Събития
28 септември 2019, литературен клуб „Перото“, НДК, София

Снимки: Светослав Станчев

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.