Тодор ГРОЗДЕВ, координатор на ПДИ в Пазарджик
Тодор Гроздев
Тодор Гроздев

Община Белово упорито отказва да разбули фрапиращи своеволия на общинското ВиК-дружество и изпълнението на наложените предписания. Иначе управителят на „ВиК-Белово” Мирослав Влашков от пролетта насам напразно обещава да разсее всякакви „спекулации” в разговор на живо, а кметът на общината Костадин Варев пази дипломатично мълчание. Това наложи обжалване на мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация по ЗДОИ с помощта на юристите на ПДИ Кирил Терзийски и Стефан Ангелов в Административен съд - Пазарджик. Преди да потърсим същата информация по обиколния път - или може би по прекия - от Комисията по енергийно и водно регулиране (или от Комисията за защита на потребителя, която е наложила санкции), чакахме

 

докъде ще стигне стрелката на нагломера на въпросните две институции

 

Иначе е ясно, че стрелките на водомерите им се въртят като пумпали.

От края на март има доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране след проверка на място по жалби на двама клиенти. В него е констатирано, че дружеството е предоставяло услуги на потребителите без наличието на задължителните общи условия, а в типовите договори с абонатите има 16 неравноправни клаузи. Половината от водомерите в две села (обект на проверката) са стари и от години не са минавали задължителните периодични проверки за годност, но и за новите няма механизъм, който да отчита реално потребената вода, е становището на КЕВР. Лошото е, че

 

този водомерен хаос е основание за извиване на ръце на абонатите със стари и негодни водомери

 

които в мнозинството си са пенсионери. И ако по отношение на негодните уреди Наредба 4 от 14.09.2004 предвижда КАТО ИЗКЛЮЧЕНИЕ да се събират по 6 и по 5 куб. м месечно на топлофицирано и нетоплофицирано жилище за всеки обитател, в конкретния случай изключението е наложено като принцип. Само че - рекетьорската. Принципът е прилаган постоянно, но разходът на вода е формиран произволно - 5, 10 и 20 куб. м месечно за неясно какъв брой обитатели - информация от подобен характер не се поддържа от ВиК-оператора, казват специалистите. Пазарджишкият вестник „Знаме” публикува предписание на дружеството, в което се приканва абонат да дойде и да си подмени водомера заради изтекъл срок на годност, защото в противен случай, ще му се начислява

 

такса по 10 куб. м на член от семейството

 

за всеки адресно регистриран обитател. Точно за това изречение в поканата е отишло два пъти повече мастило. Може би защото упоменатата в него такса е два пъти по-висока от нормалното. И ако дружеството е в правото си да фиксира два пъти по-солени цени на водата от приетите масово в дружествата в страната цифри по Наредба 4, инспекторите от КЕВР не са намерили обосновка за това при проверката и така и не разбрали на какъв принцип се прави служебното начисляване, нито пък намерили решение на Общинския съвет за калкулацията.

Районната прокуратура е сезирана от КЕВР за „системно нарушаване на императивни норми на закона, незачитане и отхвърляне на предписан законосъобразен модел на поведение…, за липса на коректност, отчетност и контрол…” „Потребителите са безправна страна и са принудени да търпят неправомерното поведение на оператора… Нарушенията на ВиК-оператора са многобройни, разнообразни, осъществяват се масово и поради продължителния период от време, в който се извършват, имат характер на трайна порочна практика, а оценени по значението им за потребителите - са сериозни”, се казва в доклада.

 

Абонати се опасяват, че в дружеството вече са си написали общи условия със задна дата

 

За съжаление повечето от потърпевшите не могат да си търсят правата в съда, защото са социално слаби възрастни хора (на пръсти се броят завелите жалби). Решения на първа инстанция по делата все още няма. Потребители коментират, че след проверката таксуването на негодните водомери било свалено от 10 на 5 кубика на член на домакинство. А такива абонати са много. Така проверяващите изискали от оператора справка за сградните водопроводни отклонения (СВО) и монтираните водомери в село Момина клисура. По информация на ВиК, общият брой на СВО е 518, от тях 401 са обитаеми имоти, а 117 са необитаеми. Проверка показала, че в обитаемите имоти на 191 СВО водомерите работят и отговарят на изискванията. 167 са извън срока на последваща проверка и на 43 СВО няма монтирани водомери. Тоест

 

над 50 процента от водомерите в Момина клисура не се отчитат по правилата

 

По обобщена официална информация за потребителите в Голямо Белово, където е направена втората проверка от КЕВР, 41 процента са неработещите и липсващите водомери. “Задължение на оператора е в 30-дневен срок да монтира водомер след констатирането на такива водомери. Въпреки това обаче, ВиК-дружеството не го прави и неправилно формира задълженията в такива имоти на базата на брой обитатели”, подчертават инспекторите.

В задължителните си указания КЕВР задължава дружеството да изготви и представи график за монтаж, подмяна и извършване на последваща проверка на водомерите в Момина клисура и Голямо Белово като представя по тази точка всеки месец отчет какво точно е свършило - с подписани документи за проверка на водомерите, издадени от акредитирана лаборатория и за монтажа им. Точките с предписанията са 8, а сред тях е и задължението да изработи образец на карнет, в който да има графи за задължителните реквизити. В досегашния карнет, който известява абоната за задълженията му, няма даже място за подпис на абоната.

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.