Борислав Курдов, координатор на ПДИ в Търговище
Христалина Халачева, секретар на Община Търговище
Христалина Халачева, секретар на Община Търговище

– Госпожо Халачева, за втори пореден път Община Търговище е начело в годишното проучване на Програма Достъп до информация. На какво отдавате лидерската ви позиция в Рейтинга на активната прозрачност?
– Не съм изненадана от първото място, защото на сайта ни се стараем да поддържаме цялата актуална информация, която касае гражданите на общината. Поддържаме всички раздели, не само проекти и програми, които са задължителни. А всичко, което смятаме за актуално. В крайна сметка целта е Община Търговище да бъде прозрачна администрация, а такава цел изисква постоянство.

– Миналата година заявихте, че се работи по нов формат на общинския сайт, който да бъде в улеснение на гражданите. Защо не се случи това?
– На финала сме и до броени дни новият формат ще е факт. Просто информацията по сървърите беше твърде много, искахме да отсеем най-важното. Нашето желание бе всичко да бъде оформено в специфични раздели, което на практика създаде по-дългото структуриране на качваната информация.  

– Как конкретно ще бъдат улеснени ползващите сайта?
– Сегашната ни електронна страница е малко по-тромава. Идеята бе да създадем възможност за по-лесно търсене на информацията – с по-малко бутони и повече раздели. Освен това искахме сайта да бъде и по-добре защитен, работим и върху възможността той да е достъпен и за хора със зрителни увреждания. 

– Един от показателите, по които общинската администрация в Търговище работи добре, и то не само през последните две години, е свързан със Закона за достъп до обществена информация. Каква беше ситуацията през изминалата година – колко заявления имахте, отчетохте ли откази? 

– За 2019 година имаме 113 подадени заявления по ЗДОИ. През последните години се забелязва тенденция броят им да нараства с по 20 годишно. През 2018 те са били 92; през 2017 – 71; през 2016 – 53. 

– А досега, от началото на 2020? 

– 43. 

– Каква информация най-вече търсят хората? 

– Доминират питанията от граждани, докато от журналисти са подадени само две заявления. Но това е така, защото пресцентърът работи добре и им предоставя нужната информация своевременно. Колкото до гражданите – те се интересуват от различни неща, като започнем от търсене на договори, заповеди и т.н. – информация, която реално е публикувана в сайта на общината и всеки би могъл да стигне до нея с един клик. Затова и  призовавам хората първо да потърсят информацията в електронната ни страница и едва когато не я намерят, тогава да подават заявления. Няма защо да се утежнява излишно работата на администрацията. Когато на ден имаме 10 подадени заявления за достъп – а такива случаи не липсват –  голяма част от  служителите поемат подготовката на отговорите. Спазваме, разбира се,  законоустановения срок, отговаряме, но често се случва да се търсят неща вече публикувани на сайта ни. Заявленията за достъп до обществена информация могат да се подават и на електронната поща на общината и чрез електронния портал. Не сме отказали информация на никого, без значение как тя е поискана. Често се изисква от нас тя да бъде предоставена на хартиен носител, при положение, че е достъпна в електронен вариант. Хубаво е гражданите да я получат по електронен път, първо защото няма да е необходимо да се разхождат до сградата на общината, а и няма да изразходваме количества хартия, тъй като понякога се налага да се копират много на брой документи. Та, призивът ми е наистина да използваме по-често тези форми.

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.