Резултати по институции

Резултати по институции от проучването на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, проведено 22.02 – 25.03.2011
 
отговорено в срок
отговорено (34 дни)
неотговорено (3929 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3928 дни)
неотговорено (3928 дни)
отговорено (28 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3922 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (3921 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3921 дни)
отговорено (26 дни)
неотговорено (3921 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3921 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3916 дни)
неотговорено (3916 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
неотговорено (3920 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3920 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3920 дни)
неотговорено (3920 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено (34 дни)
неотговорено (3936 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3934 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3923 дни)
неотговорено (3923 дни)
неотговорено (3922 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (3921 дни)
отговорено (33 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено (42 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3920 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
неотговорено (3920 дни)
неотговорено (3920 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3919 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3919 дни)
отговорено в срок
отговорено (42 дни)
неотговорено (3921 дни)
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (3922 дни)
отговорено (22 дни)
не е изпратено
неотговорено (3928 дни)
неотговорено (3928 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3921 дни)
неотговорено (3921 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3921 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
неотговорено (3921 дни)
неотговорено (3921 дни)
неотговорено (3921 дни)
отговорено (19 дни)
неотговорено (3921 дни)
не е изпратено
отговорено в срок
неотговорено (3919 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3919 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3919 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3919 дни)
неотговорено (3923 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3923 дни)
неотговорено (3923 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3923 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (3923 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3923 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3922 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3922 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3922 дни)
неотговорено (3922 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3922 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3922 дни)
отговорено (36 дни)
отговорено (89 дни)
неотговорено (3921 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3921 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3922 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (3933 дни)
неотговорено (3933 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3933 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3929 дни)
неотговорено (3929 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3928 дни)
неотговорено (3928 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3928 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3928 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3923 дни)
неотговорено (3923 дни)
неотговорено (3923 дни)
неотговорено (3923 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3923 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3923 дни)
неотговорено (3923 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3923 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3922 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3921 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3921 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (3921 дни)
неотговорено (3921 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено (20 дни)
отговорено в срок
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3933 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3933 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3927 дни)
неотговорено (3922 дни)
отговорено (28 дни)
неотговорено (3927 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3927 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3927 дни)
неотговорено (3927 дни)
неотговорено (3927 дни)
отговорено (15 дни)
неотговорено (3927 дни)
неотговорено (3927 дни)
неотговорено (3927 дни)
неотговорено (3927 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3927 дни)
отговорено (18 дни)
неотговорено (3927 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3926 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3926 дни)
неотговорено (3926 дни)
не е изпратено
отговорено в срок
неотговорено (3926 дни)
отговорено (29 дни)
неотговорено (3925 дни)
неотговорено (3925 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (16 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3924 дни)
неотговорено (3924 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3923 дни)
неотговорено (3923 дни)
неотговорено (3922 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3920 дни)
отговорено в срок
отговорено (50 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3928 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3923 дни)
неотговорено (3927 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3927 дни)
неотговорено (3925 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3925 дни)
неотговорено (3925 дни)
неотговорено (3925 дни)
неотговорено (3923 дни)
отговорено в срок
отговорено (18 дни)
неотговорено (3923 дни)
отговорено (32 дни)
неотговорено (3923 дни)
неотговорено (3923 дни)
отговорено (39 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (22 дни)
неотговорено (3922 дни)
неотговорено (3921 дни)
неотговорено (3921 дни)
неотговорено (3921 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3921 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3920 дни)
неотговорено (3920 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3919 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (17 дни)
отговорено (17 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3919 дни)
неотговорено (3919 дни)
неотговорено (3919 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3916 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3916 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3916 дни)
неотговорено (3925 дни)
неотговорено (3925 дни)
неотговорено (3925 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3924 дни)
неотговорено (3924 дни)
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3924 дни)
отговорено (19 дни)
неотговорено (3923 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (35 дни)
отговорено в срок
отговорено (28 дни)
неотговорено (3921 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3921 дни)
неотговорено (3921 дни)
неотговорено (3921 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3920 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3920 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3920 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
неотговорено (3917 дни)
неотговорено (3917 дни)
неотговорено (3917 дни)
отговорено в срок
не е изпратено
не е изпратено
неотговорено (3916 дни)
не е изпратено
не е изпратено
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)
отговорено (16 дни)
неотговорено (3935 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3935 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3935 дни)
отговорено (15 дни)
отговорено (21 дни)
отговорено (19 дни)
отговорено в срок
неотговорено (3935 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
не е изпратено
отговорено в срок
отговорено в срок
неотговорено (3935 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (21 дни)
отговорено в срок
отговорено в срок
отговорено (15 дни)
неотговорено (3935 дни)
неотговорено (3935 дни)