22 октомври 2015 г.

На 22.10.2015 ПДИ проведе работна среща с неправителствени организации (НПО) от София на тема „Какви са новостите в Закона за достъп до обществена информация“. Събитието се проведе в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, BG05/1670, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

 

Гост бе националният омбудсман Мая Манолова.

 

По време на работната среща участниците от 25 НПО бяха запознати с предстоящите изменения в Закона за достъп до обществена информация (приет на първо четене от 43то НС на 06.10.2015), които дават нови възможности за търсене и получаване на информация за целите на неправителствените организации.

 

Изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева представи измененията, предвиждани в Законопроекта за изменение и допълнение на ЗДОИ, свързани с активното публикуване на информация. Тя се спря на категориите информация, подлежащи на публикуване в Интернет, които с промените стават 17. Информацията от значение за живота и правата на хората, както и тази от обществен интерес, която трябва да се оповестява съгласно чл.14 от ЗДОИ, ще се съобщава и онлайн. Ръководителите на институциите в изпълнителната власт ще създават и развиват списъци с информация, която трябва да се публикува освен изискваната от закона. Въвежда се срок от 3 дни за публикуване на информацията онлайн и санкции за неизпълнение на задълженията за публикуване в Интернет. С промените се предвижда създаването на Платформа за достъп до обществена информация, в която всеки ще може да види подадените чрез нея заявления, отговорите и предоставените документи, както и Портал за отворени данни.

 

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи предвижданите изменения на ЗДОИ, свързани с регулирането на процедурата за подаване на заявления за достъп до информация по електронен път, без да се иска електронен подпис, задължението на институциите да предоставят информация по електронна поща, без да се подписва протокол за предоставяне на информация и без да се калкулира разход за предоставянето. Адв. Кашъмов  представи промените, конкретно свързани с въвеждането на Директива 2013/37/ЕС, с която се изменя и допълва Директива 2003/98/ЕО за повторната употреба на информация от обществения сектор. С тях в обхвата на директивата се включват архиви, библиотеки и музеи, създават се задължения за публикуване на определена информация, например калкулацията на разноските за повторна употреба, създава се задължение за преглед и унифициране на практиките.

 

Народният представител Петър Славов представи предложенията, които той и Мартин Димитров са внесли след първото четене на ЗИД на ЗДОИ.

 

Подробности от проведената дискусия четете в месечния информационен бюлетин на ПДИ за октомври 2015.