Информационен бюлетин
Брой 9(45), септември, 2007 г.

Призът е доказателство за ефективно работеща администрация
Лора Хаджиева, директор на дирекция "АПИО", Комисията за защита на конкуренцията

Роско Симов

Наградата „Златен ключ” в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за гражданите” за 2007 г. бе присъдена на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Ето какво сподели административният директор, г-жа Лора Хаджиева, за работата на КЗК, свързана с предоставянето на информация след връчването й.

Г-жо Хаджиева, за пръв път награждаваме комисия в категорията за институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация за Деня на правото да знам. Какви бяха очакванията Ви, когато разбрахте, че сте номинирани в тази категория?

Изключително вълнуващо беше, че сме сред номинираните в категория за институции и още по-силно беше желанието ни да спечелим наградата. Това е ценен приз за нас, защото е доказателство за ефективно работеща администрация.

По Ваша преценка, какви са предимствата на КЗК пред други институции по отношение на предоставянето на информация, прозрачността и отчетността?

Комисията за защита на конкуренцията се стреми да работи при спазването на ясни и открити процедури. Прозрачността е важен приоритет за комисията. Считам, че популяризирането на законодателството, практиката и процедурите, които се прилагат от един административен орган, е задължително условие за повишаване на неговата ефективност.

По данни от доклада на Министерството на държавната администрация (МДААР) и административната реформа, в КЗК няма вътрешни правила за работа по ЗДОИ. Как организирате работата по предоставяне на информация?

В КЗК има разработен правилник, който регламентира реда за работа с всички документи, входящи и изходящи. Всички молби, искания, уведомления постъпват в деловодството на комисията и се докладват на председателя от главния секретар. Той от своя страна възлага изпълнение на конкретната задача на определен служител. След изготвяне на документа с необходимата информация и вътрешно съгласуване се предоставя за подпис, извежда се през деловодството и се изпраща по предназначение.

Как се обработват заявленията, получени по електронен път? Каква е процедурата за отговор на такива заявления?

Към заявленията, постъпили по електронен път, също се прилага Правилника за документооборота. В случаите, когато въпросът изисква официален формален отговор, получената по електронна поща молба се завежда в деловодството, а в останалите случаи се отговаря директно на адреса, от който е постъпила.

Отново от доклада на МДААР, КЗК е институцията, която е отговорила „веднага” на 850 заявления, от общо 885 получени. Това отговори, в резултат на устни запитвания ли са и какъв е принципът на работа в подобни случаи?

Сред общо 885 получени заявления преобладават устните запитвания, най-вече от страна на медиите. За връзките с обществеността се грижат служителите в Пресцентъра на КЗК. Целта ни е максимално бързо и адекватно да отговаряме на запитванията на журналистите.

Каква информация търсят журналистите от КЗК?

Все по-често в специализираната икономическа преса се публикуват анализи на решения на КЗК, свързани с установяване на злоупотреби с господстващо положение на пазара, на картелни споразумения или на концентрации. Въпросите са свързани най-вече с конкретни решения, предстоящи самосезирания и становища по текущи теми от икономическия живот.

В перспектива, какво предстои да направи КЗК, за да продължи и да подобрява добрата практика по предоставяне на информация за граждани, фирми, журналисти, НПО?

Предстои да потърсим източник на финансиране, за да подобрим функционалността на уеб страницата на КЗК. Имаме идея да създадем интерактивна форма на общуване с ведомството, както и да осигурим възможност за публикуване на цялата практика на комисията в областта на обществените поръчки. В по-далечен план предвиждаме да създадем електронна библиотека по право на конкуренцията. В проекта на новия Закон за защита на конкуренцията сме заложили изработване на електронен регистър, в който да се публикуват абсолютно всички актове на комисията.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.10.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP