След мащабна инициатива на СОПА на ход са съдът и новите местни избраници

Кръстина Маринова, координатор на ПДИ във Варна
Кръстина Маринова
Кръстина Маринова

От недоглеждане, пренебрегване на законността и важността, или защото така е изгодно, но Общинският съвет във Варна изкара миналия си мандат (2015-2019) с временен статут на Правната комисия. Съгласно чл.30/1/ в Правилника за дейността на ОбС временни комисии се образуват по конкретен повод – за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. Новите местни избраници вече дадоха клетва и предстои да си разпределят работата и да сформират комисиите за предстоящия  мандат. За това е важно да знаят, че 

наследяват вече заведени срещу тях съдебни дела (по ЗДОИ и ЗМСМА)

включително и по казуса „Правната комисия – с временен или постоянен статут?“, който се атакува от гражданска инициатива с цел да се спазва законността. Дали „топката“ е в магистратите или преди тях местните избраници ще оправят пробойните с нов правилник, предстои да се разбере. Общинският съвет във Варна е уникален и вероятно единственият в страната, в който през годините Правната комисия променя статута си и последно се утвърди като временна. Това показват най-малко 20 проверки в сайтовете на различни общини в страната, твърди Юлиян Чолаков, председател на Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА) и на Инициативния комитет за референдум за Морската градина и крайбрежната алея. Според него е абсурдно, че с чл.17 от подзаконовия нормативен акт, какъвто е Правилникът на ОбС, са изградени пет комисии с временен статут начело с Правната. Как може точно тя да е временна, след  като всички актове на ОбС минават през нея и е основната комисия, която изготвя становища  за останалите комисии, пита Юлиян Чолаков.   

Разнищването на статута и работата на Правната комисия тръгва от отхвърления референдум за Морската градина с решение на ОбС от 22 януари 2018. След обжалване тричленният състав на Варненския административен съд каза също „не“ на исканото допитване до гражданите за съдбата на Морската градина за това, че няма достатъчно подписи за местен плебисцит. Решението на магистратите не подлежи на обжалване по Закона за прякото участие. Но има една извън инстанционна процедура (с молба за отмяна на влязъл в сила съдебен акт на основание  чл. 239 от АПК), която след спазване на законовия срок, от началото на октомври е вече във Върховния административен съд, посочва Юлиян Чолаков. При подготвянето й екипът на СОПА и Инициативният комитет за референдум искат да си изяснят процедурата за отхвърляне на допитването от ОбС, която според него след 5 години размотаване е претупана за 11 дни. Едно от изпратените за последните два месеца 

9 заявления по ЗДОИ до председателя на местния парламент

Тодор Балабанов, касаещи работата на ОбС, е с питане на какво основание, кой и кога е трансформирал постоянната Правна комисия, която първа отхвърли референдума, във временна. От отговора на заявлението по ЗДОИ, който се обжалва във Варненския административен съд, става ясно, че трима общински съветници са направили предложение за промяна на статута на комисията през юни 2016 с мотивите, че „съгласно Правилника на ОбС всеки общински съветник не може да участва в състава на повече от три постоянни комисии, а отделно поради специализирания характер на тази комисия и осъществяването на предварителен контрол по законосъобразност на приемането от ОбС на подзаконови нормативни актове следва членовете на комисията да са с юридическо образование, което допълнително редуцира броя на общинските съветници, които могат да бъдат нейни членове“. От основанията става ясно, че общинските съветници са изпълнили норматива си с участието си в други комисии, които може би са по-интересни и привлекателни и не се натискат за Правната или, че сред местните избраници юристите са дефицит. Но 

в Административния съд се обжалва мълчалив отказ по ЗДОИ по част от заявлението 

до председателя на ОбС, в което има въпроси за конкретните поводи и задачи, за които е образувана временната Правна комисия, за проучване на какви конкретни въпроси и анкети е създадена тя съгл. чл.30 ал.1 от Правилника на ОбС. Не са дадени отговори на исканата информация за срока на дейността на въпросната комисия, правомощията й, отчет за свършените конкретни задачи и какви финансови разходи са направени. Няма отговор на питането дали има данни за направени други предложения за статута на комисията и има ли за това протоколи, както и дали е обсъждан въпросът за статута в други комисии, за да се вземе окончателното решение от ОбС за ВрК „Правна“. А самото решение №519-9 по протокол 13 от 29 септември 2016 за трансформиране на комисията е обжалвано от СОПА и Инициативния комитет и на 2 октомври т.г. е образувано дело по ЗМСМА. Ако се докаже, че тази  временна комисия е неправилно създадена, излиза че цялата процедура за отхвърлянето на референдума е незаконна и трябва да тръгне наново, посочва Юлиян Чолаков. Най-важното е, че една постоянна Правна комисия 

ще промени отношението на общинските съветници, както и на обществеността към понятието законност

а и гражданите ще знаят, че са активни участници във вземането на решения в своята община и могат да оказват контрол. Трябва да накараме общинските съветници да спазват закона, смята Чолаков.  Той припомни, че под граждански натиск, а и чрез водените от него съдебни битки, беше премахната такса „Добър ден“, която администрацията вземаше за всяка услуга и заради която община Варна скандално се прочу. Отменена бе и забраната за информационно обслужване на граждани в петък следобед. „Добре би било на мястото на досегашната ВрК „Правна комисия“ да се създаде ПК „Законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации“, предлага Юлиян Чолаков, като признава, че идеята е заимствана от Правилника на ОбС в Разград. Той припомня и факта, че единствената  комисия в предния мандат, която се оказа излишна, е антикорупционната. „Чудиха се как да я кръстят – „Корупция „ или „Антикорупция”, няколко пъти я преименуваха и накрая я закриха, защото явно са решили този проблем, заключава председателят на СОПА. 

Проектът на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет (2019-2023) предвижда Правната комисия, която през периода 2015-2019 беше временна, да стане постоянна. Това официално съобщиха преди дни от пресцентъра на местния парламент. От там посочват, че на първата сесия е  създадена работна група за изработване на документа.

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.