27 февруари 2013 г.

Active Transparency ratingНа 27 февруари (сряда) от 12.00 часа в Пресклуба на БTA (бул. „Цариградско шосе” 49) Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт и Рейтинг на активната прозрачност ‘2013.

Целта на проучването, което ПДИ провежда от 2006 насам, е да оцени как административните структури на изпълнителната власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, как отговарят и на заявления за достъп по електронен път.

 

В периода 7 януари – 25 януари 2013 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 488 страници на 490 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт. В рамките на проучването бяха подадени 490 заявления с искане за предоставяне на копия от последните договори за обществени поръчки за 2012.

 

За да онагледи развитието на прозрачността в институциите, ПДИ публикува актуализиран Рейтинг на активната прозрачност ‘2013. Нивото на прозрачност бе оценявано с точки по 40 (43 за общините) индикатора, като възможният максимум е 78,5.

 

Трите допълнителни въпроса за органите на местно самоуправление реално позволиха създаването на Рейтинг на активната прозрачност на общините в България.

 

Кои са лидерите и кои институции не зачитат задълженията си за публикуване на информация може да намерите в специална секция на страницата на ПДИ http://www.aip-bg.org/surveys/2013_година/103353/. Базата данни предлага и резултати по индикатори, по институции, както и статистика на получените отговори на електронните заявления.

 

След пресконференцията бяхме уведомени, че Община Симитли има Интернет страница http://simitli.bg. Тази страница не бе достъпна в рамките на проучването, което се проведе в периода 7 януари – 25 януари 2013. Нашият екип поздравява Община Симитли за Интернет страницата! Рейтингът на Община Симитли: http://www.aip-bg.org/surveys/db/2013ii/view.php?InstitutionID=107603001253.

 

Анализ на резултатите може да прочетете в брой 2(110), 2013 г. на месечния Информационен бюлетин на ПДИ: Граждански одит на онлайн публикуването. Активната прозрачност е важна част от откритостта на органите на власт, автор Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ.

Проучването на ПДИ е част от проекта „В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация”, финансиран от Фондация „Америка за България”.