Обучение за служители от КЕВР-2016

Седми практически курс "Достъп до информация и обществени комуникации" за студенти в департамент "Медии и комуникация", НБУИнформационни уебинари за представители на регионални структури на изпълнителната власт, общинска администрация и други задължени по ЗДОИ субекти в 26 области на БългарияОбучение за служители от Агенция "Митници"-2019Обучение по новия регламент за защита на личните данни (GDPR) Платени семинари по ЗДОИ в странатаОбучение за служители от ДАНС-2016Обучение за служители от КЕВР-2016Обучения за служители от МВР и Министерство на правосъдието - 2016Обучение за служители от Фонд "Земеделие" - 2016Обучение на служители от АДФИ 2016Обучение за директори на училища и детски градина – януари 2016Обучение на служители от ДАЗД 2014Информационни дни "Достъп до информация" в странатаУчебно посещение на делегация от Украйна 2012Платени обучение по законодателството за достъп до информация
Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов бяха лектори в двуднодневно обучение по Закона за достъп до обществена информация за служители от Комисията за енергийно и водно регулиране, което се проведе в сградата на КЕВР в София на 3-4 ноември 2016.
 
Обучението бе по инициатива на регулатора и в него взеха участие 32 експерти от различни звена на администрацията на регулатора. 
 
Участниците бяха запознати с историята на законодателството за достъп до информация и международните стандарти на свободата на информация. Експертите на ПДИ представиха Закона за достъп до обществена информация с фокус върху измененията, влезли в сила на 12 януари 2016 – основни принципи; процедури по разглеждане на заявления; предоставяне на информация по електронен път и задълженията за активно публикуване на информация на страницата на КЕВР.
 
Експертите на ПДИ коментираха конкретни казуси по прилагане на ограниченията на достъпа до обществена информация от практиката на КЕВР.