Информационен бюлетин
Брой 9(45), септември, 2007 г.

Връзката между деловодната система на общината и Интернет страницата е приоритет на работата ни в момента
Петя Руменова, главен секретар на Община Сливен

Роско Симов

Община Сливен бе наградена със „Златен ключ” в категорията „Най-добра уеб-страница на институция от гледна точка на Закона за достъп до обществена информация“, на церемония в Деня на правото да знам – 28 септември 2007 г. С г-жа Петя Руменова, главен секретар на Община Сливен, разговаря Диана Банчева, координатор Програма Достъп до Информация.

Г-жо Руменова, какви са бъдещите цели, които сте си поставили за отваряне на Община Сливен към обществеността?

В момента Община Сливен разполага с уеб страница и всеки има електронен достъп до обществена информация. На страницата имаме много нови неща. Има линк на заглавната страница, който прехвърля автоматично към секцията за достъп до информация. Чрез Интернет страницата на Община Сливен могат да се подават заявления за достъп до информация по електронен път. Нямаме изисквания за електронен подпис, но ако има такъв, е добре да бъде положен. Ако няма такъв, трябва да се посочи телефон за контакти. Лицето, което се занимава с достъпа до обществена информация, позвънява на този телефон. След като получи положителен отговор, заявлението се входира в деловодната система на общината. Предстои включването на дванадесет села към он-лайн услугите на общината, тъй като не говорим само за достъпа до обществена информация, а и за много други услуги за гражданите.

ПДИ често дава за пример Община Сливен в практиката по предоставяне на информация. Направи ни впечатление, че на страницата липсват проекти на нормативни актове и предложения за обсъждане на тези проекти.

Това може да се добави много лесно. В сайта на общината има подраздел „Общински съвет”, в който може предварително, преди внасянето в сесия на заседание, да бъдат помествани проектите на вътрешни нормативни актове на общината. Това би било много добро приложение. Надявам се, че в бъдещия общински съвет, който ще бъде много по-отворен към гражданите, това ще се случи.

Как могат потребителите на Интернет сайтът на Община Сливен да комуникират с общинските съветници? Как се осъществява обратната връзка?

Чрез страницата на общината http://www.sliven.bg

Използват се рубриките:

Кой отговаря за съдържанието на Интернет страницата?

За съдържанието на Интернет страницата ще отговарят отговорниците по отделните ресори в общината. В близкото бъдеще те ще имат пряк достъп за коригиране на информацията, директно в Интернет. Сайтът има и администратор – Георгий Абраамян – началник сектор «Информационни технологии».

Как се осъществява връзката между деловодната система на общината и Интернет страницата?

В момента това е приоритет на работата ни. Интерфейсът за връзка през Интернет на деловодната система и Интернет страницата е предоставен от фирма „Акстър“. Направена е връзка с Регистъра на общинската собственост, работи се по деловодната справка и всичките електронни услуги.

Удовлетворени ли сте от наградата?

„Златният ключ” за Деня на правото да знам в категорията за уеб страница е третата награда, която получаваме за тази година. Първата награда беше за най-добър сайт на общини между Източноевропейски страни, по проект на Европейския съюз. Награждаването беше в Чехия. Втората награда беше за Деня на държавния служител. Лично от министър Николай Василев бяхме наградени за най-прозрачна община. За тази награда също има доста голям принос и сайта ни. Това е третата награда фактически. За една година, мисля, че това е признание, че много напред ни е дръпнал сайта. Това разбира се ни задължава да продължим добрите практики.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.10.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP