Толкова струва явяването на адвокат Тихол Тихолов по частни дела, докато е Председател на ОбС- Ловеч

Цветан Тодоров, координатор на ПДИ в Ловеч
Цветан Тодоров
Цветан Тодоров

Председателят на Общинският съвет в Ловеч Тихол Тихолов върна в края януари 2014 в общинската каса 12,57 лв. и с това реши моралния си проблем. А той е: дали през времето, когато е председател, може да се явява в работно време като адвокат по частни дела в ловешките съдилища? Казусът възникна след като гражданинът Данчо Заварджиев (с помощта на адвокат Кирил Терзийски от ПДИ) изпрати поредица заявления по ЗДОИ по въпроса. Според Заверджиев не би следвало председателят на ОбС, когато се грижи за интересите на жителите на общината и за което получава заплата, да защитава и клиенти като адвокат в работно време. Всъщност, това е дългогодишна практика в Ловеч - и други преди Тихолов са вършели други неща в работно време. От получената справка по ЗДОИ е видно, че адвокат Тихол Тихолов се е явявал в работно време по търговско дело в Окръжен съд Ловеч на 12.11.2013, както  и по още шест дела (от юни до ноември 2013) в Районен съд - Ловеч. В тези  дела Тихолов е защитавал клиентите си, без да ползва отпуск. Това пък става ясно от отговора на друго заявление за ЗДОИ, подадено от Заверджиев. С него той иска справка за отпуските на председателя на Общинския съвет за същото време. Оказва се, че датите на явяване в съда на адвоката Тихолов не съвпадат с дните, когато председателят Тихолов е в отпуск. Дали има нарушение по закона или е само въпрос на морал?

 

Фактът, че Тихол Тихолов поиска да върне парите в плик(?) на общинската сесия през януари 2014, сочи, че е разбрал вината си. И тя е точно 12,57 лв., равняващи се на общо 75 минути отсъствие от работа. Как ги е изчислил? Като е поискал справка от съда. И според протоколите всички тези дела са продължили общо...75 мин. Освен това Тихолов отработвал предварително всеки ден по 60 минути – от 07.00 до 08.00 часа, което се вижда от входящия контрол на общината.

 

В пространен отговор до ловешките медии председателят на ОбС твърди, че върнал парите не поради чувство за вина, а заради едното достойнство. Тихолов припомня, че от заплатата си като съветник и председател (от 11 юни 2013) внася 300 лв месечно в детски дом за 10 талантливи и добри деца. И най-важното – категоричен е, че няма закон (цитира ЗМСМА, Закона за адвокатурата и Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси), нито забрана за упражняване на адвокатската професия в този случай. Защитниците на тази теза дават пример с наши депутати. Но дали е ставало в работно време? Колко по-лесно би било да си пуснеш отпуска и да не настройваш обществеността.

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.