Професионалната гимназия по горско стопанство във Велинград въвежда софтуер за бързо предоставяне на информация още преди 10 години

Тодор Гроздев, координатор на ПДИ в Пазарджик

Факсимиле от заявление на Министерство на земеделието и храните до ПГСС “Христо Ботев” от юли 2015

Най-често исканата информация от училищата е от оторизираните институции за лица, заподозрени в притежание на неистински дипломи. На основание на ЗДОИ във всяко учебно заведение за средно образование в Пазарджишка област биват изпращани десетки, а някъде и стотици запитвания. В едно от тези училища обаче отчитат ръст, трикратно надвишаващ досегашните заявления по ЗДОИ, а той и досега бе внушителен в Професионалната гимназия по горско стопанство “Христо Ботев”- Велинград. При подобно запитване в края на 2015 става ясно, че новоизбраният кмет на село Габровица, община Белово, няма диплома за средно образование, както той  твърди. За това писа пазарджишкият всекидневник “Знаме”, който цитира заповед РД 07-91 от 13 май 2014 на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) в Благоевград, с която е разпоредено на горските стопанства да извършат проверка за спазването на нормативните изисквания за нужните документи за придобито образование на всички служители, назначени на трудови правоотношения. Кметът Кирил Симеонов представил удостоверение за завършено задочно образование в ПГСС “Христо Ботев”. Такъв документ не е открит в училищния архив, става ясно след отговор на заявление по ЗДОИ. Оказало се, че Симеонов работил 14 години в системата на горите без диплома (за разлика от кметуването, за горски стражар се иска образователен ценз).

 

ПГСС “Христо Ботев” е сред училищата, получаващи около стотина запитвания по ЗДОИ годишно. През 2015 обаче броят им достига 300, признава директорът инж. Стефан Шулев. Той не е толкова изненадан от големия скок и го обяснява с професионалната насоченост на училището и с активността на Регионалната дирекция по горите, прокуратурата и полицията. „Ние и колегите от Тетевен сме единствените училища, които дават кадри за системата на горите. В последните години се наблюдава бум на фалшиви дипломи. Имаме запитвания от цялата страна  - само от Враца не са ни търсили. От ЮЗДП сме получили над 120 запитвания за 2014. Наши бивши възпитаници също ни сигнализират. Един от тях работи в МВР-Сливен и наскоро също попаднал на свой “съученик”.

 

На година констатираме около 30-40 несъществуващи дипломи.

 

Хващали сме, че сканират точно нашия печат, защото дълго време използвахме печат с малък дефект. Подписът ми обаче е труден за фалшифициране и не могат да го имитират”, уточнява директорът. Той е категоричен, че контролът по издаването на дипломи е строг и няма как възпитаник на учебното заведение да не фигурира като завършил в базата данни, ако наистина го е завършил.

 

Големият брой запитвания от институциите не секва през годините - в структурата на Изпълнителната агенция по горите особено често се сменят началници на различни звена - държавни стопанства и регионални дирекции. Новите ръководители от своя страна искат да проверят “на чисто” квалификацията на служителите си. Понякога рокадите са през няколко месеца. Ето защо, от училището въвеждат софтуер за бързо предоставяне на информация още преди 10 години. Дотогава всяка справка била трудоемка. “Независимо, че архивът ни е добре подреден, за 70 години история имаме около 7000 възпитаници. Тъй че, платихме за електронна база данни, програмата е лицензирана и ни пести време и усилия, пояснява Шулев. Всички запитвания и отговори по тях се правят писмено, а всяко заявление се разглежда от сформирана за случая комисия, която решава да бъде ли предоставена информация в конкретния случай или не”, допълва инж. Шулев.

 

В ПГСС “Христо Ботев” софтуерът не се използва само за справки на полицията и прокуратурата. Постъпват и запитвания от учебни заведения в други държави, които признават велинградските дипломи, искат се документи във връзка с легализацията им.

 

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.