнато внимание в панела „Достъп до информация за журналистически разследвания.

 

За ползите от ЗДОИ, за тактиките при търсене на информация и използването на публичните регистри за допълване на разследването говориха Христо Христов – създател на сайта Държавна сигурност.com, Росен Босев – журналист във в. „Капитал” и Иван Михалев – редактор във в. „Капитал”. Предизвикателствата пред регионалните медии при търсенето на информация разкриха Цветан Тодоров – главен редактор на в. „Народен глас”, Ловеч и Зарко Маринов – издател на в. „Отзвук”, Смолян.

Автор на книги в резултат на задълбочени проучвания на архивите на тайните служби на бившия комунистически режим, Христо Христов е водил дела за достъп до документите на тези служби и е носител на специалната награда „Златен ключ”, която ПДИ му връчи за особени заслуги в областта на свободата на информация през 2005 по повод 28 септември – Международния ден на правото да знам. Автор и на множество журналистически разследвания, Христо подчерта ползата от ЗДОИ в работата на разследващия журналист. Той проследи развитието на разследващата журналистика от времето на комунистическото управление, когато разобличителни статии са били рядкост и често с обратен ефект към журналист, дръзнал да разкрие нередност в управлението; през годините непосредствено след промените от 1989, когато редица медии са използвани за „пощенски кутии” на документи, и въвличани в апаратни игри и кампании; до приемането на Закона за достъп до обществена информация през 2000. „Ключов момент за промяната в манталитета, както на журналистите, така и на властта, е приемането на ЗДОИ. Защото, ако до 2000 гражданите трябваше да подписват молба за информация, сега попълваме заявление, в което не е нужно да посочваме защо искаме дадена информация. В същото време имаме законодателно утвърден механанизъм, по който властта е задължена да предоставя информация”, каза Хр. Христов.

 

Сред ползите от ЗДОИ, Христов изтъкна възможността правото на достъп до информация да бъде защитено и по съдебен път. Той посочи ролята на ПДИ във воденето на дела за достъп до информация, защитавайки правата на журналисти, граждани и неправителствени организации.

 

Росен Босев, автор на разобличаващи властта разследвания и носител на две награди „Златен ключ” за журналистическо разследване с помощтта на ЗДОИ за Деня на правото да знам, сподели тактики в използването на закона, с които се избягва воденето на съдебни дела. Въпреки успеха на по-голямата част от съдебните дела, които Росен води за достъп до информация, той намира начин да избегне процеса, тъй като отнема много време, а и е налице противоречива съдебна практика. При него решаващ е и фактът, че делата му се разпределят (на случаен принцип) при магистрати, които е разобличил в свои разследвания. Затова Босев замисля тактики за получаване на информация с преформулиране на заявленията за достъп или повторно изпращане. „Не е задължително, когато получавате откази от институциите, да отивате в съда. Може да подавате още заявления, които да произвеждат още отговори, защото институциите са задължени да отговарят. Всеки отговор е позиция и за журналистите понякога е достатъчно да си съставят мнение, да сглобят фактите и да произведат смислена история”, поясни Росен Босев.

 

Иван Михалев също подчерта значението на ЗДОИ, който е „сериозен инструмент на журналистите, гражданите, неправителствените организации, да се добират до важна информация, която засяга всички”. Освен с помощта на закона, Михалев събира необходимата му информация чрез публичните регистри. Според него регистрите са „втората голяма крачка и успех на България като държава с демократично общество да осигури на журналистите си достъп до информация, която иначе ще им отнеме дълго време да я издирват”. Онлайн регистрите се появяват най-вече в периода 2005-2008, а днес България има почти 4000 регистъра. По думите на Михалев ПДИ подреди тези регистри в чудесен портал, който представя пред журналистите в страната. Сред ползите от използването на регистрите, Михалев изтъкна бързия и лесен достъп до първична информация, независимостта от институциите, както и от източниците на информация, и възможността да се комбинира информация от различни регистри.

Своят опит с упражняването правото на информация и използването на ЗДОИ сподели и Цветан Тодоров, координатор на ПДИ в Ловеч. Той даде пример използването на ЗДОИ, когато човек „изпадне или се сблъска с някаква крещяща несправедливост”. За да докаже, че Община Ловеч дава пари за реклама и обяви на един от четирите местни вестника, списван от председателя на Общинския съвет, Тодоров  подава заявление и с помощта на ПДИ завежда две съдебни дела – срещу кмета на Ловеч и срещу председателя на Общинския съвет, които отказват информацията. На съдебните процеси Тодоров става свидетел на липсата на солидарност сред медиите в страната и изпада в изолация като човек, обявил се против местната власт. Срещу Цветан Тодоров е заведено дело за клевета и обида, в което свидетели срещу него се явяват кметът, председателят на Общинския съвет и трима общински съветници. Скрит комизъм във властта Цветан вижда в постоянно сменящите се позиции на едни и същи лица, които, когато са във властта бягат от прозрачността, когато са извън нея – имат нужда от прозрачност. Но той не се отказва да използва закона и да помага на граждани да използват правото си на достъп до информация и да разкриват информация от значение за общността.

 

Предизвикателствата, с които се сблъскват журналистите в регионалните медии, когато търсят информация от институциите, обобщи издателят на в. „Отзвук” в Смолян. Зарко Маринов изтъкна икономическите трудности, размиването на линията между PR-а и журналистиката, и ограничения кадрови потенциал на медиите в страната като основни предизвикателства за журналистиката в страната. Той изтъкна използването на ЗДОИ като евтин и ефективен начин регионалните медии да получават информация, а времето за водене на съдебни дела може да бъде използвано,  за да се търсят нови източници на информация по случая.[1]

 

Участниците в конференцията се обединиха около изводите, че в последните години ползата от ЗДОИ се осъзнава от журналистите все повече. Развиват се тактиките за получаване на информация – от различни източници, засичане на публични регистри, преформулиране на заявленията. Използвайки ЗДОИ, журналистите заявяват обществен интерес от търсената информация, утвърждава се позицията им на обществени стражи, като по този начин се увеличава доверието в тяхната работа и участието на гражданите в обществения дебат. А позоваването на информация/документи, получени посредством закона за достъп до информаци и от публичните регистри, остава най-ефективната защита срещу дела за клевета.

 

Обобщи Диана Банчева, ПДИ[1] Зарко Маринов, издател на в. "Отзвук" ни предостави своето изказване: http://store.aip-bg.org/newsletter/102/Zarko_Marinov.pdf

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.