Пазарджишкият административен съд отмени мълчалив отказ на кмета, ВАС потвърди решението. Резултатът е нулев

Корнелия Бояджиева, в. „Виделина”
Корнелия Бояджиева
Корнелия Бояджиева

На 11 януари 2012 ВАС потвърди решение на Пазарджишкия административен съд, който през ноември 2010 отмени мълчалив отказ на кмета на Пазарджик и му върна преписката за произнасяне в 14-дневен срок. Тодор Попов обжалва с искане за отмяна на решението.

На 3 септември 2010 Георги Лазаров подава заявление като физическо лице за достъп до информация. Интересуват го документи за разходването на общински средства за ремонтни и строително-монтажни работи в местния парк-остров “Свобода”. Кореспонденцията между Лазаров и кметството тръгва през май, когато той иска да разбере как една тоалетна от 24 кв. м може да струва 41 000 лв., без в тази сума да са калкулирани ВиК-съоръженията и земята, върху която е построена. Следва размяна на писма, чиято безрезултатност отвежда Лазаров в съда, защото общуването между двете страни се превръща в развален телефон и предоставянето на търсената информация се заменя с

 

епистоларни еквилибристики   

 

На 15 септември 2010 Лазаров получава писмо, в което кметът му пояснява, че отговор на въпросите си вече е получил като председател на сдружение „Граждани за Пазарджик” по друго заявление. Пазарджишките магистрати не споделят тази позиция – според тях предметът на исканите и предоставяните документи е различен. Видно от събраните по делото доказателства, като председател на сдружението Лазаров е искал копия на платежните документи, за да установи реално изплатените пари за строително монтажни работи, но вместо тях е получавал копия от сключените договори с фирмите изпълнители и протоколи.

 Незначителното сходство между двете заявления не освобождава административния орган да се произнесе, както го задължава законът - противното представлява

 

нарушение на разпоредбите

на чл. 28 и чл. 34 от ЗДОИ

 

смятат и върховните магистрати, които потвърждават решението на пазарджишките си колеги с уговорката, че „търсената информация... засяга интересите на трети лица – в случая търговските дружества, поради което предоставянето е обусловено от вземането на тяхното съгласие за това, освен ако не бъде мотивиран надделяващ обществен интерес – чл. 37, ал. 1, т. 3 ЗДОИ”.

Въпреки че решението на Пазарджишкия административен съд вече е влязло в сила, месец и половина по-късно (б.а. до 29 февруари) Георги Лазаров все още не е получил отговор.

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.