Според Дирекция по вероизповеданията към МС, БПЦ е изразходвала за две години 3 359 700 лв. от бюджета за строежи

Цветан Тодоров, координатор на ПДИ в Ловеч
Цветан Тодоров
Цветан Тодоров

През 2011 Българската православна църква (БПЦ) е изразходвала 1 693 000 лв. от държавния бюджет за строежи и ремонти, а през 2012  са усвоени 1 666 700 лв. И през двете години има превишаване на определените средства от закона за бюджета.

 

Заплатите на църковните служители не идват от бюджета. Държавната субсидия  на БПЦ се използва само за строително-ремонтни дейности, не и за заплати. Това става ясно от информацията на Министерския съвет до сайта „Нов глас”, поискана чрез заявление за достъп до обществена информация от 13 януари 2014 от главния редактор Цветан Тодоров. Тази информация се съхранява от Дирекция по вероизповеданията към МС.

 

С оглед на постоянните обществени вълнения какви имоти притежава БПЦ и как се стопанисват, интересно е как се използват публичните средства от държавния бюджет. Фокусът е за средствата през 2011 и 2012, защото и по-рано сме питали за този период. От отговора става ясно, че държавният бюджет за 2011 за БПЦ е определил 1 660 000 лв. Към 31.12.2011 са изразходвани 1 693 000 лв. Парите са отишли за подпомагане на църковни настоятелства и манастирски събори за строителство и ремонт на 293 храма и 29 манастира в страната. Уточнено е, че дадените в повече 33 000 лв. са от резерва на дирекция „Вероизповедания” и са използвани за спешни и неотложни ремонти на покривните конструкции на шест храма.

 

През  2012 г. определени 1 660 000 лв., но към 31.12.2012 са усвоени 1 666 700 лв. Те са за строителство и ремонт на 303 храма и 32 манастира в страната. Усвоените  в повече 6700 лв. пак са от резерва и са използвани за авариен ремонт на покрива на един храм в Североизточна България, съборен от силна буря. Не е уточнено в кой град.

 

Администрацията казва, че държавната субсидия е строго целева и през двете години цялата сума е изразходена само за строително-ремонтни дейности на храмове и манастири. От нея не са разходвани средства за поддържане на официалния електронен сайт на БПЦ, какъвто въпрос имаше в заявлението.

 

Дирекция „Вероизповедания” не е превеждала и средства от държавната субсидия през 2011 г. и 2012 за изплащането на заплати на свещенослужители или църковнослужители, както и за изплащане на възнаграждения по граждански договори.

 

Важно е да се подчертае, че църквата няма практиката да отговаря на заявления за достъп на информация по ЗДОИ. Това става ясно от други две подадени заявления - до два различни патриарха. Първото заявление бе до патриарх Максим (през 2011), а второто до патриарх Неофит (на 14 ноември 2013). И двете останаха без отговор, което на практика е  мълчалив отказ. След консултация с юристите на ПДИ, решихме, че няма смисъл да се обжалват. Навярно църквата се отчита само пред Бога.

 

Търсената от БПЦ информация е идентична на тази, която поискахме по-късно от Министерския съвет. Отнася се за изразходваните средства от бюджета на БПЦ за заплати, ремонти и други разходи. Информацията за държавната субсидия не попада в никакви законови ограничения. Освен това не се иска информация за конкретни лица, не са налице и основания за класифициране като държавна или служебна тайна, нито пък е част от подготовката на актове или преговори.

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.