Администрацията крие какво дължи на сметопочистващата фирма „Меско – Ко ММ5“

Илияна Иванова, координатор на ПДИ в Перник
Георги Щалиянов е с костюма, другият е Димитър Димитров
Георги Щалиянов
Димитър Димитров
Димитър Димитров

Гражданско сдружение осъди Община Радомир за отказ на информация. През лятото на 2011 администрацията спуска завеса над документи, свързани с финансовите взаимоотношения между кметството и сметопочистващата фирма „Меско- Ко ММ5″ ООД.

През юли членовете на създаденото преди година и половина гражданско сдружение „Развитие на Община Радомир“ подават

 

заявление за достъп до информация

до тогавашния кмет

 

Красимир Борисов. В него поставят пет въпроса. В законоустановения срок получават отговор какви са месечните възнаграждения на общинските съветници; колко средства месечно отиват за поддържане на инфраструктурата, за училищата и читалищата; колко средства на месец се отпускат на спешното звено в закритата вече болница. Оказва се, че цифрите вървят нагоре само при възнагражденията на общинските съветници, които са си гласували между 715 и 1400 лв. По останалите пера сумите намаляват устремно.

На останалите въпроси в заявлението не е отговорено с мотива, че касаят трето лице – фирма „Меско – Ко ММ5“. Сдружението иска да научи какви са дължимите суми на сметопочистващата фирма преди сключване на договора за обществената поръчка и за периода от март 2009 до юни 2011, както и за задълженията на общината към посочената фирма към юни 2011. От общината обаче отказват информацията.

„Решихме да потърсим правата си в съда, казва Георги Щалиянов, член на УС на сдружението. Редно е да се знае какви пари получава месечно „Меско – Ко ММ5“ и какви са задълженията на общината към фирмата за момента. Защото Радомир е сред градовете с най-висока такса „Битови отпадъци“. Стига се дотам, че местното индустриално предприятие „Бесттехника“, чийто административен директор е Георги Щалиянов, дължи по 26 000 лв. на месец, без на територията на дружеството да има контейнер. Потърпевши са и останалите фирми в града, които дават работа на близо 3000 човека, според Димитър Димитров, член на УС на сдружението. Гражданите също са задължени да бъркат дълбоко в джоба си. Освен това общината е подписала договор за дейност в продължение на 10 години, което според жалбоподателите е нарушение на Закона за обществените поръчки.

След разглеждане на материалите по делото

 

магистратите отменят

частта от решение № 430

 

на бившия кмет на Радомир Красимир Борисов, с която е отказана информация. „Обществените отношения, свързани с правото на достъп до информация са уредени в ЗДОИ, като обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Р България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти“, пише в решението на съда.

Сред мотивите на магистратите е и фактът, че отказът е подписан със запетая от друго лице, не от Красимир Борисов. За упълномощаване да се подписват документи обаче нямало решение, което също било съществено нарушение, смята съдът.

Община Радомир следва да плати адвокатските разноски както и държавна такса, внесени от жалбоподателя в размер на 2210 лв.

 

 

© 2011 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.