Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
Тема на броя: Международен ден на правото да знам
1.
Събития
ПДИ обяви победителите в областта на свободата на информация на онлайн церемония
2.
Интервю
С носителя на „Златен ключ“ в категорията „Гражданин“, използвал най-активно правото си на информация, разговаря Калина Грънчарова, координатор на ПДИ в Силистра
3.
Интервю
С носителката на „Златен ключ“ в категорията „Най-добър журналистически материал/ кампания, свързани с правото на достъп до информация“, разговаря Адриана Иванова, ПДИ
4.
Интервю
С кмета на Община Златоград, носител на „Златен ключ“ за институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани, разговаря Зарко Маринов, координатор на ПДИ в Смолян
5.
Интервю
С Бойко Станкушев, изпълнителен директор на Антикорупционния фонд, чиито екип получи „Златен ключ“ в категорията „Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ“, разговаря Адриана Иванова, ПДИ
6.
Календар
Следвайки девиза „Достъп до информация – спасяване на живот, изграждане на доверие, вдъхване на надежда!“, тазгодишният Ден на всеобщия достъп до информация се проведе в онлайн формат
7.