Ралица Кацарска, ПДИ

Ралица Кацарска

На 9 юни 2017 изпратих по електронна поща заявление за достъп до информация до Министерския съвет на Република България.

Исках да получа актуална контактна информация (име, служебен телефон и служебен електронен адрес) на служителите в администрацията и по-конкретно на членовете на политическия кабинет на МС; главния секретар на МС; специализираната администрация на МС (8 дирекции и 3 секретариата); общата администрация на МС (4 дирекции и техните отдели); друго (администрация) – 3 отдела.

 

Без да ми предоставят исканата информация, на 23 юни 2017  от Министерския съвет отговориха на заявлението ми, че имат сключен договор с „АСАП“ ЕООД за изработване, дизайн и техническа поддръжка на интернет сайт. Според заданието на обществената поръчка едно от нещата, което ще бъде включено в нея е структура на администрацията на МС (ще бъдат публикувани служебни телефони и служебни електронни адреси).

Договорът с „АСАП“ ЕООД е сключен на 31 януари 2017. Срокът за изпълнението му е 28 календарни дни, т. е. новият сайт на МС трябваше да е готов на 28 февруари 2017.

 

8 месеца по-късно, на 20 октомври 2017, изпратих второ заявление за достъп, с което поисках да науча кога Министерският съвет ще има нова интернет страница с обещаната информация на нея и какви са причините да няма нов сайт до този момент.

 

На 3 ноември получих отговор, че „Новата интернет страница на МС е подготвена в срок от „АСАП“ ЕООД. Причините сайтът да не е видим от външни потребители са от технически характер и веднага след отстраняването им, за което се работи активно, той ще бъде активиран“.

 

Случаят започна да става все по-интересен, затова на 24 ноември се възползвах от правото да поискам уточняваща информация и попитах дали техническите причини са от страна на възложителя (МС) или от страна на изпълнителя АСАП ЕООД; какви мерки са предприети за отстраняване на техническите пречки; и какви срокове са определени за отстраняването им. 

В отговора на 4 декември се казва:

  1. Техническите причини досега да няма нов сайт на МС във връзка с Договор №-6 от 31.01.2017 са от страна на възложителя.
  2. Предприети са всички необходими мерки за отстраняването им – проверки на системите за сигурност и осигуряване на техническите и административен капацитет за работа с новата интернет страница.
  3. Планирано е стартиране на новата интернет страница в средата на декември 2017.

8 януари 2018: нова интернет страница на Министерския съвет на РБ няма…  

 

*Вж. „Ало, Министерският съвет ли е“, бр. 7 от бюлетина на ПДИ

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.