28 септември 2017, литературен клуб „Перото“, НДК, София

Снимки: Светослав Станчев

 

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.