Със заместник-кмета на Община Банско по повод наградата „Златен ключ” за институция, най-добре организирала предоставянето на информация за гражданите разговаря Диана Банчева

Ден на правото да знам 2014


Заместник-кметът на Община Добрич Камелия Койчева връчва наградата на заместник-кмета на Община Банско Александър Мацурев

Честито за наградата. Какво означава тя за Община Банско?

 

Изключително се радвам, че имахме възможността да получим тази награда. Полученият приз е знак и допълнителен стимул за нас, че вървим в правилната посока, развивайки своята политика по отношение на достъпност, прозрачност и отвореност на администрацията.

 

Какви усилия полагате, за да постигнете такъв напредък в активната прозрачност?

 

Екип от Общинска администрация отдавна работи в тази насока. Стремим се всички важни административни актове да бъдат онлайн, да бъдат качени на нашата интернет страница. Имам предвид бюджета на общината, инвестиционната й програма, отчетите за изпълнението им, заповеди и др. Въведени са над 80 електронни услуги, които дават избор при заявяването на различни услуги, пестят време на гражданите и не е необходимо да се идва до административната сграда. Това е особено удобно за хора, живеещи в други градове. Разширили сме възможностите за плащане на услуги и местни данъци чрез системата e-pay. А чрез въведеното Виртуално деловодство всеки заявител има възможност да проследи своята преписка и движението по нея. Предстои да публикуваме онлайн редица общински регистри като този на общинската собственост, на договорите, сключени от общината, заповедите на кмета вече са на страницата ни. В момента разработваме и географско-информационна система, която ще предоставя информация за всеки обект на територията на Община Банско, номер на разрешение за строеж, има ли акт за въвеждане в експлоатация. Също така е създадена електронна страница www.bansko-attraction.org, която дава възможност за наблюдение в реално време на туристическите атракции в района.

 

Ще бъдат ли публикувани договорите на общината в цялост?

 

Зависи от това дали ще може да побере цялата тази информация нашата интернет страница. Имаме намерение всеки ден да отразяваме какви средства постъпват в общината, колко граждани посещават общинската администрация. Ще работим за качване на статистическа информация на сайта ни, например за раждаемостта в общината.

 

Колко скоро да очакваме нова подобрена страница на Община Банско?

 

Може би до 2-3 месеца. Има голям обем информация и трябва да се положи доста труд от нашия екип.

 

Каква е основният тип информация, която търсят гражданите?

 

Търси се различна по вид информация. Стремим се да отговаряме на всяко заявление, тъй като нашата работа като администрация е да бъдем в услуга на обществото.

 

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.