адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ
адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ
адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ

През 2023 г. България напредна с 20 пункта в сравнение с миналата година в международната класация за свободата на словото на авторитетната организация „Репортери без граници“. От една страна, този резултат изглежда логичен в светлината на намаляващото влияние на медийната империя, приписвана на Делян Пеевски. От друга страна, възходът изглежда привиден на фона на увеличаващата се заплаха от „дела-шамари“, завеждани от политици и фирми срещу критични журналисти, медии и граждански активисти.

 

В ден днешен свободата на изразяване и правото на информация у нас са изправени пред нови предизвикателства.


Проблеми в сферата „достъп до обществена информация“

 

Законът за достъп до обществена информация е сериозно средство за получаване на документи от институциите и обосноваване на важни журналистически разследвания на нередности, конфликти на интереси и корупция. Същевременно административните съдилища се явяват стожер на законността и статистически решават повечето дела по ЗДОИ в полза на заявителите, като задължават администрацията да спазва закона и да предоставя важна за обществото информация.

 

За съжаление, не липсват и противоречиви решения по важни казуси, които обаче не могат да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд след промените в ЗДОИ през 2018 г., приети от тогавашното парламентарно мнозинство, както като наказателна акция срещу ПДИ за активната ни гражданска позиция в законодателния процес, така и срещу гражданите, чието право на информация защитаваме повече от четвърт век. В това отношение се оказа смущаваща практиката по 3 казуса за достъп до информация дали и как е санкциониран лидерът на партия „Има такъв народ“ заради неподаването на декларация за имущество и доходи по ЗПКОНПИ.

 

Два състава на Административен съд – София град обявиха тази информация за обществена и задължиха Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество да я предоставят. В трето дело обаче състав на същия съд прие, че надделява защитата на личните данни на господин Трифонов. По настоящем няма инстанция, която да посочи правилното решение.

 

Проблеми, свързани с делата за клевета и обида

 

През 2021-2023 г. разследващи журналисти, медии и граждански активисти станаха мишена на искове с рекорден размер, като този на Лев Инс срещу Медияпул, както и на Еврохолд срещу Бивол, макар и предявен като частичен. От друга страна, нарастващите случаи на обезпечения на такива искове чрез запори на банкови сметки и бавното движение по такива дела обричат посланиците на свободното слово на допълнителни ограничения и тормоз.  

 

Тези процеси показват необходимост от законодателни промени и качествена съдебна практика, която извършва точен баланс между защитата на конкуриращите се права – правото на информация и защитата на репутацията.

 

Ролята на ПДИ

 

През изминалата 2022 г. ние предоставихме 251 консултации по 133 случая, подготвихме 32 жалби и осъществихме защита в съда на журналисти, НПО и граждани по 25 дела. Спечелихме с колеги важно дело в Страсбург.

 

Продължаваме да следим и помагаме в най-значимите текущи SLAPP дела (дела – шамари) през 2023 г., а приключилите през 2022 г. са спечелени. Активно работим като член на Съвета за върховенство на правото към Министерството на правосъдието, както и с представители на министерството по концепция за изменения в законодателството, които да ограничат т.нар. SLAPP дела. В началото на 2023 година заедно с Асоциацията на европейските журналисти отправихме апел към министъра на правосъдието да предприеме мерки в тази област. Днес работим заедно с екипа на Министерството на правосъдието по такива промени.

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.