Информационен бюлетин
Брой 9(45), септември, 2007 г.

Стараем се хората да придобият самочувствие на истински граждани в едно открито управление
Георги Милков, председател на Център на НПО в Разград

Роско Симов
„Златен ключ” в категорията „Неправитеслтвена организация, най-активно упражнявало правото си на достъп до информация” за 2007 г. беше връчен на Центъра на НПО в Разград. Организацията беше отличена с наградата в Деня на правото да знам за своето дългогодишно, кампанийно и резултатно използване на процедурите по ЗДОИ и водене на съдебни дела за постигане на по-голяма прозрачност и публичност на дейността на местната власт и органите на местно самоуправление. С Георги Милков, председател на Център на НПО в Разград, разговаря Диана Банчева, ПДИ.

Центърът на НПО в Разград е носител на две грамоти за Деня на правото да знам. Очаквахте ли голямата награда този път?

Може би тайно се надявах. Ако се следва традицията през годините – организации, които са били номинирани и които постепенно са придобивали опит и са развивали капацитет, първо са получавали грамоти, и след това - „Златен ключ”, беше естествено да я получим. През всичките тези години ние не сме гонили наградата. Старали сме се хората да придобият самочувствие на истински граждани в едно открито управление. Наградата е много насърчаваща за нас. Оттук нататък ще я използвам като флагман, за да обяснявам, че има смисъл хората да вършат това, което ние правим заедно.

Какви са целите на Центъра за НПО - Разград?

В края на 2006 година ние разработихме стратегическия си план до 2011 година. Няколко са важните неща – ние продължаваме да се развиваме като организация watch dog (организация граждански наблюдател). Това напълно се припокрива с нашата дейност по свобода на информацията и достъп до обществена информация. В тази връзка, в края на лятото създадохме Антикорупционен център. Заздравихме много доброто сътрудничество с прокуратурата – намираме документи, обявяваме ги и искаме разследване, защото има накърнен обществен интерес и престъпление на длъжностни лица.

Ние продължаваме да подкрепяме две местни организации и работим заедно тях в мрежа – Център за подкрепа на жени и Младежки форум 2001. В началото на юни 2007 г. създадохме Национална мрежа за гражданско наблюдение на съда в България от 17 организации. Нашият общ стремеж е да развием този капацитет и да започне гражданско наблюдение на съда в цяла България. В началото на месец юли 2007 г. министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова беше наш гост в Разград, за да види откъде идват добрите доклади. Министър Грънчарова формулира нещо, за което ние говорим от 3 години - че целта на реформата в съдебната система трябва да бъде гражданинът, който очаква бързо и справедливо правосъдие. Досега никой не е формулирал целта на реформата за последните 17 години - не само в съдебната система, но въобще в България. Говори се за всичко друго, но не и за гражданина. А в центъра на всички реформи наистина трябва да бъде гражданинът. Ето защо нашите програми са и оттук нататък ще продължават да бъдат насочени към гражданите, и на второ място към институциите, които трябва да са в услуга на гражданите.

Вие сте неуморни в търсенето на информация. Мислиш ли, че благодарение на вашата работа се променя манталитета на институциите на местно ниво?

Снощи в публично изявление по една от местните ефирни телевизии, настоящият кмет, Денчо Бояджиев каза, че през последните няколко години в Община Разград има двама-трима служители, които са ангажирани да търсят, събират и копират документи, които Георги Милков иска от общината. Това показва, че общината има голям респект към нашата работа.

Второ, през последните две седмици ние организирахме заключителни срещи по два проекта и на тези обществени форуми неизменно участва окръжният прокурор Огнян Дамянов. Това не се е случвало предишните 17 години и показва голямото уважение, което ръководителят на тази институция отдава на нашата работа. Третото е по-скоро шега, която се носи в юридическите среди – когато са структурирали административния съд в Разград, са разпределили с един съдия повече, отколкото в Търговище, въпреки че Разград и Търговище са градове-близнаци, заради нашите 40 заявления за достъп до информация и броя заведени административни дела.

Направи ни впечатление, че в публичния отчет на председателя на Разградския административен съд за март-август 2007 г. се отбелязва, че 80% от техните актове се обжалват. За нас това е лоша административна практика и лошо административно правосъдие. Предстои ни още много работа занапред.

Променя ли се практиката в Община Разград в резултат на работата на Центъра на НПО - Разград?

Преди една година ние събрахме информация какви средства плаща този кмет, който изкарва мандата на предишния, от името на общината на местни средства за информация – за обяви, покани, протоколи от заседания. Това са 3 вестника и 1 телевизия. Установихме, че в-к „Гледища” получава 52% от цялата платена сума за обяви и реклами. Интересното е, че във вестник „Гледища” работи зетят на кмета, което е нова корупционна практика, известна като непотизъм.

Сега ние сме подали нови заявления по този въпрос за 2007 г. и кметът отказва информацията. Преди той ни предостави тази информация, а сега пита третите лица, които по принцип отказват. Кметът Денчо Бояджиев назначи след съмнителен конкурс сестрата на починалата си първа съпруга да ръководи Културния център в общината. Втората му съпруга е местен служител на Агенцията за държавна финансова инспекция, която по закон трябва да проверява спазването на финансовата дисциплина в общината. Или на практика жената проверява мъжа си.

В момента се опитваме да разработим и да се приемат Етични стандарти, които да се приемат от Общинския съвет, с изрична забрана кой къде да работи. Общинският съвет в Разград може да приеме, под натиска на гражданското общество, Етични стандарти, които да не позволяват конфликт на интереси, както има за съдии, примерно. С надежда очакваме местните избори на 28 октомври 2007 г., когато може да се случи разместване в пластовете на местната власт.

Какво се случи след като ви осъдиха да платите разходите по делото за достъп до информация за възнагражденията на общинските съветници от БСП и ДПС през март 2007 г.?

Първо направихме сериозен анализ – какво и защо се случи. Това събитие ни мотивира да продължим гражданското наблюдение на съда и да издаваме подробни доклади. В момента отпечатваме третия доклад за напредъка на съда, с фокус достъпа на уязвими групи до правосъдие. Допълнително ни мотивира и да участваме в работната група към министъра на правосъдието, Миглена Тачева, за изготвяне на план за ускоряване на съдебната реформа. Ние сме единствената неправителствена организация извън София, която е поканена да участва в работната група. Това ни мотивира да бъдем много по-организирани и да даваме добри предложения. Изпратихме нашите предложение от 17 страници до администрацията на Миглена Тачева. Аз много се радвам, че министър Тачева и министър Грънчарова се обръщат към нас с предложение за участие в този процес. Ние имаме много предложения за подобряване на административната среда в съда.

Означава ли, че Центърът на НПО в Разград излиза от границите на регионалното въздействие с дейността си?

Нашата организация в момента е направила успешен опит да прави политики на национално ниво. Предлагаме алтернативни национални политики за подобряване на правосъдието и ускоряване на съдебната реформа, в резултат на нашите проекти. Това правим в няколко ключови области – конфликт на интереси, избор и на мандат на съдебните заседатели, подобряване на административната среда в съдилищата, подобряване на архитектурата за достъп на граждани до правосъдие и до услуги в съда.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.10.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP