За петнадесети път ПДИ ще връчи награди за принос в областта на свободата на информация в България

Диана Банчева, ПДИ

Информацията е кислородът на демокрацията - водени от този принцип на 28 септември 2002 организации от петнадесет държави, както и представители на международни организации създадоха Мрежата на застъпниците за свобода на информацията (Freedom of Information Advocates Network) на конференция в София. С цел утвърждаването и популяризирането на стандартите в областта на свободата на информация членовете на мрежата решиха да отбелязват 28 септември като Международен ден на правото да знам.

 

Програма Достъп до Информация (ПДИ) е сред основателите и активен член на Мрежата оттогава.

 

За 15 години глобалното движение за свобода на информацията се разви, постигнати бяха редица успехи, а Денят на правото да знам се превърна във важна част от застъпническата кампания за свобода на информацията на национално, регионално и международно ниво.

 

Отбелязван от десетки организации и активисти по света, 28 септември бе признат от много правителства и комисари по информацията. През октомври 2015 ЮНЕСКО обяви 28 септември за Международен ден на всеобщия достъп до информация.

 

Ден на правото да знам 2016
Ден на правото да знам, София, 28.09.2016

28 септември – кампанията в България

 

ПДИ отбелязва Деня на правото да знам с церемония по връчване на награди за принос в областта на свободата на информация в България. Но кампанията за Деня на правото да знам е целогодишна и е част от цялостната застъпническа кампания на ПДИ за подобряване на практиките по предоставяне на информация и повишаване на активността в упражняване на правото на информация.

 

Наградите връчваме в шест категории – четири положителни и две негативни.

 

Със „Златен ключ“ и грамота ПДИ отличава граждани, НПО и журналисти, които активно, последователно и резултатно използват процедурите на Закона за достъп до обществена информация в обществена полза. Награждаваме и институциите, развиващи положителни практики по изпълнение на закона и предоставяне на информация на гражданите.

 

С „Катинар” и „Вързан ключ” порицаваме практики, които нарушават правото на достъп до информация.

 

ПДИ поддържа специална страница за Деня на правото да знам, на която е публикувана информация за проведените от 2003 досега церемонии, всички наградени в отделните категории, снимките от церемониите, както и плакатите, брошурите, филмите, музиката и други промоционални материали, които ПДИ създава специално като част от кампанията.

 

През 2011 бе създадена и песента "Дишай”, посветена на правото на информация. Автор на музиката и аранжимента е Михаил Йосифов, текстът е дело на Марий Росен, изпълнител е Андрония Попова – Рони.

 

Подкрепете ПДИ

Кампания за набиране на средства

за Деня на правото да знам – 2017

 

За организацията и провеждането на церемонията за Деня на правото да знам 2017 ПДИ разчита изцяло на подкрепата на всички, които вярват, че свободата на информация е кислородът на демокрацията, на всички, които активно търсят достъп до обществена информация за упражняване на други свои права, за участие в процесите на взимане на решения или участват в реформите на политики и практики, които да увеличат прозрачността и отчетността в управлението.

 

Всеки може да подкрепи каузата на достъпа до информация в България, като ни помогне да съберем необходимата за провеждането на церемонията сума в платформата Indiegogo до 13 септември 2017.

 

Или на банковите сметки на Програма Достъп до Информация в УниKредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN): BG77 UNCR 7630 1022 5620 87

IBAN (EUR): BG42 UNCR 7630 1422 5974 10

IBAN (USD): BG95 UNCR 7630 1122 5918 49

 

Всяка помощ е от значение!

 

Ден на правото да знам 2016
Наградите за Деня на правото да знам

Набиране на номинации

 

Процесът на набиране на номинации е целогодишен.

 

Всеки, който има фаворит в някоя от категориите, може да изпрати мотивирана номинация, отговаряща на посочените критерии до 10 септември 2017 чрез електронната форма на страница за Деня на правото да знам, която ПДИ поддържа: http://www.righttoknowday.net/nominations/.

 

Направените от екипа на ПДИ номинации се основават на резултатите от специализираните проучвания, които организацията провежда всяка година, на казусите, постъпващи в правния екип и на съдебните дела, които подкрепяме.

Номинации постъпват и от координаторите на ПДИ. Журналисти в областните градове в страната, те са водещи в медийната кампания, която предшества и съпътства Деня на правото да знам. Координаторите организират различни инициативи по места, разясняват и поощряват активното упражняване на правото на достъп до информация.

 

Жури от екипа на ПДИ, журналисти, общественици, представители на НПО, които през годините са спомогнали за утвърждаване на стандартите в областта на свободата на информацията, избира победителите въз основа на утвърдени критерии.

 

28 септември 2017

 

Петнадесетата церемония по случай Международния Ден на правото да знам ще се проведе на 28 септември 2017 от 16.00 ч. в Литературен клуб „Перото” (Национален дворец на културата, гр. София). 

 

 

Инициативи за Деня на правото да знам по света

 

Денят на правото да знам е кулминация в кампаниите на много неправителствени организации по света за прозрачно, отчетно и отворено управление. Палитрата от събития, които застъпниците за свобода на информацията по света организират за 28 септември е впечатляваща – семинари, конференции, концерти, театрални представления и концерти на открито, паради и футболни мачове. Прави се равносметка, дават се оценки, публикуват се доклади. Връчват се награди. Заснемат се видео клипове, композира се музика.

 

Международна мрежа на застъпниците за свобода на информацията

 

За да отбележи 15-ия Международен ден правото да знам, Мрежата на застъпниците за свобода на информацията ще публикува и разпространи резултати за прилагането на законите за свобода на информацията. Изследването се провежда по обща методология от национални организации-членове на Мрежата. Целта е да се представи по-глобална картина на достъпа до информация в рамките на изпълнението на Подцел 16.10.02 от Целите за устойчиво развитие на ООН: Гарантиране на обществения достъп до информация и защита на основните свободи, в съответствие с националното законодателство и международни споразумения. ПДИ приложи методологията в рамките на инициативата и изпрати резултатите за България. Националните доклади ще бъдат публикувани на страницата на FOIAnet: http://foiadvocates.net/?page_id=11036 до 28 септември.

 

Кампаниите и дейностите на членовете на FOIAnet за отбелязване на Деня на правото да знам ще бъдат публикувани на Картата за Деня на правото да знам: https://foiadvocates.net/?page_id=10255.

 

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.