18 февруари 2013 г.
Гергана Жулева, Кръстина Маринова
Гергана Жулева връчва наградата на Кръстина Маринова

На 15 февруари 2013 Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе традиционната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа в "Сити Хотел", София. Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи резултатите от дейността на организацията през 2012, обобщени в годишния доклад. Бяха очертани целите, задачите и предизвикателствата пред ПДИ и координаторската мрежа за 2013. Внимание бе обърнато на предстоящата работа по изменение на Закона за достъп до обществена информация като част от мерките, предвидени в националния оперативен план в рамките на глобалната инициатива “Партньорство за открито управление”. Особен интерес предизвикаха резултатите от проведеното през януари 2013 г. проучване на Интернет страниците на институциите в България и новия Рейтинг на активната прозрачност, които ПДИ ще представи на пресконференция на 27 февруари 2013 от 12.00 ч. в Пресклуба на БТА.

 

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи проблемите и тенденциите, свързани със законодателството за достъп до информация: необходимостта от промени в ЗДОИ, промяна на режима на достъп до Търговския регистър, проектозаконите за служните за сигурност, уредбата на използването на специални разузнавателни средства, достъпа на прокуратурата до трафични данни, служебната тайна. Дарина Палова и Фани Давидова от правния екип представиха статистиката на случаите, постъпили за правна помощ през 2012, и очертаха тенденциите, характерни за тях. Адвокат Кирил Терзийски запозна участниците с най-значимите казуси от съдебната практика по дела за достъп до обществена информация на организацията през 2012. Диана Банчева представи статистика от посещаемостта на трите Интернет страници, Блога „Точка на достъп” и Фейсбук страницата на ПДИ и новото в тяхното съдържание.

 

Наградата „Координатор на годината”, която ПДИ връчва за шести път, получи Кръстина Маринова, областен координатор във Варна. Кръстина активно сътрудничи на граждански групи в областта на достъпа до информация във Варна и отразяваше техните инициативи през изминалата година. Интервю с Кръстина Маринова четете в информационния бюлетин на ПДИ за месец февруари 2013.

 

Работната среща с координаторите на ПДИ се проведе с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” в рамките на проекта „В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация”.