Информационен бюлетин
Брой 9(45), септември, 2007 г.

Мотивира ме дебелокожото и безцеремонно поведение на местната администрация
Роско Симов

Роско Симов

Г-н Роско Симов бе удостоен с награда „Златен ключ” за 2007 г. в категорията Гражданин, най-активно използвал правата си по Закона за достъп до обществена информация. Гражданинът спечели съдебно дело, с което осъди кмета на Община Шумен да предостави достъп до договор между общината и търговско дружество.

Г-н Симов, каква беше причината да започнете битката за достъп до информация?

Имам основание да считам, че са изразходвани над 500 хил. щатски долара за организация, която е създадена и издържана изцяло с обществени средства. За нейното функциониране е предоставена една от най-големите сгради в Община Шумен, собственост на Община Шумен. В организацията са инвестирани над 100 хил. долара по схема за финансов лизинг. Организацията предоставя над 900 кв. м. от тази общинска сграда под наем на други фирми. В резултат от инвестираните средства, и при положение, че голяма част от издръжката на тази организация идва по проект на Министерството на труда и социалната политика, се отчита годишен финансов приход от 2 хиляди лева – колкото е годишният наем от гарсониера в Шумен и то в крайните квартали. Като знам, че кметът на Община Шумен е член на управителния съвет на организацията и като имам предвид, че председателят на Общински съвет Шумен, адвокат Даниела Русева, е адвокат на ръководителя на тази организацията по редица съдебни дела за неправомерни действия, имам основание да смятам, че този финансов ресурс е превърнат в една корупционна схема на местно ниво, под прикритие на благородната идея за подпомагане на малкия и среден бизнес в региона на Община Шумен.

Колко време продължи тази борба за достъп до информация?

Делото беше заведено през 2006 г. и още в самото начало ми беше ясно, че кметът, като бивш адвокат, бивш съдия и юрист, ще прави всичко възможно да протака делото. Преписката не беше изпратена в съда в законоустановения три-дневен срок. На второ място, оригиналът на квитанцията за платена държавна такса, която администрацията на общината също е задължена да придвижи служебно до съда, не бе изпратена. Всичко това водеше до бавене на делото, до протакане на процедурата и до служебно изискване на документите от Шуменския окръжен съд. Съдебното решение, с което се отменя отказа на кмета на Община Шумен, влезе в сила на 10 юли 2007 г.

Въпреки решението на Шуменския окръжен съд, с което се задължава кметът да Ви предостави информация, той отново Ви е отказал. На какво основание този път?

Имаше два отказа – изричен и мълчалив. Шуменският окръжен съд отмени и двата отказа на кмета на Община Шумен. В законоустановения 14-дневен срок кметът на Община Шумен не предостави информация. След мое напомнително писмо, че той следва да се съобрази със съдебното решение и да предостави тази информация, кметът отговори, че търси в момента факти и обстоятелства от трето лице относно изразходваните средства от бюджета на Община Шумен. Това за мен е цинизъм. На 27 септември 2007 г. депозирах искане до министъра на правосъдието да бъдат реализирани административно-наказателните разпоредби на закона, спрямо неправомерния отказ за изпълнение на съдебно решение от страна на кмета на Община Шумен.

Какво Ви мотивира да доведете нещата докрай?

Бях мотивиран от дебелокожото и безцеремонно поведение на местната администрация и лично от ръководителя на организацията, за която става въпрос, г-жа Петинка Петрова. През 2002 г., като бивш финансов консултант, главен счетоводител на организацията, бях набеден за неща, които не съм извършил. Пред мен стояха две алтернативи – или да си тръгна с наведена глава за неща, които не съм извършил, или да си потърся правата по съдебен път. Беше ми наложено дисциплинарно наказание, след това бях и уволнен. Заведох поредица от съдебни дела. По тях всички документи бяха изискани по служебен път. Договорът с общината, за който заведох дело по Закона за достъп до обществена информация, исках, за да излезе наяве за какъв бизнес става въпрос – за организация за подкрепа на малкия бизнес или за организация, превърната в хранилка за група местни ръководители, подбрани от тях адвокати и протежирания ръководител на организацията - Петинка Петрова.

Удовлетворен ли сте от постигнатото до момента?

Останах изненадан от решението на Шуменския окръжен съд по делото за достъп до информация. Като знаех каква е нагласата на местно ниво, какви са връзките на местните ръководители и кмета на общината и председателя на Общинския съвет, очаквах решение в по-друг смисъл. Приятно съм изненадан от мотивите, които са вписани в съдебното решение по Административно дело 171/2006 година. Това решение прави чест на Шуменския окръжен съд.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.10.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP